בקשת מעצר לפי חוק ההסגרה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת מעצר לפי חוק ההסגרה: 1. בקשה לעצור את המשיבים בהתאם לסעיף 5 לחוק ההסגרה, תשי"ד - 1954, עד למתן החלטה בעתירה להכריז עליהם בני הסגרה. 2. על-פי הבקשה הקימו המשיבים והפעילו החל משנת 2005 רשת עבריינית מתוחכמת ורחבת היקף של הונאת קשישים תושבי ארה"ב, ובמסגרתה קיבלו במרמה מקורבנותיהם סכומי כסף בסך של עשרות מיליוני דולרים. המשיבים רכשו בארה"ב העתקים של טפסי הגרלות לוטו שמילאו תושבי ארה"ב, אשר עליהם צויינו פרטיהם האישיים, טפסים אשר נמכרים בארה"ב לשימוש חוזר למטרות שיווק. ממשרדיהם שבתל אביב ובאילת, התקשרו המשיבים אל הקשישים והציגו בפניהם מצג שווא שלפיו זכו בסכום כסף גבוה בהגרלת לוטו, וכי על מנת לקבל את הכסף, עליהם לשלם תחילה אלפי דולרים כתשלומי מס ותשלומים אחרים. לפי האמת, איש מהקורבנות לא זכה בסכום כסף כלשהו. רבים מן הקשישים נפלו קורבן למצגי השווא של המשיבים והתפתו לשלוח סכומי כסף גבוהים למשיבים ולשותפיהם בהאמינם כי לאחר ביצוע התשלום יקבלו את כספי הזכיה כביכול. המשיבים גרפו את הכספים הללו לכיסם. חלק מן המשיבים פעלו בתור "קווליפיירים", ועל-פי טקסט שהוכן מראש התקשרו אל הקשישים בארה"ב, הודיעום כי זכו בפרס כספי גדול, שאלו שאלות בנושאים שונים, בכללם לגבי המצב הכלכלי, ולאחר סינון ראשוני שנועד לאתר קורבן בעל אמצעים מספיקים העבירו הקווליפיירים את השיחה לאחד ה"שוּטֶרים" שהתחזו לעורכי-דין במשרד בניו-יורק. המשיבה 2 פעלה גם כשוּטֶר ובתפקידה זה הודיעה לקרבן כי על מנת לקבל את כספי הזכייה, יהיה עליו להעביר תחילה אלפי דולרים כתשלום עבור הוצאות ומיסים. המשיבים 1-3, ה"מנהלים", הינחו את הקשישים כיצד להעביר את הכסף לגורמים בישראל ובמדינות אחרות תוך יצירת מצג כי לאחר התשלום יישלחו אל הקשישים את כספי הפרס. על-פי הבקשה, היו המשיבים 1-3 הבעלים ו/או המנהלים של המשרדים והם פיקחו על עבודתם של הקווליפיירים והשוּטֶרים והנחו אותם, ערכו רישומים של מעשי המרמה, שוחחו עם הקשישים על מנת לשכנעם לשלוח כספים וחילקו את כספי המרמה בין המשיבים השונים ושותפיהם. 3. בדיון שלשום הרחיבה ב"כ המבקשת בדברים בין היתר באשר לראיות בעניינה של המשיבה 2, ב"כ המשיבה 2 השיב, אך לאחר תגובת ב"כ המבקשת אישר את דבר קיומן של ראיות לכאורה במידה הדרושה לצורך ההליך דנן, תוך שציין את כוונתו להתמודד עם נושא הראיות במסגרת העתירה להכריז על המשיבה 2 בת הסגרה. אין עוד עוררין על כך כי ישנן ראיות לחובת המשיבה 2 שהיו מספיקות כדי להעמידה לדין בישראל. עיקר טענתו של ב"כ המשיבה 2 היא כי לא היה נכון להעמידה בראש הפירמידה, כי חלקה פחוּת מן המיוחס לה, כי אין לזקוף לחובתה ראיות שלחובת בן זוגה המשיב 1, וכי בהתחשב בחלקה הקטן יחסי, מן הראוי שלא להורות על מעצרה, ולשחררה בתנאים. זאת במיוחד בהתחשב בנסיבותיה האישיות שעליהן ידובר בהרחבה בהמשך. 4. מכיוון שאין מחלוקת כי התשתית הראייתית מספקת לצורך ההליך דנן, ובהתייחס לטענתו של ב"כ המשיבה 2 על מעמדה במסגרת הפרשה הנדונה, אציין כי המשיבה 2 היא בת זוגו של המשיב 1, וכי על-פי הבקשה, ועל-פי ראיות שאליהן היפנתה ב"כ המבקשת אכן נמצאת המשיבה 2 ביחד עם בן זוגה בראש הארגון. בביתם המפואר נמצאו סכומי כסף גדולים במזומן, בדולרים, ביורו ובשקלים, בסך של כ-650 אלף ₪, הם מחזיקים בשתי מכוניות מפוארות, את ביתם רכשו בסכום של 730 אלף דולר, וכל זאת כשהשניים אינם עובדים בעבודה חוקית כלשהי. בכספת דירתם נמצאה תעודת זהות מזוייפת על שם "סטפאן אסולין", כשתמונתו של המשיב 1 מתנוססת עליה, וכשבזהות בדויה זו עשה המשיב 1 שימוש, לכאורה, בחלק ממעשי המרמה. במרתף הבית נמצא ארגז שהכיל מאות טפסי לוטו, בבית נמצאו 25 טלפונים סלולריים, מסמכים המעידים על איסוף כספים, ועוד. ב"כ המבקשת היפנתה להודעות של משיבים אחרים שמהם עולה כי למשיבים 1 ו-2 ישנה אפשרות להשיג מסמכים מזוייפים, ועל-פי הודעה אחת גם קנו השניים מכונה לזיוף תעודות זהות. כמו כן, ישנן הודעות אשר קושרות את המשיבה 2 למעשי המרמה הנטענים. נתתי דעתי על טענת ב"כ המשיבה 2, כאמור, על היותה בת זוגו של המשיב 1 אך לא שותפתו למעשי המרמה. קשה לקבל את הטענה. לא רק המשיבה 2 אלא גם אִמה פעלה לכאורה כגורם דומיננטי בארגון. לבד מכך, הודעותיהם של המשיבים 3-6 הציגו את המשיבה 2 כבעלת מעמד בכיר ביותר בארגון ביחד עם משיב 1. המשיבה 6 ציינה כי המשיבה 2 הייתה מן השוּטֶריות הטובות ביותר, וכי הצליחה להונות את הקשישים בהיקף הכספי הגדול ביותר. המשיב 5 מסר בהודעתו על כך שהמשיבה 2 הייתה מגיעה למשרדים ביחד עם המשיב 1 כדי לבדוק את פעילותם. אלו ועוד, מלמדים לכאורה על כך שהמשיבה 2 נמצאה אכן ביחד עם המשיב 1 בראש הפירמידה. 5. ברור וידוע הוא הצורך לשיתוף פעולה בינלאומי במלחמה בפשיעה. על מדינת ישראל לעמוד בהתחייבויותיה הבינלאומיות. שומה להבטיח את יכולתה של המדינה לעשות כן. המשיבה 2 מואשמת בארה"ב במעשי מרמה חמורים ביותר, ואם תורשע היא צפויה למאסר ממושך. המשיבה 2 פעלה לכאורה במשך זמן ממושך בתחכום, בתעוזה ובעורמה. הפעילות הייתה היררכית, מאורגנת, שיטתית ומתוכננת, ונטולה לכאורה כל מעצור מוסרי. בנסיבות האלה, בשים לב להיקף, לחומרה, ולעונש הצפוי, קיים חשש של ממש מפני הימלטותה של המשיבה 2 מאימת הדין; וזאת לבד ממסוכנותה. סכומי הכסף שבהם מדובר, עשרות מיליוני דולרים, שרק חלק קטן מהם נתפס, יכולים לשמש את המשיבה 2 לצורך הימלטות. כמסתבר מחומר הראיות לכאורה, הייתה דרישה מצידם של משיבים, בכללם המשיבה 2, לשקר ולגרוס מסמכים, ובכך לשבש את החקירה. מחוץ לאחד המשרדים בתל אביב התקינו מנהלי הארגון מצלמות ושם גם הוצבה כספת שחוברה בצינור לבלון גז על מנת להשמיד את המסמכים אם וכאשר ייעצרו המשיבים. לכספת הזו הוצמד כפתור אדום שנועד להפעיל מנגנון בעירה על מנת לכלות את תכולת הכספת. מנהלי הארגון הורו והתריעו ביתר המשיבים שלא לשתף פעולה עם המשטרה. נעשו לכאורה פעולות נוספות, בכלל זה התראות שניתנו לקשישים שלא לומר דבר לאיש, ולשקר אם יישאלו למקור הכספים. הפעילות הסדרתית והשיטתית וההיקפים הגדולים בתחכום ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת של הסוואה ושל סיכול פעולות חקירה, כל אלה מעלים את עוצמתו של החשש להימלטות מאימת הדין. לחובתה של המשיבה 2 הרשעה קודמת בגין מסירת ידיעה כוזבת על עבֵרה מסוג פשע. 6. עיקר הקושי בעניינה של המשיבה 2, ועל כך טען בא-כוחה באריכות, הוא העובדה כי היא נמצאת בחודש השמיני להריונה וכי היא אם לילד בן 9, חולני (כמפורט בתסקיר ובתיעוד שהוגש לעיוני), שנמצא מאז מעצרה בחזקת אחותו של בן-זוגה. במעצרה של המשיבה 2 יש קושי רב. הדבר מעיק ומכביד. שמעתי את דבריה כאשר תיארה בדמעות את קשייה בבית המעצר. הדברים נוגעים ללב. אף-על-פי-כן, אינני רואה אפשרות לשחררה. המשיבה 2 כבת 28, ילידת קנדה, הגיעה לארץ לפני כתשע שנים, ימים אחדים לאחר לידת בנה מקשר זוגי ללא נישואין, ולאחר שניתקה קשר עם אבי הילד. תסקיר שירות המבחן תיאר את הרקע האישי והמשפחתי של המשיבה 2. אין מקום לפרטו כאן, אך יש הכרח להביאו בחשבון. קצינת המבחן מעריכה כי קיים סיכון להסתבכויות נוספות, לאור הרקע האישי וההתנהגותי של המשיבה 2. קצינת המבחן הביעה ספקנות לגבי מידת הבנתם של בני המשפחה שהוצעו כמפקחים על המשיבה 2 במסגרת של חלופה למעצר, את רמת הסיכון במצבה של המשיבה 2. קצינת המבחן העריכה כי קיימת רמת סיכון לבריחה של המשיבה 2, גם אם המפקחים ידווחו באופן מיידי על הפרה של תנאי השחרור. לא יהיה בכך כדי למנוע את ההימלטות מהדין לנוכח רמת התחכום וההסתרה אשר מאפיינת את התנהגותה של המשיבה 2. לנוכח מורכבות העבֵרות המיוחסות למשיבה 2, היכולת לנצל אחרים, עברה הפלילי בתחום המרמה, והעובדה כי היא ממשיכה בדפוסי התנהגות של הסתרה והפחתה ממידת והיקף פעילותה, למרות הריונה והיותה אם לילד בן 9, לא ראתה קצינת המבחן להמליץ על שחרור לחלופה של 'מעצר בית'. 7. שירות בתי הסוהר אישר כי הוא ערוך לקליטת נשים הרות בבית הסוהר נווה תרצה, כי מערך הרפואה והליווי של שב"ס ערוך למתן מענה למצב של לידה, כי היולדת מובלת ע"י שב"ס לבית החולים, כי הלידה מתקיימת באווירה הומאנית ובפיקוח רפואי מלא, וכי ישנה הֵערכות גם לשהיית תינוק עם אמו בבית הסוהר עד לגיל שנתיים. 8. כאמור, מצער הדבר עד מאוד שכדי כך הגיע מצב הדברים, אך בנסיבות המתוארות לעיל, בתסקיר, בטיעונים שנשמעו, ולפי התרשמותי, אין אפשרות ליתן אֵמון במשיבה 2 שלא תימלט מאימת הדין. מעשי-המרמה הם חמורים. העונש הצפוי במצב של הרשעה הוא כבד. בשים לב למאפיינים האישיותיים של המשיבה 2 (כמפורט בתסקיר), לכסף הרב הזמין, לתיחכום, לעורמה, לאופני הפעולה הנמשכים, השיטתיים והארגוניים של מעשי-העבירה שבוצעו לכאורה, בהתחשב בכל אלה אין מנוס מקבלת הבקשה בעניינה של המשיבה 2. אני מורה אפוא על מעצרה עד למתן החלטה בעתירה להסגירה לארצות הברית. לפי המלצת ד"ר עופרי פלד מן המרכז הרפואי "אסף הרופא", יש לבצע למשיבה 2 מעקב תנועות עובר קפדני. רופא בית המעצר מתבקש לוודא שכך אכן ייעשה. 9. באשר למשיב 7, בגמר הדיון שלשום הערתי את אשר הערתי לגבי מעמדו-שלו בארגון, וביחס למשיבות 6 ו-8. אתמול הודיעו באי-כוח הצדדים כי לאור המלצתי הסכימו על שחרורו של המשיב 7 בתנאים. אני נותן אפוא תוקף של החלטה להסכמתם ומורה על שחרורו של המשיב 7 מן המעצר אם וכאשר ימלא אחר התנאים הבאים: א. הפקדה כספית במזומן בסך של 200,000 ₪. ב. ערבות עצמית בסך של 150,000 ₪. ג. ערבות צד ג' מאת שני אנשים שלהם מקום עבודה קבוע ומקום מגורים קבוע בישראל, בסך של 150,000 ₪ כל אחד. ד. 'מעצר בית' מלא באיזוק אלקטרוני בבית הורי המשיב 7, ברוס ומזל גרין, ברח' הרצל 219/9 בנתיבות, ובפיקוח של אחד מן ההורים בכל שעות היממה. ה. ניתן בזה צו איסור יציאה מן הארץ נגד המשיב 7. ו. הפקדת דרכונים שברשותו של המשיב 7. לכשימלא המשיב 7 אחר התנאים הללו, יוכל להשתחרר לאלתר בפני קצין משטרה/שב"ס. לבקשת ב"כ המשיב 7, יובא המשיב 7 לפני שופט תורן ביום 1.9.09 עד השעה 12:00 אם עד אותו מועד לא יוכל למלא אחר תנאי השחרור, ואין צורך להביאו לפני שופט תורן לפני כן. בקשת מעצרהסגרהמעצר