תאונת טרמפולינה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת טרמפולינה: ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-משפט השלום בתל-אביב (כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי), לפיו נדחתה תביעתה של חן בר-חיים (להלן: "המערערת") כנגד מיני גולף בפארק הירקון בע"מ (להלן: "המשיבה"), לפיצוי על נזקים שנגרמו לה משׁבֶר מרוסק בקרסול רגל ימין - כתוצאה משימוש במתקן טרמפולינה באתר המשיבה (להלן: "התאונה"). בפסק הדין אף נדחתה הודעת צד ג' שהגישה המשיבה כנגד מנורה חברה לביטוח בע"מ - להלן המבטחת. מכאן הערעור שכנגד בו תוקפת המשיבה בנוסף את החלטת בית המשפט קמא שלא לפסוק לה הוצאות הגם שתובענת המערערת נדחתה. התאונה אירעה במהלך מסיבת יום-הולדת שנערכה באתר המשיבה - ה'גולפיטק' - כאשר המערערת, שהייתה כבת 16 באותה עת, השתמשה בטמרפולינה עם חברותיה. בית-המשפט קיבל בפסק-הדין את טענת המשיבה כי כניסתה של המערערת למתקן הטרמפולינה נעשתה ללא היתר, תוך הסגת גבולה של המשיבה ודחה את טענת המערערת כי השימוש במתקן הותר למוזמני מסיבת יום-ההולדת, שנערכה בחלק אחר של ה'גולפיטק'. בית-המשפט קבע בפסק-הדין, כי מסיבת יום-ההולדת נועדה בעיקרה לילדים בני שמונה, כאשר המערערת וחברותיה הוזמנו אליה על-ידי עדת-התביעה שירי מנשה, אשר העידה כי הפעילות שתוכננה למוזמנים נערכה במתקנים אחרים, בהשגחת מדריכים שלבשו חולצה לבנה עם הכיתוב 'מדריך'. לדברי שירי, היו במקום 9-8 מדריכים והפעילות ליד כל מתקן נערכה עם מדריך. בית-המשפט קבע בפסק-הדין, כי בשלב מסוים החליטו המערערת וחברותיה על-דעת עצמן לחדור למתקן הטרמפולינה וציין, כי המערערת העידה שקראה את שלט האזהרה לפני שניגשה למתקן זה וכן כי כאשר נשאלה המערערת מדוע לא ביקשה כי אחד המדריכים יבוא להנחותה בעת הקפיצה למרות שקראה את שלט האזהרה, היא השיבה: "הרגשתי ביטחון לקפוץ על הטרמפולינה". בית-המשפט קבע בפסק-הדין כי: "אין ספק כי הנתבעת (המשיבה) חייבת להציב מדריך במתקן, אשר יפקח על שלומם של המשתמשים במתקן, ויזהיר אותם מפני הסכנות הכרוכות בשימוש בו. אך הדברים אמורים בימים כתיקונם, כאשר המתקן מופעל וצפוי כי יהיו בו מבקרים. שונים הדברים בנסיבות המקרה בו עסקינן, כאשר התובעת (המערערת) וחברותיה הבוגרות פרשו, על דעת עצמן, מהפעילות שנוהלה במקום אחר, תחת השגחתם של המדריכים, וחדרו למתקן שדלתו הייתה סגורה. בנסיבות אלה, עלינו לשקול, אם הנתבעת (המשיבה) צפתה או הייתה צריכה לצפות את האפשרות, כי נערות בנות 16, שהצטרפו לפעילות שנועדה בעיקרה לילדים בני שמונה, ייכנסו למתקן על דעת עצמן, לא יבקשו ממדריך כי יסביר להן את אופי השימוש בו, יעשו בו שימוש לבדן." לפיכך, כאמור, דחה את התביעה. לטענת המערערת בית-המשפט קבע, בניגוד לראיות שהיו לפניו, כי היא הוזמנה למסיבת יום-הולדת של ילדים בני שמונה ואף שעדת-התביעה שירי העידה מפורשות בתצהיר עדותה הראשית, שההזמנה הייתה ליום-ההולדת שלה ושל אחיה וכללה גם חמש נערות בנות גילה. לטענת המערערת מעדות מנהל המשיבה עולה כי באותה עת שהמערערת וחברותיה היו במתקן, השתמשו בו גם אנשים נוספים שרכשו כרטיסים, ולכן טעה בית-המשפט כשקבע שהמערערת וחברותיה חדרו למתקן שדלתו הייתה סגורה. לטעמו של בא-כוח המערערת, לאחר שבית-המשפט קבע מפורשות שהיה צורך להציב מדריך כאשר המתקן מופעל, הרי בנסיבות, ובכללן העובדה שהיה קופאי במקום שלא שלח מדריך, היה עליו להגיע למסקנה שהמשיבה התרשלה כלפי המערערת וּלחייבה בדין. עוד נטען על-ידי בא-כוח המערערת, כי בית-המשפט קמא שגה בכך שנמנע מלהכריע בשאלה כיצד נפגעה המערערת - שטענה כי חברתה שירי אברהמי נפלה עליה במהלך הקפיצה. לטעמו, טענתה נתמכה בעדות מנהל המשיבה וגם בעדות ד"ר סלעי, ולפיכך לא היה מקום לראות לחובתה את אי הבאת שירי אברהמי לעדות. עוד נטען על-ידו כי שגה בית-משפט קמא בכך שלא נתן משקל מתאים לכך שבשלט האזהרה לא נרשם שהשימוש במתקן מחייב הדרכה. בא-כוח המשיבה מבקש להשאיר את פסק-הדין על כנו. לטעמו, בא-כוח המערערת מעוות את העובדות, עדות מנהל המשיבה לא התייחסה למועד האירוע וסרט הקופה הראה מכירות לגבי מועד שהינו שעתיים לפני האירוע. דיון בממצא העובדתי של הערכאה הדיונית כי המערערת וחברותיה הבוגרות "פרשו על דעת עצמן מהפעילות שנוהלה במקום אחר תחת השגחתם של המדריכים וחדרו למתקן שדלתו הייתה סגורה" - גלוּמה הנחה עובדתית סמויה, שהמערערת וחברותיה ידעו שהכניסה למתקן אינה מותרת להן וכי הן הסיגו את גבולה של המשיבה כפי שזו טענה אמנם להגנתה (ראה סיכומי המשיבה בבית-משפט קמא). ברם, עיון מדוקדק בחומר הראיות אשר נפרשׂ בפני בית-משפט קמא, מעלה שאין לממצא עובדתי זה בסיס של ממש. לא זו אף זו, מאותו רגע שבית-משפט קמא קבע בפסק-דינו כי מתקן הטרמפולינה בו אירעה התאונה הינו בגדר מתקן מסוכן, כפי שניתן להבין מקביעתו הנחרצת כי "הנתבעת (המשיבה) חייבת להציב מדריך במתקן, אשר יפקח על שלומם של המשתמשים במתקן, ויזהיר אותם מפני הסכנות הכרוכות בשימוש בו". הנטל להוכיח כי המערערת וחברותיה היו מסיגות גבול הונח כולו על כתפי המשיבה. לכן, ההימנעות מלזמן עדים רלוונטיים בנושא זה פועלת לרעת המשיבה, כמו גם הימנעותה המוחלטת מלחקור על אפשרות זו את המערערת ואת שירי מנשה. אמנם בית-המשפט לא שגה בקבעו שמסיבת יום-ההולדת נועדה בעיקרה לילדים בני שמונה, אך באותה מידה שהמערערת וחברותיה עשו שימוש במתקן הטרמפולינה, כך יכול היה לעשות גם כל ילד בן שמונה. במובן זה, אין כל רלוונטיוּת לשאלת גילם של משתתפי יום-ההולדת, אדרבא, אם השימוש במתקן לא הוזמן עבור המשתתפים במסיבה, היה על המשיבה - בנסיבות שנפרשו - לדאוג לכך שאיש ממשתתפיה כולל ילדים בני שמונה, לא ייכנס למתקן. היה על המשיבה לנהוג כך בין באזהרה מפורשת מפי המדריכים, בין בהצבת שומר או מדריך בדלת המתקן וּבין על-ידי נעילתו המוחלטת. טענתן של שירי מנשה ושל המערערת כי איש לא אמר להן שאסור להשתמש במתקן הטרמפולינה או במתקן אחר - לא נסתרה. כאמור, את ההימנעות מלהטיח בפניהן במהלך החקירה הנגדית את הטענה שהן היו מסיגות גבול בדרך כלשהי, יש לראות כהימנעות מכוּונת של המשיבה. הימנעות זו מחזקת את אמינות גירסתן. כך גם תורמת לאמינות גירסתן של השתיים, הימנעות המשיבה מלהביא לעדות כל גורם מטעמה לתמוך בטענת הגנתה כי המערערת וחברותיה היו מסיגות גבול במתקן. הוּכח שמדריכים מטעם המשיבה, כמו גם אנשים אחרים מטעמה, היו בשטח במהלך האירוע וּבכל-זאת בחרה המשיבה להביא כעד הגנה מטעמה דווקא את מנהלה, שלא היה כלל במקום בעת האירוע. יותר מזה, מאחר ובשלט האזהרה אותו קראה המערערת טרם עשתה שימוש במתקן, לא נרשם כלל כי השימוש בו מותר רק בהשגחת מדריך - לא היה מקום לבוא אליה בטרוניה שלא פנתה לאחד המדריכים לפני כן. יש לזכור שערכאה דיונית קבעה מפורשות שמדריך יכול היה למנוע את התאונה. דחיית התובענה נשענה אך ורק על הקביעה הנוספת שהאירוע לא קרה במהלך "ימים כתיקונם כאשר המתקן מופעל וצפוי כי יהיו בו מבקרים". קביעת עובדתית נוספת זו נותרה בחלל ללא עיגון ממשי. הוכח שהמתקן לא היה נעול ולא סגור על בריח. הוּכח שהמתקן היה פתוח למשתתפים וזאת בעדויות המערערת ושירי מנשה; הוּכח שהמתקן היה מופעל לכולי עלמא, במובן זה שהיה צפוי שיהיו בו מבקרים בתשלום, כעולה מעדות מנהל המשיבה. מסקנת ערכאה דיונית שמדריך יכול היה למנוע התאונה היא מסקנה נכונה, במיוחד שהתאונה אירעה, וכך אנו קובעות, מפני שהמערערת קפצה על המזרון ביחד עם חברה אחרת. הוּכח שבשלט האזהרה לא נרשם במפורש שהקפיצה בצוותא אסורה וּמסוכנת. לוּ נכח מדריך במקום, ברי שהיה מונע את הקפיצה הזוגית, וקרוב לודאי שהתאונה היתה נמנעת. בנסיבות אלה, השאלה אם הנזק למערערת נגרם משום שהחברה נפלה עליה לאחר הנחיתה על המזרון או שנגרם בשל המגע בין השתיים במהלך הקפיצה - לא מעלה ולא מורידה. החברה אינה בגדר "גורם זר מתערב" (ראו סיכומי המשיבה בבית-משפט קמא), שמאיין את התרשלות המשיבה. נוכחות המדריך הייתה אמורה למנוע מראש את אפשרות הקפיצה המשותפת. איננו סבורות שבנסיבות התיק דנן הימנעות המערערת מהעדת חברתה לקפיצה פועלת לרעתה. ערכאה דיונית לא קבעה ממצא כי עדות המערערת אינה אמינה, ואנו לא מצאנו סיבה לפקפּק במהימנותה. האינטרס להוכיח שהתאונה נגרמה מטעם אחר ולא כתוצאה מקפיצה זוגית על הטרמפולינה נותר אינטרס מובהק של המשיבה. חרף זאת, נמנעה המשיבה מלהזמין את החברה ה'מתנגשת' או כל חברה אחרת שנכחה בעת התאונה לסתור את דברי המערערת, ודווקא הימנעות זו אומרת דרשני. אני קובעת שהוכח כי המשיבה אחראית לנזק המערערת ומקבלות את הערעור. הדיון מוחזר לערכאה דיונית על מנת שתשלים את החסר בכל הנוגע לגובה הפיצוי המגיע למערערת על נזקה וכן תדון בשאלת הכיסוי הביטוחי. המשיבה 1 תשלם למערערת את הוצאות הערעור וכן שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ + מע"מ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. המשיבה 2 תשלם למערערת שכנגד הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ + מע"מ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ככל שהופקד סכום להבטחת הוצאות ע"י מי מהמערערים הוא יוחזר בהתאם.טרמפולינה