מה ההבדל בין "מעוולים במשותף" לבין "מעוולים בנפרד" ?

##מה ההבדל בין "מעוולים במשותף" לבין "מעוולים בנפרד" ?## הלכה פסוקה היא כי כל מקום, אשר בו חלקיו השונים של הנזק אינם ניתנים להבחנה מבחינת ייחוסם למזיק מסוים, אין גם מקום להבחין בין מעוולים ביחד, מזיקים במקביל או מזיקים בנפרד. יש לאמץ את ההשקפה, שהאחריות הסולידארית, יחד ולחוד, מן הראוי שתחול בכל מקרה, שבו לא ניתן להפריד ולאבחן את הנזק לחלקיו בדרך סבירה ויעילה. לענין החבות לנזק, הרי בכל אותם מקרים שבהם הנזק הסופי שזור ומשולב יחד ואינו ניתן להפרדה, נושאים המעוולים באחריות סולידארית, גם אם מדובר בנזק שנגרם בשלבים, וגם אם חלקו נגרם על-ידי מעשה העוולה הראשון, לפני שהוגבר על-ידי מעשה העוולה השני. (ע"א 594/82 ד"ר חיים טל נ' עזבון המנוח אברהם פרנקל ז"ל, פ"ד מ(1) 64, 67 (1986)). גם בעניין ד"נ 15/88 מלך נ' קורנהויזר, פ"ד מד(2)89, 97 (1990) קבע בית המשפט העליון כי אין בדין הישראלי כל הבחנה מעשית בין מעוולים במשותף לבין מעוולים בנפרד שגרמו נזק אחד. שני סוגים אלו של מעוולים נכללים בביטוי "מעוולים ביחד" ושניהם חבים בגין אותו נזק יחד ולחוד. ##החלוקה הפנימית בין המעוולים:## "החלוקה הפנימית בין המעוולים נעשית כאמור בסעיף 84(ב) לפקודה על פי "הצדק והיושר בהתחשב עם מידת-אחריותו" של כל אחד מהמעוולים. בפסיקה נקבע כי החלוקה תיעשה לפי מידת האשם המוסרי שיש לייחס לכל אחד מהמעוולים (ראו: ע"א 746/76 עזבון המנוח בן עזרא נ' מויאל, פ"ד לב(3) 539 (1978); ע"א 1170/91 בכור נ' יחיאל, פ"ד מח(3) 207, 216, 220-218 (1994) (להלן: עניין בכור); ע"א 4530/91 רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית בע"מ, פ"ד נד(4) 583, 618 (2000); ע"א 7130/01 סולל בונה בניין ותשתית בע"מ ואח' נ' תנעמי, פ"ד נח(1) 1, 23 (2003)), או על פי מבחן האשמה ההדדית הכולל הן את רכיב הסיבתיות והן את רכיב האשמה המוסרית (עניין עיריית חיפה, בפסקה 49; עניין בכור, בעמ' 218; עניין מירו, בעמ' 796. וכן השוו לע"א 3656/99 טרנסכלל בע"מ נגד מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ, פ"ד נו(2) 344, בעמ' 363-362 (2001))."עוולהשאלות משפטיותמעוולים במשותף / ריבוי מעוולים