ערעור על פסק דין בית הדין המשמעתי לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין מופקדת על השיפוט המשמעתי של חבריה ומוטלת עליה החובה להפעיל את סמכויותיה ושיקול דעתה בזהירות ובאחריות. הלשכה חבה חובת נאמנות כפולה - כלפי הציבור הרחב בכלל וכלפי ציבור חברי הלשכה בפרט. לדין המשמעתי תפקיד בעל חשיבות מיוחדת. תפקידו של הדין המשמעתי אינו רק להעניש את עורך הדין שסרח אלא גם - ואולי בעיקר - לשמש מסר לציבור עורכי הדין בכל הנוגע לנורמות ההתנהגות הנדרשות מהם כדי לשמור על דמותו של מקצוע עריכת הדין, על מידותיהם של העוסקים במקצוע זה ועל אמון הציבור במקצוע ובעוסקים בו. הדין המשמעתי נועד לבחון האם הדופי שנפל במעשיו של עורך הדין פוסל אותו לתקופת זמן או לצמיתות מלעסוק במקצוע, במטרה להגן על ציבור הנזקקים לשירותי עורכי הדין. בתיק על"ע 2531/01 Xנ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין תל אביב-יפו עמד בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת א' פרוקצ'יה) על תפקידה המיוחד והחשוב של הלשכה: "בצד כוחה של הלשכה בהשלטת מרותה על חבריה, עליה להגשים את מטרות הדין המשמעתי באורח מידתי ומאוזן. עליה לקדם בכך את טובת המערכת המקצועית הן מבחינת ההגנה על הלקוח, הן מבחינת השמירה על תדמיתו הכללית של המקצוע בעיני הציבור, והן מבחינת ההקפדה על זכויותיו המהותיות והדיוניות של עורך הדין. שילוב זה של מטרות העומד ביסוד דין המשמעת יש לקדם באורח מבוקר ותוך הפעלת שיקול דעת סביר". לשכת עורכי הדין (משמעת)ערעורעורך דיןלשכת עורכי הדין