פיצוי על דרך האומדנא | עו"ד רונן פרידמן

האם רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים דרך האומדנה משקבע, כי בעל דין לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הוכיח את סכום הפיצוי ? העקרונות שהותוו בפסיקה הינם, כי על נפגע להוכיח לא רק את עובדת הנזק אלא עליו להוכיח גם את סכום הפיצוי הנתבע על ידו כך שאף אם הוכיח הנפגע נזק, תביעתו תידחה באם לא הוכיח את שיעור הנזק. "הוכחת הנזק היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקביעת הפיצוי. כשם שעל הנפגע להוכיח את הנזק שנגרם לו, כן מוטלת עליו החובה להוכיח את הנתונים העובדתיים, מהם ניתן להסיק את הפיצוי, דהיינו, את הערך הכספי של החזרת המצב לקדמותו. נפגע אינו יוצא ידי חובתו בהוכחת הנזק, אלא עליו להניח אף תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפיצוי. אין להשאיר עניין אחרון זה לאומדנו של השופט" (דברי השופט ברק, כתוארו אז, בע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 808(1981). יחד עם זאת, במקרים מתאימים, כאשר לנוכח טיבו של הנזק שנגרם לא ניתן להביא נתונים מדויקים בדבר מידתו ושיעורו, הרי שהעובדה שאין אפשרות לחשב את שיעור הנזק במדויק, אין בה בכדי לשחרר את המעוול מתשלום פיצויים לניזוק וניתן לקבוע את סכום הפיצוי על פי אומדנא. "לעומת זאת, באותם מקרים אשר בהם- לאור טבעו ואופיו של הנזק- קשה להוכיח בדייקנות ובוודאות את מידת הנזק ושיעור הפיצויים, אין בכך כדי להכשיל את תביעתו של הנפגע, ודי לו שיביא אותם נתונים, אשר ניתן באופן סביר להביאם, תוך מתן שיקול-דעת מתאים לבית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר" (ע"א 355/80 הנ"ל, בעמ' 809, וכן ראו: ##(א)## ע"א 5465/97 קני בתים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה - נתניה, פ"ד נג(3) 433 (1999), ##(ב)## ע"א 427/82 'השתיל' ואח' נ' אגן יצרני כימיקלים בע"מ פ"ד מ(4),309 (1986), ##(ג)## ע"א 1229/97 איי.אמ.איי - שיווק והשקעות בינלאומיים נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ פ"ד נ"ג(4), 657 (1999), ##(ד)## ע"א 646/85 יצירת ברנע בע"מ נ' דניה חברה לפיתוח בע"מ, פ"ד מ"ב(2),793 (1988) ##(ה)## ע"א 4999/06 הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון נ' מחצבות כפר גלעדי-שותפות מוגבלת. ##(ו)## ע"א 9656/05 נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בנייה בע"מ. פיצוי על דרך האומדנאפיצויים