ביעור תיק בית משפט - פסק דין ישן שאבד

האם אפשר להסתמך על פסק דין שבוער או פסק דין ישן שאבד, במסגרת ביעור תיק בית משפט ? בית המשפט ציין כי לא מן הנמנע שמסיבה כלשהי לא יימצא פסק הדין בתיק בית המשפט, או שהתיק עצמו יבוער, ובחלוף השנים יבקש פלוני להסתמך עליו, על אף שאינו בידיו. קביעה שפסק דין אכן ניתן או הצהרה על קיומו יסייעו לבירור האמת ולהגנה על זכויות הצדדים. השאלה האם אכן ניתן פסק דין ומה תוכנו, תוכרע בהתאם למסכת הראייתית בכל מקרה ומקרה. העובדה כי בתיק בית המשפט בהליך המקורי לא נמצא עותק של פסק הדין עשויה ללמד על כך שפסק הדין לא ניתן, אך הטוען לקיומו יוכל להתגבר על הנחה זו בהסתמך על ראיות שבכוחן להוכיח את דבר מתן הפסק. אין מניעה עקרונית שבית משפט יקבע כממצא במסגרת הליך אחד, שניתן פסק דין בהליך אחר, בין שקביעה זו היא אגבית לסעד הנתבע ובין שהיא מתבקשת כסעד הצהרתי בפני עצמו. כך למשל יכול בית המשפט לקבוע, במסגרת הליכי הוצאה לפועל בהם נטען שלא ניתן כלל פסק דין שניתן להוציאו לפועל, שפסק דין כאמור אכן ניתן (בר"ע (ת"א) 3070/05 מיידנברג נ' בנק הפועלים בע"מ, , 25.7.06; בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון נדחתה, ברע"א 7036/06 מיידנברג נ' בנק הפועלים בע"מ, , 21.5.08). בשנת 2007 נתן בית משפט פדראלי במחוז האחד-עשר של ארה"ב פסק דין (United States of America v. Douglas, 215 Fed. Appx. 907; 2007 U.S App. Lexis 1941). באותו מקרה הורשע המשיב בהפרת תנאי שחרורו שנקבעו בפסק דין; המאשימה לא הצליחה להציג את פסק הדין שקבע את תנאי השחרור, אולם קיומו של זה ותוכנו הוכחו על יסוד גליון הרישום האלקטרוני (Electronic docket sheet) של בית המשפט שנתן את פסק הדין.גניזת תיק / ביעור תיק