אי התייצבות לדיון בגלל אבל על קרוב משפחה

בתצהיר אשר הוגש בתמיכה לבקשת הנתבעת לביטול פסק הדין אין היא מבהירה על שום מה לא הגישה כתב הגנה; את אי התייצבותה לדיון מסבירה היא בעובדת היותה, במועד הדיון, באבל בשל מות אביה ז"ל קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי התייצבות לדיון בגלל אבל על קרוב משפחה: 1. זו בקשה לביטול פסק הדין אשר ניתן על ידי בתאריך 13/05/98 בהעדר הנתבעת, ועל פיו חוייבה הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו למכונית התובעת כתוצאה מפגיעת מכונית הנתבעת, בסך 838.- ש"ח (בנוסף על אגרת משפט והוצאות). פסק הדין ניתן לאחר שהנתבעת לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון אף שהוזמנה כדין. 2. בתצהיר אשר הוגש בתמיכה לבקשת הנתבעת לביטול פסק הדין אין היא מבהירה על שום מה לא הגישה כתב הגנה; את אי התייצבותה לדיון מסבירה היא בעובדת היותה, במועד הדיון, באבל בשל מות אביה ז"ל. 3. יצויין כי בהחלטתי מתאריך 03/06/98 התניתי את הדיון בבקשה לביטול פסק הדין גם בהגשת כתב הגנה, אך גם לאחר החלטה זו לא הגישה הנתבעת כתב הגנה. 4. הנתבעת איננה מכחישה - לא בתצהירה הנ"ל אף לא בעת הדיון בפני - כי פגעה במכונית התובעת מאחור, כל טענתה היא כי אין היא "כל כך בטוחה" שהנזק הנטען נגרם ע"י פגיעתה שלה. 5. בתצהירה הנ"ל מפרטת הנתבעת גם את תנאי חייה והבעיות הקשות עימן היא נאלצת להתמודד (וגם על אלו חזרה בעת הדיון בפני), יאמר כבר כאן, עם כל ההבנה למצב זה ומבלי חלילה להפחית מקשייה של הנתבעת - אין לאלו כל רלבנטיות לשאלה הנדונה בפני. 6. הצדדים הוזמנו לדיון בבקשת ביטול פסק הדין שנערך, זאת הפעם, במעמד שתי בעלות הדין בתאריך 01/11/98. התובעת חזרה ואישרה את כל הנטען בכתב תביעתה, ואילו הנתבעת חזרה על הטענה שאין היא בטוחה שהנזק הנטען נגרם ע"י מכוניתה (אף שלא הכחישה, כאמור, את עצם הפגיעה במכונית התובעת). הנתבעת עמדה על דעתה שעל התובעת מוטל הנטל להוכיח כי הנזק הנטען נגרם ע"י פגיעת מכוניתה של הנתבעת. 7. בראשית הדיון טענה הנתבעת כי לא ניתן לה אפילו לראות את הנזק הנטען וכי היא רוצה לפחות לבדוק אותו. מאחר והנזק טרם תוקן יצאו שתי בעלות הדין, לפי הצעת בית המשפט, להתבונן במכונית ובנזק הנראה בה, לאחר שחזרו לאולמו של בית המשפט אישרה הנתבעת כי ראתה את הנזק אך טענה כי אין היא חושבת שנגרם ע"י מכוניתה שכן, חזית מכוניתה נמוכה יותר ממקום הפגיעה. בית המשפט הציע כי מכוניתה של הנתבעת תובא אף היא אל פתח בית המשפט על מנת שאפשר יהיה לבחון טענתה זו של הנתבעת, אך זו הודיעה שאין לה זמן לכך. 8. כאמור, אישרה התובעת את תביעתה, היא העידה שלפני הפגיעה היה הרכב תקין לחלוטין, היא אף הציגה הצעת מחיר המאשרת את הסכום הנתבע כעלות תיקון הרכב. 9. בעל דין המבקש לבטל פסק דין אשר ניתן בהעדרו צריך כידוע לשכנע את בית המשפט בשתיים: טעם מוצדק למחדלו וסיכוי טוב להצליח בהגנתו היה ויבוטל פסק הדין. אף שהנתבעת נתנה טעם מספק לאי התייצבותה לדיון לא נתנה כל טעם לכך שלא הגישה כתב הגנה, לא במועד כאשר ניתנה לה ארכה לכך. 10. לא שוכנעתי גם כי לנתבעת סיכוי של ממש להצליח בהגנתה, שהרי אין היא כופרת בעצם הפגיעה במכונית התובעת ואין לה כל ראיה לסתור את טענת התובעת כי הנזק אכן נגרם כתוצאה מאותה פגיעה. 11. בנסיבות אלו אין אני רואה מקום לביטול פסק הדין. פסק הדין אשר ניתן, כאמור בתאריך 13/05/98 נשאר בתוקפו. מתוך התחשבות במצבה של הנתבעת, אינני מחייבה בהוצאות בגין בקשה זו. דיוןאי התייצבות לדיון