בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר במשפט תעבורה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב מאסר: א. בפני בקשה לעכוב מאסר אשר הושת על המבקש ביום 10.10.99 (תיק 5389/99 שלום - תעבורה) מפי כב' השופט אזולאי לפיה נגזר דינו של המבקש ל- 6 חודשי מאסר בפועל, הופעלו 9 חודשי מאסר על תנאי וכן נגזרו על הנאשם מאסר על תנאי ופסילה בפועל ל- 4 שנים, כל זאת בגין נהיגה בפסילה, ללא ביטוח ורישיון נהיגה תקפים. ב. הלכה היא שאין לעכב ביצוע גזר דין אלא בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. הכלל הוא שאין לעכב ביצוע גזר דין, היוצא מן הכלל עיכוב ביצוע גזר הדין: "הכלל הוא כי משהורשע נאשם בדין ונגזר דינו למאסר, עליו להתחיל לרצות את עונשו ללא דיחוי, כלל זה נעוץ בחזקה שמי שהורשע על ידי הדרגה הראשונה אינו בחזקת חף מפשע ועליו לתת את הדין על מעשיו". (בש"פ 2043/94, ת"ע, כרך 94 (2), עמ' 92, תשנ"ד-תשנ"ה - 1994). הלכה היא מפי בית המשפט העליון, כי נימוק של סיכויים טובים בערעור ישמש כנימוק טוב לעיכוב ביצוע גזר דין רק מקום בו הטעות בולטת על פניה ועולה מהבקשה כי נגרם עיוות בולט למבקש (ראה בש"פ 4594/90, לנסברג נ' מדינת ישראל, ת"ע, כרך 90 (3) עמ' 402). כאן, הערעור הינו על העונש בלבד. בית משפט הבוחן בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין, אינו צריך לנתח את העובדות אלא כמבואר לגלות אותו עיוות בולט או סיכוי בולט בערעור (ראה בש"פ 5024/92, נחמיאס נ' מדינת ישראל לא פורסם, ראה ב"ש 1492/99, מחוזי נצרת, לא פורסם) ג. כעולה מגזר הדין, מדובר בנאשם המהווה סכנה חמורה לסובבים אותו. בצדק מציין כב' השופט אזולאי כי לנאשם הרשעות קודמות, הנאשם אשר נדון ביום 18.3.98 למאסר בפועל בעבודות שרות בגין שימוש ברכב ללא רשות וללא רישיון ונדון גם לפסילה בפועל של 3 שנים, ביצע תוך כדי עבודות השרות עבירה חוזרת של נהיגה בזמן פסילה ונדון למאסר שנה וכן הפעלת התנאי. לא חלפו אלא שבועיים משחרורו והנאשם נתפס נוהג בפסילה. מסתבר שאין על הנאשם לא מורא דין ולא מורא דיין, מאסרים בפועל, מאסרים על תנאי, קנס ופסילה לא גרמו להרתעת הנאשם ולמרות שריחפה מעל ראשו שוב חרב של מאסר על תנאי להפעלה, חזר לסורו ונהג ללא רישיון תקף. ד. ב"כ הנאשם בבקשתו לעכוב המאסר טוען לאירוסי המבקש "בחודשים הקרובים", המאסר עלול לבטל חתונה, הנאשם הודה והנאשם לא מתחמק. אין בבקשה דבר של ממש ואין בה כדי להוות תחילת תרומה להעתרות לבקשה. כמבואר לעיל, בנסיבות האישיות הנטענות אין כדי לעכב ביצוע גזר הדין, עסקינן בערעור על העונש בלבד, נסיבות הנאשם מול חומרת מעשיו ברורה על פי המבואר לעיל ועל פי המפורט בגזר הדין. איני יכול לפטור את עצמי ולסיים החלטה זו מבלי לציין את דברי הסניגור המלומד בבית משפט קמא, דברים הראויים לדחיה, שם טען כי: "אין המדובר בעבירות פליליות של ממש" - לא פחות ! מוטב היה שעה שעבירות נהגים, עבירות פליליות, לכל דבר וענין, גורמות לצערינו לדם ודמעות שטענה מעין זו לא תטען. ה. כמבואר, מדובר בנאשם שחזר לסורו פעם אחר פעם, רומס ברגל גסה ובוטה את החוק, מורא הרתעה דין ודיין אינם חלים עליו ולא ראיתי בנסיבותיו סיבה כלשהיא לעיכוב המאסר ולפיכך דין הבקשה להדחות. עיכוב ביצועמאסרמשפט תעבורה