הארכת מעצר ב-90 יום

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת מעצר ב-90 יום: 1. זוהי בקשה לעיון חוזר על רקע החלטת בית המשפט העליון בבש"פ 853/12 מיום 2.2.12 בדיון על פי סעיף 62 לחסד"פ במסגרתה הורה על הארכת מעצרם של המבקש ואחרים ב- 90 ימים. יחד עם זאת, קבע בעניינו של המבקש: "על אף האמור לעיל, השתכנעתי כי יש מקום לבחון בשלב זה את אפשרות שחרורו של המבקש לחלופת מעצר שעברו הפלילי דל יחסית ואשר חלקו במעשים המתוארים, כעולה מטענות בא-כוחו ומבלי להכריע בדבר, פחות משל האחרים... יערך תסקיר אשר יונח על שולחנו של ביהמ"ש המחוזי... אשר יבחן אפשרות שחרורו של המבקש לחלופת מעצר". 2. כתב האישום מייחס למבקש באישום השני עבירות של חבלה בכוונה מחמירה והדחה בחקירה. לפי עובדות האישום השני, בהמשך לאירוע מושא האישום הראשון ובאותו היום, נעשה ניסיון לערוך סולחה בין הצדדים. ניסיון זה הוביל לקטטה בה תקפו המבקש ואחרים את המתלוננים ובהם קטין, בבעיטות וכן באמצעות אלות, מקלות, סכינים, גרזן ואבנים. כתוצאה מהאלימות הקשה נגרמה לקטין חבלת ראש קשה. עוד באישום השלישי מיוחס למבקש כי ניסה ליצור לעצור אליבי באמצעות הנעת אדם למסור הודעת שקר לפיה היה עם אחר בעת קרות האירוע (להלן כתב האישום בתמצית). 3. בתאריך 12.4.11 (כב' השופטת יעל רז לוי) הורתה על מעצרו של המבקש עד לתום ההליכים תוך ציון כי שירות המבחן נמנע מלבוא בהמלצה לחלופה שהוצגה הואיל והתרשמות השירות הייתה כי אין ביכולתו של הערב להוות גורם סמכותי ומציב גבולות עבור המבקש וכן המדובר בחלופה הנמצאת בקרבה גיאוגרפית למקום מקורי המתלונן, היינו בעיר באר שבע וכן קביעת השירות כי קיימת רמת סיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות מהמבקש. 4. בתאריך 15.12.11 במסגרת בש"פ 7981/11 האריך בית המשפט העליון את מעצרו של המבקש ואחרים לפי סעיף 62 לחסד"פ לתקופה של 90 ימים. 5. בתאריך 2.2.12 במסגרת בש"פ 853/12 האריך בשנית בית המשפט העליון את מעצרו של המבקש ואחרים על פי סעיף 62 לחסד"פ לתקופה של 90 ימים (ראה לעניין זה סעיף 1 לעיל). 6. ב"כ המבקש עותר להורות על שחרורו של המבקש לחלופת מעצר בדמות במעצר בית בבית אחיו קאיד ותחת פיקוחם של אימו הגב' מרים טאהא, אלמנה בת 50, אחותו הגב' דיבה המתגוררות בבאר שבע (להלן החלופה בבאר שבע), לחילופין מעצר בית בעיר רהט אצל הגב' בסאמה דבבסה בת 45, נשואה ואם לעשרה ילדים המתגוררת בשכונה 38/37 בעיר רהט, עקרת בית, גיסתו של המבקש וכן בפיקוחו של אחיו קאיד טאהא (להלן החלופה ברהט). שירות המבחן בתסקיר מיום 29.2.12 ציין "בבואנו להעריך מחדש את רמת הסיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות הבאנו בחשבון את עמדותיו של מוהנד בהן לא חל שינוי ותפיסתו העצמית הקורבנית. בנוסף, לקחנו בחשבון את דברי המתלוננים. בשקלול כל הגורמים אנו סבורים כי קיימת רמת סיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות". עוד מהתסקיר עולה שהשירות שוחח עם אימו של המבקש הגב' מרים טאהא וכן עם אחותו הגב' דיבה וכן עם אחיו קאיד טאהא ולאחר שקלול כל הגורמים סבור השירות כי אין בחלופה המוצעת כדי לצמצם את רמת הסיכון. בנוסף לכך החלופה המוצעת הינה בבאר שבע מקום מגוריהם של המתלוננים. בתסקיר מיום 18.3.12 בחן השירות חלופה נוספת בדמות מעצר בית בביתה של קרובת משפחה הגב' בסמה דבאבסה וכן בפיקוחם של אחמד דבאבסה וכן אחיו של המבקש קאיד טאהא בעיר רהט. באשר לגב' בסמה דבאבסה ציין השירות כי לא עלה בידם לשוחח עימה בשל העובדה כי אינה דוברת עברית ובשל המצב הביטחוני לא עלה בידם לדאוג לתרגום. באשר למפקח אחמד דבאבסה, בן 44, נשוי, גיסם של משפחת המבקש, עובד כקבלן שיפוצים, לדבריו מכיר את המבקש היכרות שטחית. עוד לדבריו קאיד ביקש את עזרתו כגורם מפקח נוסף לחלופה עבור אחיו המבקש. השירות מביע ספקות באשר ליכולתו להוות גורם מרתיע וסמכותי עבור המבקש. באשר למפקח קאיד אחיו של המבקש, מציין השירות כי שב ושוחח עימו "הבאנו בחשבון את הפער בין הגרסאות, קרי המידע שהציג בפנינו בעבר לבין השיחה כיום, דבר שהקשה להתרשם מאמינותו. בנוסף לרישום הפלילי העומד לחובתו וכן חוסר הבהירות באשר למערכת היחסים עם הגב' בסמה דבאבסה". לסיכום, השירות מציין "בנוסף לשיקולים אלו, הבאנו בחשבון את רמת הסיכון הגבוהה ממנה התרשמנו בתסקירנו הקודם... נראה שאין בחלופה המוצעת בביתה של הגב' בסמה דבאבסה כדי לצמצם את רמת הסיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות". 7. כאן המקום לציין את הערכת השירות בתסקיר שהוגש ביום 7.4.11 בנוגע לרמת המסוכנות הנשקפת מהמבקש "אנו סבורים על פניו קיימת רמת סיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות, יחד עם זאת לאור העדר מידע מהמתלוננים וכן מהגורמים המתאימים במשטרת ישראל, אנו מתקשים להעריך רמת סיכון זו ביתר דיוק... למרות קשיינו להעריך ביתר דיוק את רמת הסיכון, נראה לנו כי אין ביכולתה של החלופה לצמצם את רמת הסיכון על רקע מעורבותו של קאיד בסכסוך וכן בשל הקרבה הגאוגרפית למקום מגוריהם של המתלוננים כשחלופה המוצעת הינה בעיר באר שבע מקום מגוריהם של המתלוננים". 8. בתאריך 18.3.12 התייצבה בפני הגב' בסמה דבאבסה והביעה נכונותה והסכמתה לשמש חלופת מעצר עבר המבקש. עוד מסרה, כי היא גיסתם של משפחת המבקש, נשואה, בת 45, אימא ל- 10 ילדים, מתגוררת ברהט. עוד מסרה כי הייתה בשירות המבחן, אולם בשל העדר מתורגמן לשפה הערבית, לא המשיכה את השיחה עם קצינת המבחן. עוד מסרה כי היא מבינה את משמעות אחריותה כערבה וכמפקחת. עוד הופיע בפני אחיו של המבקש, קאיד טאהא בן 40, גרוש, מתגורר בבאר שבע, לדבריו כיום לא עובד, מסר שלחובתו עבר פלילי מלפני 5 שנים, עוד מסר כי בעבר שימש ערב ומפקח עבור אחיו פארס טאהא במסגרת בש"פ 220/09 חרף הרישום הפלילי (החלטת בית המשפט העליון בבש"פ 220/09 הוגשה לעיוני). 9. ב"כ המשיבה עותר לדחות את הבקשה ולהותיר את המבקש במעצר עד תום ההליכים נוכח העדר המלצה משירות המבחן לחלופות שנבחנו וכן נוכח רמת המסוכנות להתנהגות פורצת גבולות מצד המבקש וכן נוכח התרשמות השירות כי הערב קאיד אינו מתאים לפקח על המבקש, שיחת שירות המבחן עם המתלוננים שעדיין מרגישים מאוימים על ידי בני משפחת המבקש. 10. לאחר שעיינתי בתסקירים המפורטים לעיל, ובחנתי את הערבים שהוצגו בפני כחלופה, התרשמתי באופן חיובי מהערבים וכן שוכנעתי שיש ביכולתם לשמש חלופה נאותה עבור המבקש. הגברת בסמה דבאבסה הינה אשה בת 45, בוגרת, הינה גיסתם של בני משפחת המבקש, מבינה את משמעות היותה כערבה וכמפקחת עבור המבקש. באשר לאחיו של המבקש קאיד, בן 40, גרוש, הותיר בי רושם חיובי כמי שעושה מאמצים רבים לסייע לאחיו. גם הביע נכונות והסכמה לעבור להתגורר בעיר רהט כדי לפקח לסירוגין עם הגברת בסמה על אחיו. דומני שהייתה אי הבנה בהבנת משמעות דברי קאיד בפני שירות המבחן "באשר לסכסוך עם המתלוננים מסר כי מכיר אותם. לדבריו קיים סכסוך בינו לבין אבי המתלוננים כשלטענתו האב פגע בכבודו. כעת מסר כי מעוניין שהמתלוננים יפנו אליו ב בקשת סולחה ובמידה ולא יעשו כן בית המשפט יקבע את עונשם... התרשמנו כי הוא מבין את האחריות המוטלת עליו בהיותו גורם מפקח בחלופת המעצר, אך נראה כי מעורבותו העמוקה בסכסוך תקשה עליו להוות גורם סמכותי עבור המבקש" (תסקיר מיום 7.4.11). במקום אחר בתסקיר מיום 18.3.12 ציין השירות "קיים פער בין הגרסאות שמסר קאיד, דבר שמקשה עלינו להתרשם מאמינותו". מצאתי לנכון לצטט מהתסקירים הואיל ואני מתרשם כי עורכי התסקיר אינם בקיאים בקודי התרבות של החברה אליה נמנים המעורבים בסכסוך נושא כתב האישום. כך שאין בדברים שנאמרו על ידי קאיד כדי להציבו במעמד של "מעורבותו העמוקה" בסכסוך. עוד תוהה אנכי על הפערים בהערכת שירות המבחן את רמת הסיכון הנשקפת מהמבקש כמצוטט לעיל (ראה סעיף 10 לעיל). יתרה מכך, עיינתי בבש"פ 220/09 - (כבוד הנשיא גרוניס) ממנו עולה כי קאיד אושר על ידי בית המשפט העליון כערב מפקח עבור אחיו פארס טאהא תוך ציון כי בית המשפט אינו מתעלם שלחובת קאיד רישום פלילי ולאחרונה ריצה שלושה חודשי מאסר (החלטה מיום 12.1.09). באשר למיקום הגיאוגרפי של החלופה - המדובר בחלופה בעיר רהט המרוחקת כ- 40 קילומטר ממקום מגוריהם של המתלוננים בעיר באר שבע וזאת בשונה מהחלופה שנפסלה על ידי השירות מחמת היותה בבאר שבע. עוד ראוי לציין ומבלי להכריע בדבר כי חלקו של המבקש באירוע נשוא כתב האישום הינו מינורי לעומת האחרים כעולה מדברי בא-כוחו של המבקש. על רקע המתואר לעיל, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלבנטיים, הגעתי למסקנה שיש בחלופה שהוצגה בפני כדי להשיג את מטרת המעצר, דהיינו לאיין את המסוכנות הנשקפת מהמבקש בשים לב כי מדובר בחלופה מרוחקת גיאוגרפית מרחק סביר, כוללת פיקוח מלא ומתמיד של שני ערבים לסירוגין המבינים את אחריותם כמפקחים וכערבים עבור המבקש ובנוסף לכל אלה החלופה כוללת איזוק אלקטרוני. אשר על כן, הנני מורה על שחרורו של המבקש בתנאי הערובה הבאים: א. המבקש ישהה במעצר בית מלא בכתובת גיסתו הגב' בסמה דבאבסה בשכונה 38 בית 37 רהט וזאת פיקוחה וכן פיקוחו של אחיו קאיד טאהא לסירוגין. ב. איזוק אלקטרוני. ג. הפקדה כספית בסך 10,000 ₪. ד. חתימת ערבות עצמית על סך 50,000 ₪. ה. כל אחד מהערבים יחתום על ערבות צד ג' על סך של 50,000 ₪. ו. נאסר על המבקש ליצור קשר במישרין או בעקיפין עם מי מהמעורבים בפרשה. ז. המבקש יתייצב לדיונים בבית המשפט בליווי אחד הערבים.הארכת מעצרמעצר