הטרדת בית המשפט שלא לצורך

בית המשפט פסק כדלקמן: "...בנסיבות אלה - הבקשה אכן לא הייתה במקומה ואין בה אלא משום הטרדת בית המשפט והתביעה שלא לצורך. הנאשם מיוצג על-ידי הסניגוריה הציבורית, ואני מפנה את תשומת לב הסניגור הציבורי לעובדה כי מי שמונה על ידיו - מטריד את בית המשפט שלא לצורך. בשל הטרדה מיותרת זו - אני מורה שלסניגור הממונה לא ישולם שכר בעד הגשת בקשה זו ובעד הדיון היום, ויתר על כן - אני מורה שעו"ד, אישית - תשלם הוצאות בקשה זו בסך 500 ש"ח לקופת בית המשפט על בזבוז הזמן המיותר....." קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הטרדת בית המשפט שלא לצורך: 1. הנאשם היה בארץ שלושה חודשים כאשר נטל פגיון והלך לשתות שתייה חריפה, קילל את המתלוננת ואיים עליה שיברר היכן כתובתה ויהרוג אותה, ולאחר מכן, כשהתפתחה קטטה בין הנאשם לבין חבריה של המתלוננת - חתך הנאשם את אחד החברים בצווארו ובלחיו בצד שמאל, ודקר את החבר האחר בבית החזה השמאלי שלו, דקירה שבעקבותיה הוא מת. 2. בשל מעשים אלה הואשם הנאשם בהריגה, פציעה בנסיבות מחמירות, והחזקת סכין שלא כדין. 3. בהחלטה ארוכה, לאורך 93 סעיפים, ניתח בית המשפט את הראיות נגד הנאשם ולטובתו, וקבע כי הנאשם מסוכן לציבור, ובשל כך אין מקום לחלופת מעצר. 4. יתר על כן, צוין כי מאחר שהנאשם נמצא בישראל רק שלושה חודשים - לא ייפלא שאין לו עבר פלילי בישראל, וגם אין לו מקום מגורים קבוע, ועל כן יש חשש כבד להימלטות מאימת הדין. 5. לא חלפו אלא שלושה חודשים וכבר מבקשת ב"כ הנאשם לשחרר את הנאשם למעצר בית אצל סבתו או דודו, וזאת בטענה שהוא נמצא במעצר מזה 4 חודשים. 6. ב"כ המדינה הבהירה כי עניינו של הנאשם נקבע לדיון במהירות מרבית, וכי מי שביקש דחיות היו דווקא הסניגורים. 7. עד כה התקיים דיון אחד ביום 27.10.99 ונקבעו שני מועדים נוספים ליום 3.1.2000 וליום 16.1.2000 - לכל היום. 8. בנסיבות אלה - הבקשה אכן לא הייתה במקומה ואין בה אלא משום הטרדת בית המשפט והתביעה שלא לצורך. 9. הנאשם מיוצג על-ידי הסניגוריה הציבורית, ואני מפנה את תשומת לב הסניגור הציבורי לעובדה כי מי שמונה על ידיו - מטריד את בית המשפט שלא לצורך. 10. בשל הטרדה מיותרת זו - אני מורה שלסניגור הממונה לא ישולם שכר בעד הגשת בקשה זו ובעד הדיון היום, ויתר על כן - אני מורה שעו"ד, אישית - תשלם הוצאות בקשה זו בסך 500 ש"ח לקופת בית המשפט על בזבוז הזמן המיותר. 11. ההחלטה תישלח לסניגור הציבורי.הטרדה