מה העונש על הונאת ביטוח ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מה העונש על הונאת ביטוח רכב: הנאשם הורשע, לאחר שמיעת הראיות, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מסירת הודעה כוזבת על עבירת פשע ונסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות. מהעובדות אשר פורטו בהרחבה בהכרעת הדין, עולה כי הנאשם קשר קשר עם אחרים "לביים" את גניבת רכבו ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינאית וכל זאת על מנת לקבל במרמה את כספי הביטוח בתמורה. בא כח המאשימה בטיעוניו לעונש ציין כי מדובר בעבירות שהפכו למכת מדינה, וכך גם הוכרו על ידי הפסיקה. טוען בא כח המאשימה כי בית המשפט התייחס לכך שלאחר מספר מסויים של תיקים יש להחמיר בענישה עוד יותר, מאחר והציבור לא קיבל את המסר בדמות ענישה מחמירה קודמת. החלטותיו של בית משפט זה גובו על ידי בית המשפט המחוזי, שהכיר בעובדה שמדובר במכת מדינה וקבע שצדק בית משפט זה שיש להחמיר בענישה באמצעות מאסרים ארוכים בפועל. לטענתו, בית המשפט השית עונשים של 6 חודשים בעבודות שירות רק כנגד אלו שהודו בתחילת ההליך, אשר מכך הוסקה הבעת החרטה. אומנם, באשר לאלו שלא הפגינו את החרטה , בית משפט זה הטיל עונשי מאסר בפועל בין חצי שנה לשנה כולם כמאסר של ממש. מציג בא כח המאשימה את ההחלטה האחרונה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין X שם מדובר על נאשם עם תסקיר חיובי, אדם מוכשר וחכם בעל תואר במתמטיקה, אשר בית המשפט הטיל עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל. ציין בא כח המאשימה כי לנאשם אין הרשעות קודמות. אומנם זהו המצב ברוב המוחלט של תיקים מעין אלו שהגיעו לבית המשפט, וזה לא משנה כהוא זה מבחינת מדרג הענישה שקבע בית המשפט. בעניין זה מפנה בא כח המאשימה לע"פ 7413/01. מדגיש בא כח המאשימה את העובדה שמדובר כאן בנאשם שלא הביע חרטה עד היום, ובזאת מצבו שונה מאלו שריצו מאסרם בעבודות שירות ולא במאסר של ממש, לטענתו, הענישה של מאסר ארוך בפועל המרוצה כמאסר של ממש, היא הכלל בעניינם של אנשים נורמטיביים, דוגמת הנאשם, הנתפסים בעבירות מסוג אלה. טוען בא כח המאשימה כי זהו מקרה קלאסי של בעל רכב שניסה להתעשר על חשבון חברת הביטוח והציבור. הנזק הוא רחב היקף שכן חברות הביטוח מעלות את הפרמייה והנזק הכלכלי נופל על כתפי הציבור. טוען בא כח המאשימה כי גילו של הנאשם אינו שונה מהחתך הכללי של העוברים עבירות מעין אלה. טוען בא כח המאשימה כי חלוף הזמן לא מהווה שיקול. הנאשם ניהל את התיק וזה ארך זמן. בכל התיקים האחרים מדובר היה בפרק זמן דומה בין מועד ביצוע העבירה לבין גזר הדין, כך שגם כאן אין כל סיבה לקולא בעניינם של אותם עשרות אחרים שעברו בבית משפט זה. טוענת באת כח הנאשם בטיעוניה לעונש כי מדובר בנאשם שאיננו מודה בביצוע העבירה וכמו כן, לא הוכח קשר ישיר בין הנאשם לאנשים שעסקו בגניבות של כלי הרכב, ולמעשה לא הובהרה עד הסוף השתלשלות העניינים. טוענת באת כח הנאשם כי מכיוון שהנאשם אינו מודה לא נתבקש תסקיר קצינת מבחן. טוענת באת כח הנאשם כי אורח חייו של נאשם זה הינו נורמטיבי, פרודוקטיבי ונעדר כל מחשבה של אי כיבוד חוק או חריגה חברתית כלשהי, כך שסביר להניח כי הנאשם לא היה מסוגל ליזום או להחליט על דעת עצמו להכנס לפרשייה דנן. טוענת באת כח הנאשם כי הנאשם עלה מגרוזיה לפני 7 שנים, מהנדס במקצועו, עבד ופוטר פעמיים עקב צמצומים (הוגשו אישורים). בעת ביצוע העבירה היה בארץ 4 שנים עם קשיי הסתגלות והתמודדות. מדובר באדם מבוגר יחסית במובן הזה שהנורמות ההתנהגותיות שהוא הורגל אליהן וחושב על פיהן, אינן בהכרח נורמות של אדם שגדל והתחנך בארץ. טוענת באת כח הנאשם כי אשתו של הנאשם אינה עובדת והוא פרנס אותה כל השנים בכבוד. לנאשם שני ילדים בוגרים. בת אשר החלה לימודיה כסטודנטית לכלכלה ובן בעל עסק עצמאי, עובד ומשרת בצה"ל באופן נורמטיבי לחלוטין. בנוסף על כך, הנאשם מטפל באופן אישי בשני הוריו הקשישים שהינם חולים (מציגה אישורים בעניין לימודי הבת, מכתב מהורי הנאשם ואישורים רפואיים). טוענת באת כח הנאשם כי העבירה נשוא תיק זה בוצעה בשנת 99, הנאשם מעולם לא הסתבך לפני הפרשה או אחריה בכל כשל התנהגותי ובכל התקלות עם החוק. טוענת באת כח הנאשם כי מדובר באדם צנוע, שקט ואיש עבודה אשר המכונית שימשה לצרכיה הפיזיים של המשפחה. טוענת באת כח הנאשם כי הנאשם נמצא במצב נפשי קשה מאוד לאחר ההרשעה וגם משפחתו. לטענתה, אם ישלח חלילה אל בין סורג ובריח יהיה לו קשה ביותר להתמודד עם חברה עבריינית ועם מסגרת שאין לו שום יכולת להסתגל אליה, וזה ימיט חורבן והרס על ביתו ובני משפחתו. ביקשה באת כח הנאשם להגיש פסקי דין אשר מהם עולה כי גם כאשר קיימת מדיניות עונשית ברורה ובית המשפט רואה שהטלת עונש, אשר משקף רף ענישה כללי, יפגע פגיעה שהיא לא בפרופורציה ושהיא בבחינת "מחיקת" אותו אדם וחורבנו המוחלט, בית המשפט יבחר בענישה פחות חמורה מהרף הכללי ויטיל עונש שיתחשב בכל הצדדים והנימוקים הקיימים באותה פרשה, אך עד לכתיבת גזר הדין אלו לא הוגשו. לאור כל אלה מבקשת באת כח הנאשם , גם נוכח העובדה שלא קיבל את כספי הביטוח, להטיל על הנאשם עונש כזה, שמצד אחד יבטא את התגובה של המערכת ההכרחית, אך מהצד האחר לא יביא לקריסה מוחלטת של האדם ושל הסובבים אותו. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת ביום גניבת כלי רכב, עבירה חמורה אשר חומרתה מתבטאת בתחכום הרב והקלות היחסית שבעשיית המעשה לעומת הקושי הרב בתפיסת מבצעי העבירה. במקרים דומים בעניינם של בעלי רכב, כמו הנאשם שבפני, נקבעה מידת עונש של 6 חודשי מאסר בפועל אשר אושרה בערכאת הערעור. יחד עם זאת, כל מקרה שונה בנסיבותיו המיוחדות של אותו נאשם ספציפי ועל כן יש לבחון כל עניין לגופו. טוענת באת כוחו של הנאשם כי הנאשם הינו אדם נורמטיבי, ללא עבר פלילי, מהנדס במקצועו. אין נסיבות אלו מצדיקות חריגה ממדיניות הענישה, כך גם קבעתי בגזר הדין בת"פ 1499/99 מ"י נ' X, אשר גם שם הנאשם הינו בחור משכיל אשר חי חיים נורמטיבים וללא עבר פלילי, כי: "טענות בא כוחו של הנאשם בדבר אורח חייו הנורמטיבי של הנאשם, אין בהן כדי להצדיק חריגה ממידת העונש בעבירות כגון דא, שהרי רוב הנאשמים בעלי הרכבים הינם אנשים נורמטיביים אשר התפתו ולו פעם אחת ויחידה לביים את גניבת רכבם למען רווח כספי מהיר וקל". על כן, סבור אני כי נסיבות אלו אינן מצדיקות חריגה ממדיניות הענישה. בערכאת הערעור על אותו גזר הדין ע"פ 7413/01 X נ' מ"י, הדגישו כבוד הנשיא גלעדי וכבוד השופט פלפל באותו עניין כי: "יש להעביר מסר ברור, לכל אדם המבקש להתעשר על סמך מצגי שווא, כי ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, לאחר שיתפס, גם אם עברו נקי". גילו של הנאשם בענייננו גם הוא אינו מהווה שיקול לקולא. לעניין טענת באת כוחו של הנאשם כי השמתו מאחורי סורג ובריח עלול להמיט עליו ועל בני משפחתו חורבן, אומר רק כי אין לנאשם להלין אלא על עצמו, שהרי היה עליו לדעת שקיים סיכוי שיתפס על ידי רשויות האכיפה ואת ההשלכות של כך בשל חומרת מעשיו. הנאשם לא קיבל את הכסף מחברת הביטוח אך אין בכך לשלול הטלת קנס כספי שהרי מדובר בעבירה שנועדה להביא לנאשם רווח כלכלי. לאור כל זאת, נראה כי במקרה דנן נסיבותיו האישיות של הנאשם אינן יכולות לגבור על האינטרס הציבורי. אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל. 12 חודשי מאסר וזאת על תנאי שתוך 3 שנים מהיום, בהתאם להוראות סעיף 52(ג) לחוק העונשין, לא יעבור הנאשם עבירה דומה לעבירות בהן הורשע לפני. קנס של 3,000 ₪ או 2 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 3 תשלומים שווים החל מיום ה - 02/07/02. הודעה זכות הערעור. הונאהשאלות משפטיות