נפילה של חולה אפילפסיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נפילה של חולה אפילפסיה: .1 מדובר בתביעה לדמי פגיעה בגין ארוע תאונתי בעבודה מיום .15.6.90 .2 לטענת התובע: א. בתאריך 15.6.90בשעה 50:19, החליק ונפל במדרגות תוך כדי ועקב עבודה ונפגע בעורפו, אושפז והיה באי כושר לעבודה במשך 181יום. ב. התובע היה חולה אפילפסיה, אך הנפילה נגרמה לא בגלל התקף אפילפטי אלא בגלל החלקה במדרגות שמנוניות. .3 לטענת הנתבע, הנפילה היתה עקב התקף אפילפטי ללא קשר לעבודה. לחלופין השפעת העבודה על הנפילה היתה פחותה בהרבה מהשפעת מחלת האפילפסיה. .4 בטופס השחרור מחדר מיון מיום 15.7.90נרשם שהגיע למיון בגלל "epi", "הגיע עם סיפור של איבוד הכרה והתכווצויות". בתרשומת באותו ערב משעה 30: 0נרשם: "לפי דבריו ולפי דברי החברים החולה לא סובל מ-.epilepsy היום עובדי מפעל מצאו אותו בלי הכרה ועם התכווצויות". בדו"ח סיעוד מיום 15.6.90נרשם: "הגיע עם סיפור שהחולה התכווץ ונחבל בראשו". למחרת בשעה 00: 8נרשם: "בהכרה מדבר לענין מתלונן על כאבי ראש". בהודעת המפעל לחברת ביטוח מיום 17.6.90נרשם: "הנ"ל תיקן מאזניים ואיבד את ההכרה והתכווצויות". בסיכום מחלה מיום 18.6.90נרשם: "הגיע לבי"ח עם סיפור של איבוד הכרה, נפילה ועם התכווצויות כלליות, וכן שהפסיק לקחת כדורים לפני חודש". בהפניה רפואית מיום 23.6.90נרשם: "בתאריך 15.6.90בזמן עבודה נפל ונחבל בראשו". בתעודה הרפואית הראשונה לנפגעי עבודה שנערכה כנראה ב- 1.7.90לפי תאריך הבדיקה הרשום, נרשם: "נפילה בזמן עבודה ונחבל בראשו..." בטופס התביעה לדמי פגיעה שנחתם על-ידי התובע ביום 18.7.90, ואשר נחתם על-ידי המעביד והוגש למוסד ביום 20.8.90נרשם: "כאשר ירדתי במדרגות יתחלקתי (כך!) וקיבלתי מכה בראש, קמתי הלכתי שתי צעדים והיתלפתי (כך!), התעוררתי בבית חולים". .5בהודעת התובע לחוקר המוסד מיום 24.12.90מסר התובע שבירידה מהמדרגות החליק, קיבל מכה בעורף ונפל. הוא חושב שהנפילה לא היתה כתוצאה מאפילפסיה ממנה הוא סובל אלא מהחלקה במדרגות שהיו מלוכלכות ושומניות. בעדותו בבית הדין הבהיר שמתוך נסיונו בעבר היתה לו תחושה של כאבי ראש, רפיון וחולשה כחצי שעה לפני ההתקף בעוד שבמקרה הנוכחי לא סבל מכל כאבים או סחרחורות לפני הנפילה ורק לאחר הנפילה תקפה אותו סחרחורת. כן הוסיף שהמדרגות היו עשויות מעץ, והיה בהן סיכון להחלקה. בחקירתו הנגדית אמר בין השאר שלפני שנפל הרגיש סחרחורת אך לא בגלל הסחרחורת הוא נפל אלא בגלל החלקה מהשומן. מאוחר יותר טען בהמשך החקירה הנגדית שבסחרחורת הוא חש לאחר שנפל. כמו כן, נמסרה על-ידיו הגרסה בעדותו שכאשר הרים את התיק ראה שהכל מתמוטט ונפל. .6בהודעה שנמסרה לחוקר המוסד על-ידי עד התובע ליאונרדו קיסה שעבד איתו, מסר העד שהוא ראה את התובע לאחר הנפילה שלא יכול היה לנשום שכאילו הוא בולע את הלשון והרגל שלו רעדה. בעדותו בבית הדין אישר את האמור בהודעה והוסיף שהמדרגות היו מעץ חלקות ושומניות, ובגלל זה החליפו את המדרגות. .7עד התובע קרלוס מרקלס העיד בבית הדין שהוא ראה את התובע כאשר הוא בא לעברו מטושטש ונופל. .8 עדת התובע ד"ר אלקה זבורסקי טיפלה בו וערכה את הרישומים בחדר מיון ובאשפוז במחלקה. בעדותה הבהירה שהרישום המתיחס להתכווצויות נרשם על פי דברי החברים של התובע שהביאו אותו לחדר מיון, וסביר להניח שבעקבות הרישום בטופס חדר מיון נרשם הדבר גם בסיכום המחלה. לדבריה חזרו אותם ההתקפים על עצמם גם בחדר מיון וזה גם מתאים לאפילפסיה. על פי התיק הרפואי מהמחלקה לנוירולוגיה משנת 1987היתה לו אפילפסיה בדרגה של גרנט-מל. .9 עד הנתבע סנדרו אברמוביץ הממונה על הבטיחות בחברת תרכובות ברום, בה עבד התובע, אישר שהמדרגות הוחלפו גם בגלל שהיתה מדיניות החלפה וגם בגלל החלקות. לאחר עיון בעדויות ובמסמכים שהוגשו נראה לי שאף שדרך המלך בדיונים מסוג זה היא להחליט תחילה על העובדות ורק לאחר קביעת העובדות לשקול אם יש צורך במינוי מומחה רפואי ביחס לשאלת הקשר הסיבתי, הרי שבמקרה זה יש חשיבות לחוות דעת רפואית על מנת לשקול אם יש בממצאים הרפואיים כדי לתמוך או כדי להחליש את גרסת התובע. לדוגמא, חשוב לדעת האם הממצאים הרפואיים מתאימים רק לאפילפסיה או שבעקבות נפילה יכול להתפתח התקף אפילפטי כתוצאה מהנפילה. הואיל ואף אם תתקבל גרסת התובע יש צורך במינוי מומחה רפואי ביחס לקשר הסיבתי בין הארוע ובין תקופת אי כושר של 181יום, נראה לי שבנסיבות הענין ראוי למנות את המומחה הרפואי בשלב זה בטרם תינתן החלטה ביחס לקביעת העובדות. .10לאור זאת, הוחלט למנות את ד"ר אברהם רפופורט למתן חוות דעת ביחס לשאלות הבאות: א. האם יש בממצאים הרפואיים כדי להחליש או כדי לתמוך בגרסת התובע שהחליק ונפל במדרגות בסמוך לפני הגעתו לחדר מיום ביום .15.6.90 ב. האם החלקה ונפילה ממדרגות יכולה להיות גורם מזמן להתקף אפילפטי או להחשתו. ג. בהנחה שהתובע אכן החליק ונפל במדרגות וקיבל מכה בעורף - מה היתה תקופת אי הכושר לעבודה שהושפעה בדרך כלשהי מנפילה זאת. .11בחוות דעת מיום 22.1.95הביע המומחה את הדיעה שהיו לתובע סיכויים לקבל התקף אפילפטי בכל רגע, הואיל והפסיק ליטול תרופות אנטי פירכוסיות, וכן ששיתוק חלקי של פלג גוף צד שמאל מגביר את הנטיה לקבל התקפים אפילפטיים. בתשובה לשאלה האם החלקה או נפילה ממדרגות יכולה להיות גורם מזמן להתקף אפילפטי או להחשתו, השיב המומחה בחיוב. לגבי תקופת אי הכושר לעבודה, הביע המומחה את הדעה שתקופת אי הכושר בגין פגיעה מסוג זה הינה בדרך כלל תקופה של חודשיים, אך אישר את המלצות הרופאים אשר המליצו על מתן חופשת מחלה מ- 15.6.90עד .31.10.90 בתשובה לשאלה האם היה בממצאים הרפואיים כדי לתמוך בגרסתו של התובע לפיה הוא החליק ונפל במדרגות בסמוך לפני הגעתו לחדר ביום 15.6.90, השיב המומחה כי אין מסמכים רפואיים התומכים בהחלקת התובע במדרגות ביום 15.6.90, אך חזר על דבריו המאשרים כי החלקה או נפילה במדרגות יכולה להיות גורם מזמן להתקף אפילפטי. .12לאחר עיון בעדויות ולאור חוות דעת המומחה נראה לי שאין ברישומים הרפואיים שנערכו בסמוך לארוע ממצא פוזיטיבי על פיו ניתן לקבוע שהתובע החליק במדרגות או שנפל עקב התקף אפילפטי, אך חוות דעת המומחה שהחלקה במדרגות יכולה להיות גורם מזמן להתקף אפילפטי תומכת בנסיבות הענין בגרסת התובע. העובדה שזה קרה דווקא כאשר ירד במדרגות בהם היתה סכנת החלקה מחזקת את גרסת התובע שהנפילה היתה עקב החלקה, שיכולה להיות גורם מזמן להתקף אפילפטי. העובדה שאין התיחסות להחלקה בסיכום המחלה שנערך בסמוך לארוע, יכולה להיות מוסברת כתוצאה מכך שהתובע הגיע לבית החולים עם סיפור של איבוד הכרה, נפילה והתכווצויות כלליות. במצב זה, אין באי רישום זה כדי לערער את גרסת התובע. התעודה הרפואית הראשונה לנפגעי עבודה נערכה ביום 1.7.90, ולאור זאת ניתן לקבוע שהחל במועד זה לפחות הזכיר התובע את נפילתו בזמן העבודה. בטופס התביעה לדמי פגיעה שנערך ביום 18.7.90, מתיחס התובע לכך שהוא החליק וקיבל מכה בראש. ביחס להודעה לחברת הביטוח (נ/2) מיום 17.6.90, בה נרשם שהתובע תיקן מאזניים ואיבד את ההכרה והתכווצויות, אין כדי לערער את גרסת התובע, המסמך נערך על-ידי המעביד בעת שהתובע היה מאושפז, ואין לשלול אפשרות כי המעביד נמנע מלהתיחס במסמך זה לפרטי הארוע. .13לאור האמור, אני מקבל את התביעה וקובע שהתובע זכאי לדמי פגיעה בהתאם לאישורי אי הכושר לעבודה שהוגשו על-ידיו. .14כמו כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1000ש"ח, בתוספת מע"מ.רפואהאפילפסיהנפילה