סחיטה באיומים ותקיפה - מעצר עד תום ההליכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סחיטה באיומים ותקיפה - מעצר עד תום ההליכים: 1. המבקשת הגישה כתב אישום נגד המשיב שעניינו עבירות של סחיטה באיומים ותקיפה, והיא עותרת למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו (ת"פ 227/98 בבית-משפט זה). 2. המשיב התגורר בביתה של המתלוננת והם ניהלו ביניהם יחסים רומנטיים. אולם, בשלב מסויים, משלא נעתרה המתלוננת לקיים עמו יחסי מין, החל לאיים עליה ולבעול אותה בכוח. ביום 22/5/98, כך לפי כתב האישום, אף דרש ממנה לעזוב עמו את ביתה, ומשסירבה תקף אותה, סטר לה על פניה ועיקם את ידה. לפי כתב האישום, המשיב גם סחט כספים מן המתלוננת. 3. הסניגור המלומד, הגם שהודיע שאין הוא חולק על קיום ראיות לכאורה, העלה השגות לעניין העובדות האמורות בכתב האישום המבוססות על חומר החקירה שבידי התביעה. משום כך, ראיתי לעיין בחומר ולהתרשם מן האמור בו, ואמנם, עיון בחומר מעלה כי קיימות ראיות לכאורה שיש בהן כדי לבסס הוכחה של העובדות שבכתב האישום. ראיות אלה מבוססות על עדויות של שכנים לגבי האירוע מיום 22/5/98, עדות המשיב ועדותה של המתלוננת. אין ספק כי תחילת היחסים שבין המתלוננת לבין המשיב היתה בהסכמה מלאה, אולם בין השניים החלו חשדות הנוגעות לשימוש בכספים ולניצול כספי. המשיב טוען כי נגנבו ממנו כספים וכי הוא הלווה למתלוננת כספים, ואילו המתלוננת טוענת כי המשיב חי על חשבונה בביתה, ללא כל תמורה, ואף קיבל ממנה כספים. המשיב החל לאיים על המתלוננת במסירת מידע לרשויות על כך שהיא שוהה בישראל, בלא אשרה כדין, ומשום כך, היא נאלצה להיעתר להפצרותיו לקיים עמה, על-כורחה, יחסי מין. המשיב הוא היום אזרח ישראלי, לאחר שנישא בנישואין אזרחיים ברומניה לישראלית, וקיבל אזרחות עקב כך. אולם, אחר-כך, הותרו הנישואין האזרחיים והקשר עם אשתו חדל באופן פורמלי לפני כחודשיים, והמשיב התגורר עם המתלוננת בדירתה. כל הראיות מעלות בבירור אפשרות של סיכוי סביר להוכחת האשמה, ומשום כך, אני קובע כי אכן קיימות ראיות לכאורה. 4. סחיטה באיומים ותקיפה, בנסיבות האלה, מקימות עילת מעצר בשל יסוד סביר לחשש של סיכון בטחונו של אדם, ובעיקר בטחונה של המתלוננת, בעניננו. אין צורך להכביר מלים על כך כי מי שמשתמש באמצעים אלימים, כדי להשיג את מבוקשו - קיום יחסי מין עם המתלוננת, מן הרגע שבו הודיעה על כך שאין היא רוצה בהמשך הקשר ביניהם - מקים בהתנהגותו עילת מעצר, בשל סיכון לבטחון הציבור. התנהגותו של המשיב מעידה על קווי אופי, ועל כך כי הוא מבקש להשיג את מבוקשו בדרך עבריינית, ומשום כך אני קובע כי קיימת עילת מעצר. 5. עם זאת, נראה לי כי ניתן להשיג במקרה זה את מטרת המעצר בחלופת מעצר, תוך הבטחת שלומה של המתלוננת, על ידי תנאים מגבילים שייקבעו לגבי המשיב. אולם, עד כה, התגורר המשיב בדירתה של המתלוננת, ומשנעצר והמתלוננת הביעה רצונה להפסיק את הקשר עמו, הרי אין לו היום מקום מגורים או כתובת קבועה. כל שאומר סניגורו הוא כי יש מי שמוכן לשכנו עמו בשכונת קטמון, ואמנם, המשיב נקב במען מסוים. אולם, לא באה מצד מי שמוכן לשכן את המשיב עמו כל התחייבות או ערובה שאמנם כך יהיה הדבר, ולא בא בפני פירוט לתנאים לחלופת המעצר. לפיכך, אני קובע כי לא הובאה בפני חלופת מעצר ראויה, ואני רואה להיעתר לבקשה ולעצור את המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. אולם, המשיב יהיה רשאי להגיש בקשה לעיון חוזר, אם וכאשר תהיה בידו הצעה של ממש לחלופת מעצר ותנאים שיבטיחו את שלומה של המתלוננת, ובית המשפט ידון, ממילא, בבקשה כאמור, אם תבוא. בשלב זה, המשיב יישאר במעצר. מעצרמשפט פליליאלימותאיומיםסחיטהסחיטה באיומיםתקיפהמעצר עד תום ההליכים