שחרור ממעצר על פריצה לדירה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שחרור ממעצר על פריצה לדירה: 1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום (ת.פ. 3763/99 של בימ"ש זה) המייחס לו התפרצות למקום מגורים וגניבה. עפ"י הנטען בכתב האישום: פרץ המשיב בשעות בוקר מוקדמות ב03/10/99-, לדירה בבית שברח' חב"ד 36 בעיר העתיקה בירושלים ע"י כך שטיפס לקומה השניה או נכנס דרך דלת הגינה שלא היתה נעולה, נכנס לתוך הדירה ונטל ממנה ציוד רב: רדיו-טייפ, מייבש שיער, מצלמה, נעלי ספורט, מכשיר וידיאו ועוד. 2. בד בבד עם כתב האישום הוגשה גם בקשה זו שבפני למעצר המשיב עד תום הליכי משפטו. בטעמים לבקשה מתבססת המבקשת על עברו העברייני של המשיב - הכולל מספר רב של עבירות רכוש, וכן על מאסר מותנה שהפעלתו תידרש אם יורשע בעבירה המיוחסת לו עתה. מכל אלו מבקשת היא להסיק שהמשיב מסוכן לבטחון הציבור. זאת ועוד - העובדה שבעברו של המשיב יש אף הרשעה בבריחה ממשמורת חוקית - מלמדת, לטענת המבקשת, על סכנת הימלטות מאימת הדין. 3. מחומר הראיות עולה כי המשיב נתפס בשעת בוקר מוקדמת בסמוך לבית שברח' חב"ד 36 כשבידיו שמיכה ובתוכה צרורים המיטלטלין המפורטים בכתב האישום, אלו שייכים למתלונן המתגורר באותה כתובת ונלקחו מדירתו בסמוך לפני שנתפס המשיב (השעה המדוייקת איננה ידועה). המשיב נתפס כאמור בסמוך לבית, בידי שני אזרחים תושבי המקום, שחשדו בו בביצוע עבירות רכוש בסביבה וביקשו להובילו לתחנת המשטרה הקרובה. הוא הצליח להימלט מידיהם ונתפס לאחר זמן קצר כשהוא יושב בבית קפה - עפ"י תאורו של עובר אורח אחר שזיהה אותו. 4. המשיב איננו מכחיש כי אכן היה זה הוא שנתפס ליד הבית ברח' חב"ד 36 כשבידיו אותה שמיכה שהמטלטלין צרורים בתוכה וכי כל אלו לא שלו הם. גירסתו היא כי מצא את הצרור מונח ליד הבית ונטלו כדי לבדוק את תוכנו, אך בטרם הספיק לעשות כן נתפס כשאין הוא יודע כלל מה הוא מחזיק בידיו. 5. הסניגור המלומד עוה"ד מזאווי הביע ספק אם יש בכל אלו משום ראיות לכאורה למעורבותו של המשיב במעשה הפריצה והגניבה. אין הוא מתעלם מחזקת "החזקה התכופה" על פיה יסיק בית המשפט מעצם העובדה שבידי המשיב נמצא רכוש אשר נגנב בסמוך למועד התפיסה וכל עוד לא ניתן הסבר סביר כיצד הגיע הרכוש לידיו - כי למחזיק יד בגניבה, אך טוען כי קיימת אפשרות שעדות המשיב, לפיה אכן מצא את השמיכה ותכולתה בסמוך לפתח הבית, תתקבל ע"י בית המשפט, משאין כל ראיה סותרת. עוה"ד מזאווי מצביע על כך שלא נמצאו - אף לא נבדקו - טביעות אצבע על הפריטים השונים שהיו צרורים בשמיכה - והרי אם באמת נגנבו ע"י המשיב זמן קצר קודם לתפיסתו צריכים היו להימצא טביעות אצבע שלו. 6. איני סבור שיש בסימני שאלה אלו ובאפשרות כי תתקבל גירסת המשיב כדי לגרוע מכוחן של הראיות הקיימות - כראיות לכאורה המספיקות בשלב זה של ההליך השיפוטי. עקרון "החזקה התכופה" מחייב, לכאורה, הסקת מסקנה כי המשיב הוא שנטל את הדברים מתוך הדירה. ההסבר שניתן על ידי המשיב נראה בעיני "קלוש". קשה להלום כי מנדהו - אחר - טרח, פרץ לדירת המתלונן נטל מתוכה רכוש רב ערך - צררו בתוך שמיכה נאה - ולבסוף הניחו בפתח הבית והסתלק מן המקום. 7. את עילת המעצר רואה המבקשת בחשש לסיכון בטחון הציבור, כמשמעו בסעיף 21 של "חוק המעצרים". את הסכנה רואה המבקשת ב"פעילותו העניפה" של המשיב בתחום עבירות הרכוש; בבחינה יסודית של "ההיסטוריה העבריינית" של המשיב נראה כי הצגת דברים זו איננה לגמרי מדוייקת. אכן המשיב, שהוא כיום כבן 30 שנה, החל את פעילותו העבריינית בהיותו כבן 14 שנים (!) וכנער צעיר - בין השנים 1983 ועד 1986 - הספיק לבצע שפע של עבירות - כמעט כולן עבירות שבל"ר ! ואולם, לאחר זאת, במשך 11 שנים תמימות, בין השנים 1986 ל1997- לא נרשמה לחובתו אף לא הרשעה אחת ! לאחר זאת אכן נתפס בביצוע 3 עבירות (היזק לרכוש, פריצה לרכב ופריצה לבנין שאיננו דירה) שבוצעו בין ספטמבר לדצמבר 1997 - ונדון ל20- חדשי מאסר ואף ל10- חדשי מאסר מותנה (אשר הוא בר הפעלה אם יורשע בתיק הנוכחי) ולאחר זאת ב15/04/99- הורשע בבריחה ממשמורת חוקית - בנסיבות שלא הובהרו לי אך נראה כי לא היו חמורות שכן נדון ל3- חדשי מאסר אותם נשא בחופף לעונש המאסר הקודם. הוא שוחרר בתום ריצוי המאסר ב01/08/99-. 8. אקדים ואומר - אין לטעות בדברי וללמוד מהם הקלת ראש בעבירותיו של המשיב. אין הוא כלל ועיקר "מל"ו צדיקים" ! הרושם המתעורר - מהראיות ועוד יותר מהודעתו והתנהגותו בפני - כי מדובר באדם החי בשולי החברה, מכור לטיפה המרה, מנותק מבני משפחתו, המתגורר במערה באזור שכונת עיסוויה - אך מנסה "איכשהוא" לייצב עצמו בתנאים אלו והוא עובד, בעיקר כסבל, במאפיה בעיר העתיקה. התמונה המצטיירת היא של "אומללות" הרבה יותר מאשר של "מסוכנות". אשוב ואדגיש: אינני מזלזל כלל וכלל בחומרת העבירות המיוחסות למשיב, אך לא כזה הוא בעיני העבריין המסוכן הנועז והמתוחכם שיש לעצרו לחודשים ארוכים עוד בטרם נדון משפטו, בטרם עברו "הראיות לכאורה" את המבחן שיעשה אותן לראיות של ממש - כאשר, אחרי ככלות הכל, בשלב זה עדיין המשיב הוא בחזקת חף מפשע. 9. בנסיבות אלו איני רואה מקום למעצרו עד תום ההליכים. עם זאת ועפ"י הוראת סעיף 44(ב) של חוק המעצרים יש מקום להתנות שחרורו בתנאים אשר יבטיחו התייצבותו למשפט לכשיוזמן. לפיכך אני מורה בזאת על שחרור המשיב בתנאים כדלקמן: הפקדת סך 500.- ש"ח להבטחת התייצבותו; התחייבות עצמית וערבות צד ג' ע"ס 5,000.- ש"ח כל אחת להבטחת התייצבותו. כל עוד לא עמד בתנאים ישאר במעצר - אך, יובא בפני, ב14/10/99- בשעה 11:30. השחרור ייעשה ע"י קצין משטרה. יש לאפשר למשיב להתקשר מחדר המעצר כדי להסדיר את תנאי השחרור. מעצרשחרור ממעצרפריצהמקרקעין