התערבות בג''צ בהעמדת עורך דין לדין משמעתי

התערבותו של בג"צ בשיקול דעת רשויות התביעה בנושאי חקירה פלילית והעמדה לדין היא מצומצמת ביותר ומוגבלת למקרים בהם ההחלטה לוקה ב"עיוות מהותי" או ב"חוסר סבירות קיצונית" (ראו, לדוגמה, בג"צ 2534/97 יהב נ' פרקליטות המדינה פד נא(3) 1 (1997); בג"צ 5699/07 פלונית (א') נ' היועץ המשפטי לממשלה סעיפים 12-30 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, סעיפים 10-11 לפסק דינו של השופט ריבלין, סעיף 8 לפסק דינו של השופט גרוניס ( 26.2.2008)). על אחת כמה וכמה, שאין מקום להתערב בשיקול הדעת של התביעה בנוגע להעמדה לדין משמעתי בלשכת עורכי הדין.בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)לשכת עורכי הדין (משמעת)עורך דיןעבירות משמעת