תאונה מאחור - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה מאחור - תביעות קטנות: התובע, הגיש תביעה כנגד הנתבעת ומבטחתה בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי (להלן: "איילון"), וזאת בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו ( להלן:"הרכב"), בתאונה שארעה ביום 20/9/02.   לטענת התובע, במועד הנ"ל נהגה אשתו ברכב בכביש מספר 1 ולפתע נאלצה לעצור את הרכב. מכונית הנתבעת שנסעה מאחור, פגעה ברכב מאחור וכתוצאה מכך ניזוק הרכב בחלקו האחורי.   התובע שנסע ברכב ושישב לצד אשתו, העיד בדיון שהתקיים בפני . התובע עמד על דעתו כי מיד לאחר שאשתו עצרה את הרכב, שמע מאחור חריקת בלמים, ומכונית הנתבעת פגעה ברכב מאחור והדפה אותו כמה מטרים קדימה.   התובע עמד על דעתו כי לפני ולאחר הפגיעה ברכב לא שמע מכות נוספות .   מטעם הנתבעת העיד מר מרדכי וקנין אשר נהג במכונית הנתבעת. לטענת מר וקנין, הרכב עצר לפניו והוא הצליח לעצור את המכונית קרוב מאוד לרכב, אולם רכב הצד השלישי המבוטח באליהו חברה לביטוח בע"מ (להלן: "רכב אליהו") פגע בו מאחור והדפו על הרכב.   מר וקנין הוסיף וטען כי לא שמע כל מכה נוספת מעבר למכה שחש ושמע ברכבו.   בהמשך חקירתו הנגדית הוסיף וטען מר וקנין כי אינו זוכר באם שמע מכה נוספת מאחור, לפני שרכבו נפגע מאחור על ידי רכב אליהו.   הנתבעת ואילון הגישו הודעה לצד שלישי. ההודעה הוגשה כנגד אליהו, נהג רכב אליהו, סהר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "סהר") ונהג מבוטחה שנהג ברכב שנסע מאחורי רכב אליהו (להלן "רכב סהר"). אליהו ומבוטחה שלחו הודעה לצד שלישי כנגד סהר ומבוטחה של סהר .   בהודעות לצד שלישי ולצד רביעי שהוגשו כנגד סהר ומבוטחה , נטען כי רכב סהר פגע מאחור ברכב אליהו והדפו על רכב איילון, אשר נהדף על הרכב.   לדיון שהתקיים בפני לא התייצבו מבוטחה של אליהו "...שכן לדבריו לא זוכר..." וכן מבוטחה של סהר.   בנסיבות אלו אין לי אלא לבסס את הכרעתי על הראיות שהובאו בפני , דהיינו על עדות התובע ונהג רכב איילון.   בנסיבות העניין אני מעדיף את עדות נהג רכב איילון, על פני עדות התובע. איני יכול לבסס את הכרעתי על בסיס עדות התובע אשר לא שמע כל מכות נוספות, מעבר למכה שחש ברכב, שעה שאין מחלוקת כי נשמעו, לפחות, שתי מכות נוספות, בין לפני ובין לאחר המכה ברכב.   עדות נהג רכב איילון היתה ברורה, ולפיה רכב איילון נהדף על הרכב ע"י רכב אליהו שפגע בו מאחור.   בתום הראיות שהובאו בפני הצעתי לנציגי איילון ואליהו להסכים לדחיית ההודעות לצד שלישי ורביעי שנשלחו על ידיהן כנגד סהר ומבוטחה של סהר, אך הן סרבו לעשות כן, אף כי לא הובאה על ידיהן ולו גם ראשית ראיה לתמיכה בטענותיהן.   לאור האמור לעיל, אני דוחה את ההודעה לצד שלישי שנשלח ע"י איילון כנגד סהר וכנגד יששכר מור וכן את ההודעה לצד רביעי שנשלחה כנגדם ע"י אליהו. אני מחייב את איילון ואת אליהו , כל אחת בנפרד,לשלם לסהר, הוצאות משפט בסך של 700 ₪.   איני עושה צו להוצאות לטובת יששכר מור שכן לא הופיע לדיון שנקבע בפני.   ההוצאות נפסקו מתוך תקווה כי מבטחות ישקלו את צעדיהן בעתיד, טרם צרוף צדדים נוספים, ובכך יחסך זמן יקר הן לצדדים והן לבית המשפט והמחלוקות תתמקדנה במחלוקות האמיתיות שבין הצדדים .   בנסיבות שבפני, עלי לדחות את תביעת התובע כנגד איילון ומימקס ,אולם אם אעשה כן , יהיה על התובע להגיש תביעה חדשה כנגד אליהו ומבוטחה תוך שהוא מסתמך על הממצאים שנקבעו על ידי בפסק דין זה. ברם, מאחר ובבית משפט תביעות קטנות עסקינן ועל כן , מטעמי צדק וחסכון בהליכים משפטיים עתידיים, אני מתקן את התביעה ומצרף את שי בן הרוש ואליהו חברה לביטוח בע"מ כנתבעים נוספים .   התובע תבע עלות תיקון הרכב, ירידת ערך וטרחה בסך כולל של 5,949 ₪. אני מקבל את תביעתו על כל רכיביה.   אשר על כן אני מחייב את שי בן הרוש ואליהו חברה לביטוח בע"מ, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 5,949 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 28.11.02 ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה, בסך כולל של 500 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.   כן אני מחייב את אליהו לשלם למימקס סחר 2000 בע"מ ולאיילון חברה לביטוח בע"מ, כל אחת מהן בנפרד, הוצאות משפט בסך של 250 ₪.   רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי. תאונת דרכיםתאונה מאחורתביעות קטנותנזק לרכב