תאונת דרכים תלמיד תיכון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים תלמיד תיכון: 1. התובע יליד 1970 נפגע בתאריך 17.9.86 בתאונת דרכים. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע "שבר מנימלי חוליה גבית מס' 12 ובפטישון הפנימי של קרסול שמאל". (ראה תעודת סיכום מחלה). אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעים לפצות את התובע בגין נזקיו וזאת עפ"י חוק הפלת"ד התשל"ה - 1975. התובע אושפז בבי"ח "הלל יפה" מיום התאונה 17.9.86 ועד ליום 30.9.86 בעת אירוע התאונה היה התובע תלמיד בשנה י"א בבי"ס תיכון ולטענתו עקב אי הכושר שנגרמה לו בעטיה של התאונה הוא הפסיד חומר תיאורטי רב והגם שקיבל בסופו של דבר תעודת סיום של "מכונאי רכב", בפועל לא הוכשר לכך כדבעי. מומחה מטעם ביהמ"ש ד"ר טנצמן העריך את נכותו האורתופדית בגין הפגיעה בגבו בשעור של % 5 בגין שבר בגוף חוליה שהתרפא. בענין הקרסול השמאלי קבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות כתוצאה מהתאונה. 2. פרטי הנזק כוללים נזק שאינו נזק ממון, הפסד כושר השתכרות בעבר ולעתיד ונזק לא ממוני. נזק לא ממוני: 3. הפיצוי המגיע לתובע בגין הנזק הלא ממוני הוא בסך של -730, 12 ש"ח הכולל את ימי האשפוז. אובדן השתכרות בעבר: 4. נטען ע"י התובע כי עקב התאונה משסיים את לימודיו הוא לא מצא עבודה המתאימה למגבלותיו אלא רק כעבור שנה וחצי. עוד נטען כי התובע לא מצא עבודה כמכונאי רכב מאחר ולא היה לו את הידע העיוני והמעשי לכך. מתברר כי בעת אירוע התאונה למד התובע כתלמיד כתה י"א. לאחר כ- 3 חודשים ממועד התאונה הוא חזר ללימודיו ולמד בכתה י"א וכן בכתה י"ב עד אשר קיבל תעודת גמר כמכונאי רכב. לאחר מכן עבד התובע במפעל גלידות ויטמן כ- 6 חודשים וכן לאחר מכן עבד בחברת סנוקרסט. תלושי שכר ממקום עבודתו האחרון המציא התובע והם הוגשו כ-ת/4. התובע העיד כי: "בסנוקרסט עבדתי במחלקת שיווק מחדר קירור. זה נכון שעבודתי היתה כרוכה בהוצאת גלידות שמשקלן עד 5 ק"ג. והעברתן לעגלה שליד והייתי מוציא אותם החוצה". המקסימום של משקל קרטון גלידה היה עד 10 ק"ג". (עמ' 7 סיפא ועמ' 8 רישא לפרוטוקול). למטה מזה ציין התובע: "אני רוצה לציין ללא קשר לשאלה שנשאלתי כעת כי המגבלות שהיו לי בעבודה שדיברתי עליהם היו בעבודתי בויטמן ולא בסנוקרסט. בסנוקרסט היו לי עדין מגבלות אבל לא משהו ספציפי". (עמ' 8ש' 13ואילך לפרוטוקול). עוד העיד התובע כי עזב את מקום עבודתו בסנוקרסט עקב הרעה בתנאי העבודה והוא עשה זאת ללא קשר לתאונה, ביחד עם חבריו, עובדים נוספים שעבדו באותה חברה. כן העיד התובע כי עבד זמן קצר במערכת תשתית וחפירות לביוב ואף עסק בחפירה עם את במידת הצורך. וכן הוא עבד כעוזר רצף אולם עקב פריצת דיסק בגב הוא עזב מקצוע זה. בתאור השתלשלות האירועים הנ"ל נראה התובע כבחור צעיר אשר טרם גיבש לעצמו את דרכו ומקצועו. התרשמתי כי אין ממש בטענה להפסד השתכרות בעבר יחד עם זאת נראה כי עקב המגבלות שסבל לטענתו בעת עבודתו בעבודתו הראשונה לאחר שסיים את חוק לימודיו דהיינו בויטמן וכן טענותיו לגבי קושי מסויים בעבודה בהמשך בסנוקרסט יש לפסוק לו סכום מתון גלובלי בגין נזקי העבר. אני מעמיד סכום זה ע"ס -.000, 5ש"ח נכון להיום. הפסד השתכרות בעתיד: 5. גם בענין זה שמעתי את טענות הצדדים. ב"כ התובע טענה לחישוב אריתמטי אשר מוביל לטענתה לתוצאה ולסכום של - 000, 50--.000, 40 ש"ח. לעומתה טענה ב"כ הנתבעת כי אין מקום לחישוב אריתמטי וכי בנסיבות יש לפסוק לתובע סכום גלובלי. עוד טענה ב"כ הנתבעים כי אם יחליט בית המשפט לחשב חישוב אריתמטי כי אז יש לעשות זאת על בסיס שכר המינימום שכן התובע מעולם לא הרויח מעבר לזה ולפי שכר זה % 5 מבטאים הפסד השתכרות עתידי בסך - 24,676 ש"ח. שקלתי את טענות הצדדים ובסופו של דבר הגעתי למסקנה כי זהו אכן המקרה שבו יש לפסוק לתובע סכום גלובלי בגין הפסד השתכרות עתידי. כאמור בסעיף 4 לפסק דין זה התובע בחור צעיר אשר טרם גיבש את דרכו ומקצועו מחד מאידך כאשר עבד בסנוקרסט הוא אישר כי הוא השתכר כמו חבריו ללא כל מגבלה. כמו כן יש לציין כי מדובר בנכות בשיעור של % 5אשר לא בכל המקרים מובילה לקביעה כי שיעור הנכות הפונקציונלית זהה לשיעור הנכות הרפואית. יחד עם זאת אין לצפות את פני העתיד והתובע זכאי בגין הנכות לפיצוי מסויים שמא נכותו עשויה להפריע לו בעתיד בתחומים מסויימים בעבודתו. ייתכן והתובע עשוי להיות "פגיע" יותר מאדם אחד בשל הפגיעה הנ"ל. לאחר ששקלתי את הסכום הראוי במקרה זה לתובע בגין ראש נזק זה, אני פוסק לו את הסך של -.000, 25 ש"ח. 6. סיכום: התובע זכאי איפוא לסכומים הבאים: א. נזק בלתי ממוני -730, 12 ש"ח. ב. הפסד השתכרות בעבר -000 ,5. ג. הפסד השתכרות בעתיד -500, 22. סה"כ -230, 40 ש"ח. מהסכומים הנ"ל יש להפחית תשלום תכוף בסך -.000, 2 ש"ח. כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 22.6.92 ועד היום. התוצאה היא שאני פוסק לתובע את הסך של 230, 40 ש"ח. הסכומים ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. מסכום זה ינוכה הסך של -.000, 2 ש"ח משוערך מיום 22.6.92 (בצירוף הצמדה וריבית כאמור לעיל). לתוצאה הנ"ל, יתווספו הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בשעור של % 13 בצירוף מע"מ כדין.דיני חינוךתאונת דרכים