שכ''ט עורך דין הוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שכר טרחת עורך דין בתיק הוצאה לפועל: בקשת רשות ערעור על פסק דינו מיום 11.3.02 של בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופטת ג' ציגלר) אשר דחתה את תביעת המבקש לתשלום שכר טרחתו בסך 8,000 ₪. אני מחליטה ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור. המערער הגיש, כנגד המשיבים, לבית המשפט לתביעות קטנות, תביעה כספית בסכום של 8,000 ש"ח לתשלום שכר טרחתו כעורך דין. שכר הטרחה נתבע בגין הגשת תביעה לבית המשפט השלום בפתח-תקווה, ייצוג המשיבים בתיק הוצל"פ בנתניה והגשת תביעה לבית הדין לעבודה. לטענת המערער, לא שילמו המשיבים את שכרו בטענות שונות, הוא נאלץ להשתחרר מייצוגם בבית המשפט השלום ובית הדין לעבודה, אולם לאחר שביצע עבודות משפטיות עבור המשיבים, בשל כך תובע את שכרו המסתכם, לטענת המערער, בסך של 8,000 ₪. בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעת המערער, שקל את דרך התנהגותו של המערער כבא כוחם של המשיבים, דחה את תביעת המערער לשכר טרחה וקבע, בין היתר, "יתכן כי לתובע מגיעים כספים מסוימים, אולם כשאני שוקלת את כלל הנסיבות, לרבות הסכומים שגבה התובע מהנתבעים עד כה... ואת ההתרשלות שנמצאה במעשיו, אני קובעת כי התביעה לא הוכחה ודינה להידחות" (עמ' 4 לפסק הדין). לטענת המערער, שגה בית משפט קמא בקביעותיו. לטענת המערער, בניגוד לקביעת בית משפט קמא, לא ניסה המערער לשכנע את המשיבים להגיש תביעה כספית מוגדלת בבית משפט השלום ולמחוק את התביעה שהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות. עוד טוען המערער כי דחיית טענותיה של המשיבה 2 במסגרת הליכי ההוצל"פ, לא נבעו, מהתרשלותו של המערער, אלא ממהות טענתה של המשיבה 2. באשר להליכים בבית הדין לעבודה, טוען המערער כי קביעת בית המשפט לפיה נהג רשלנות בהגשת התביעה וברישום השעות הנוספות, שגויה. ומכל מקום, המערער הוא שביקש להפסיק את ייצוג המשיבים בשל אי תשלום שכרו. לטענת המשיבים, שילמו למערער, בגין הייצוג שקיבלו ממנו, סכום כולל של 1,300 ₪, אולם המערער התרשל התרשלות רבתי ביצוגם, וגרם להם נזקים והוצאות בשל ייצוגו הרשלני. אין בידי לקבל את טענות המערער וסבורה אני כי דין הערעור להידחות. בית המשפט לתביעות קטנות, אשר שמע את המערער והמשיבים, התרשם מעדויותיהם ומתיאור ההתרחשויות, קבע בין היתר: "אלא שחומר הראיות שהוגש אינו תואם את טענות התובע. במכתבו מיום 17.9.95 משדל התובע את נתבעת 2 לקבל שירותיו, ומבטיח לה סכומים גבוהים אם תימחק תביעתה הקטנה ותוגש תביעה רגילה באמצעותו, מעשה שהוא בבחינת עבירת משמעת על פי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין. במכתב אחר שלו מיום 15.2.96 מודיע התובע לנתבעים כי שחרורו מייצוג כבר בשלב ראשוני של התביעה בבית משפט השלום בפתח-תקווה ושל התביעה בבית הדין לעבודה, מהווה הפרת חוזה והוא יסכים לכך רק בתנאי שישלמו לו את הוצאותיו. גם מכתב זה מנוגד לכללי האתיקה החלים על עורכי דין ויש בו משום הטעיה והפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת במשא ומתן לקראת חוזה ובתקופת החוזה..." (עמ' 3 לפסק הדין). אינני סבורה כי שגה בית המשפט קמא בקביעותיו אלה. בית משפט קמא, שבחן את טענות המערער והמשיבים, הגיע למסקנה כי התנהגות המערער לא היתה ראויה, המערער שכנע את המשיבים להגיש תביעה רגילה ולמחוק את התביעה הקטנה שהגישו, וכן מצא בית משפט קמא ליקויים משמעותיים בדרך שבה ייצג המערער את המשיבים הן בבית משפט השלום בפתח תקווה והן בבית הדין לעבודה. עוד מצא בית משפט קמא כי המערער פעל בדרך של ניגוד אינטרסים ביצגו צד כנגד לקוחו באותו עניין. בנוסף קבע בית משפט קמא כי המערער לא מסר למשיבים מסמכים, לא מסר קבלות עבור כספים שקיבל, העלים מסמכים והתרשל עד מאוד בעבודתו. אין בדעתי להתערב בקביעות עובדתיות אלה של בית משפט קמא. בית המשפט שבחן את הסוגיות העובדתיות, קבע ממצאים עובדתיים אשר אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהם. מן הראוי לציין כי קביעות בית משפט קמא אינן קביעות בעלמא, וכנגד המערער הוגשה תלונה ללשכת עורכי הדין והמערער נידון בגין תלונה זו ואחרות ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין להשעיה מחברות בלשכת עורכי הדין לתקופה של חמש שנים. בנסיבות העניין, אינני סבורה כי שגה בית משפט קמא. בית המשפט קמא בחן, כאמור, את טענות המערער והמשיבים והגיע למסקנה כי המערער נהג שלא כדין, התרשל עד מאוד בייצוגם של המשיבים ואף גרם להם נזקים. בנסיבות העניין, כאמור, סבורני כי דין הערעור להדחות, והערעור נדחה. בנסיבות המיוחדות של העניין, אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו. עורך דיןהוצאה לפועלשכר טרחת עורך דין