החזקת סמים בקופסת גפרורים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזקת סמים בקופסת גפרורים: 1. המשיב הובא לדין בגין החזקת סם מסוכן מסוג קאנביס במשקל 58.5 גרם נטו, שהיה מחולק בין שתי שקיות בקופסת גפרורים, ביום 16.2.99, וכן במכירת 5.2 גרם קנאביס תמורת 50 ש"ח לשוטר. 2. המשיב הודה בהחזקת סם זו ובמכירת סם, וביקש לצרף תיק נוסף שהיה תלוי ועומד נגדו בבית משפט השלום בירושלים - ת"פ 3510/98, שכלל 4 אישומים: ביום 22.2.97 התפרצות לרכב בכוונה לבצע גניבה וגניבת רדיו טיפ מתוכו; ביום 27.2.97 התפרצות לרכב במטרה לבצע גניבה וגניבת רדיו טייפ מתוכו; ביום 21.3.97 התפרצות לרכב בכוונה לבצע גניבה וגניבת רדיו טייפ מתוכו; וביום 15.4.97 ניסיון לגניבת רכב וחבלה במזיד ברכב. כמו כן הוגשה תמצית אישום נוסף על שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס ביום 18.11.98 - שהמשיב הודה בו. 3. בשל כל אלה גזר עליו בית המשפט קמא 14 חודשי מאסר בפועל מיום מעצר המשיב - 16.2.99; 12 חודשי מאסר על תנאי שלא ישא בהם אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה של שליחת יד ברכוש הזולת לרבות רכב; 4 חודשי מאסר על תנאי בהם לא ישא המשיב אלא אם תוך 3 שנים מיום שחרורו יעבור על פקודת הסמים, למעט שימוש להחזקה עצמית. 4. המדינה מערערת על קולת העונש. 5. העונש שנגזר על המשיב, בהתחשב במספר העבירות וחומרתן - אכן נוטה לקולא. 6. בית משפט זה נוהג לגזור על עבריינים שעברו את העבירות שביצע המשיב - עונשי מאסר שמגיעים אף ל30-36- חודשים בפועל בגין עבירות רכב בלבד, וכאן אף יש להוסיף את עבירת הסחר בסם. 7. אם למרות זאת החלטנו לא לגזור על המשיב את העונש שראוי לגזור עליו, הרי זה מן הטעם שבית משפט שלערעור איננו ממצה את הדין, העובדה שהמשיב הודה בעבירות וחסך מזמן בית המשפט, והעובדה שעבירות הרכב בוצעו בשנת 1997. 8. לאור האמור - אנו ממירים את המאסר בפועל של 14 חודש למאסר בפועל של 24 חודש. 9. שאר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם.החזקת סמיםסמים