התחזות במחסום צה''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התחזות במחסום צה''ל: 1. הנאשם, יליד 1970, הינו תושב השטחים, והורשע על-פי הודאתו בכניסה לישראל ובנסיון לכניסה לישראל שלא כדין, וכן בזיוף מסמך ושימוש במסמך מזוייף, בכך שהציג בפני חיילי המחסום תעודת זהות מזוייפת, תוך מצג שווא כאילו הוא מישהו אחר וכאילו תעודת הזהות היא שלו כדין. 2. בית-המשפט קמא ציין את חומרת העבירות המעוררות חשש לפגיעה בבטחון הציבור, שכן ככל שירבו המקרים בהם ישהו בישראל תושבי שטחים שלא כדין - כן יקשה על כוחות הבטחון ללכוד את אלה שכוונתם זדונית. 3. בית-המשפט קמא התחשב בעובדה שאין למערער הרשעות קודמות ואף לא מאוחרות לעבירות נושא תיק זה, וכן הביא בחשבון את העובדה שהוא נשוי ואב לשני ילדים וביצע את העבירות לצורך פרנסה. עוד הביא בית-המשפט בחשבון כי המערער נשוי לאישה ברזילאית והוא מבקש לצאת מהארץ לצמיתות יחד עימה. 4. בהתחשב בנסיבות לחומרה ולקולא, ועל מנת לשמש הרתעה לא רק כלפי המערער אלא גם כלפי אחרים - דן בית-המשפט קמא את המערער ל- 3 חודשי מאסר בפועל ו- 3 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור על סעיפי החוק בהם הורשע. 5. המערער טוען כי העונש שנגזר עליו חמור מדי, בהתחשב בנסיבותיו. 6. העונש שנגזר על המערער הוא בגבול הסבירות ואין מקום שבית-משפט של ערעור יתערב בעונש. 7. אילו נידון המערער בבית-המשפט קמא למאסר בפועל של 3 חודשים ויום - יכול היה ליהנות מניכוי שליש לפי סע' 49(א) לחוק העונשין תשל"ז1977-. בהתחשב באמור, אנו מקבלים את הערעור במובן זה שאנו דנים את המערער לחודשיים מאסר בפועל, כאילו נידון לשלושה חודשים ויום - בניכוי השליש. 8. יתר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם.צבאהתחזותמחסוםמחסום צה"לצה"ל