עבירת צייד חזירים

תפ (צפת) 1594/01 עבירת צייד חזירים אסור 1. הנאשם הואשם בכך כי בתאריך 9.6.00 בסמוך לשעה 2.15 לפנות בוקר, בסמוך לכפר בית ג'אן נמצא הנאשם בתחומי שמורת הטבע הר מירון עוסק עם אחרים, בצייד חזירים באמצעות רובה צייד דו קני, תוך שהוא סורק את השטח באמצעות פנס. על בסיס זה, נטען , כי הנאשם ביצע עבירות צייד חיית בר מוגנת, צייד ללא רשיון, צייד בלילה, פגיעה בשמורת טבע, והחזקת רובה ברכב מחוץ לנרתיק. עבירות על הוראות הסעיפים 2 ו - 4 (א) (ב) לחוק הגנת חיית הבר, תשל"ו - 1976 , וכן בניגוד לסעיפים 30 (ד) ו - 57 (ב) לחוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998 ותקנה 2 לתקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל"ט - 1979.   2. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום. לגרסתו הוא היה בשטח פרטי בתחומי שמורת הטבע וכי אינו מחזיק ברובה צייד.   3. מטעם המאשימה העידו פקחי שמורת הטבע אלי גבאי וסעיד חמוד והוגשו מטעמה הודעת הנאשם בחקירתו תחת אזהרה שנגבתה על ידי הפקח עמי טל (ת/1), ת.ע.צ בדבר העדר רשיון צייד תקף על שמו של הנאשם (ת/2) ומפה המציינת גבולות השמורה (ת/3).   להלן אדון בראיות אלה:   4. מר אלי גבאי העיד בפניי , בין השאר , כי ביום האירוע היה בפיקוח יזום עם הפקח סעיד חמוד, בשמורת הר מירון. העד פגש את הנאשם אשר יחד עם שלושת חבריו ערכו מדורה באיזור חקלאי בתחום שמורת הטבע. העד הבחין בחגורת כדורים שחגר הנאשם. העד פנה אל הנאשם וחבריו שיקפידו לכבות את האש. לטענת העד, הוא לא ביקש להצטרף לנאשם וחבריו לשתיית קפה ולא דרש שיכבו את האש באופן מיידי.   בהמשך בסמוך לשעה 02.15 הבחין העד באור של פנס אשר לדבריו "נע במגמת סריקה ימינה ושמאלה" בשטח שבתחום שמורת הטבע, בסמוך לכפר בית ג'אן.   העד קרא לפקח סעיד וביחד הגיעו למקום וכן, כי:   "לאחר מספר דקות שמענו קולות של אנשים עולים על רכב שמתחיל לנסוע. עמדתי מול הרכב. ברגע שהוא הגיע קרוב אלי סימנתי לו לעצור. הרכב עצר והחל בנסיעה מהירה לאחור מרחק של כ - 20 - 30 מטר עד שהגיע לנקודה שהוא נעצר. מן הרכב יצאו 4 אנשים אחד מהם הנאשם שהוא אוחז בידו רובה צייד דו קני ... " (עמ' פרוטוקול 2).   בהמשך סיפר העד כי הנאשם סירב לדרישת העד לפרוק את הרובה וכשהעד שאל אותו מדוע הרובה לא מוחזק בנרתיק ענה הנאשם: "אף פעם החוק לא 100% אל תעשה מזה עניין". בהמשך עמד הנאשם על סירובו לפרוק הנשק ואמר , כי "זה לא עסק שלך" (עמ' 2 לפרוטוקול). אחיו של הנאשם קילל את העד. לשאלת העד ביחס למעשיהם של הנאשם וחבריו השיב הנאשם כי הוא בא לאדמות הפרטיות שלו. שנגרמו נזקים על ידי חזירים וכי הוא בא להביא את הפתרון.   העד סימן על גבי מפה ת/3 מקום המפגש והגיש ת.ע.צ על העדר רשיון צייד ביחס לנאשם.   5. העד מר סעיד חמוד העיד בפני כי הבחין באור "פנס שסורק" באיזור נחל שפנים צפונית לבית ג'אן. הוא הגיע יחד עם הפקח אלי גבאי למקום היציאה ממטעי נשירים ובצומת יצא הרכב של הנאשם, ממנו ירד הנאשם, המוכר לעד באופן אישי. לדברי העד : " היה לו רובה ביד דו קני , אליו מחובר פנס ללא נרתיק" (עמ' 4 ) לשאלת הפקח אלי גבאי אמר הנאשם כי הרובה אינו טעון ולא איפשר לפקח גבאי לבדוק את הנשק. לגרסת העד, הנאשם אמר שהוא בצייד חזירים וטען , כי יש לו רשיון הצייד בביתו, בגלל האווירה העויינת, הפקחים ויתרו על תפיסת הרובה.   ראיות הגנה   6. הנאשם העיד בפני , כי בליל האירוע ערך יחד עם חבריו מנגל על מדורה בחלקה הפרטית של אחד החברים. הפקח אלי גבאי הגיע עם רכבו ודרש כיבוי מיידי של האש וכי יסתלקו מייד מהמקום, ואילו הנאשם השיב לו כי הוא נכנס לשטח פרטי ועליו לעזוב את המקום.   כעבור שלוש שעות בחזרה לכפר בית ג'אן ברכב הנאשם, תוך נסיעה בעיקול בדרך, הגיעו בנסיעה מנגד הפקחים גבאי וחמוד כל אחד ברכבו. הנאשם נעצר הפקח חמוד ניגש אליו כדי לזהות מי זה שהעליב הפקח גבאי, הפקח חמוד טען כי הנאשם עסק בצייד כי היה לו פנס. הפקח גבאי אף הוא ניגש אליו וזיהה אותו.   לגרסת הנאשם הוא נהג ברכבו מסוג פורד טרנזיט (עמ' 7 ,ש' 2) . אירוע המדורה היה בחלקה פרטית של חברו בזבוד (עמ' 7 , ש' 4-5) לטענת הנאשם הוא לא החזיק בנשק בזמן האירוע (עמ' 7 , ש' 6).   לעניין צייד חזירים סיפר הנאשם כך:   "בקשר לחזירים בחלקה שאני יודע שאיזור בית ג'אן מלא בחזירים. בפעם הראשונה נתפסנו בחלקה פרטי של חבר שלי ואני אמרתי שיש נזקי חקלאות ושאני לא מחפש חזירים" (עמ' 7 ש' 11-13)   הנאשם מסביר את גרסתם של הפקחים בכך שהפקח אלי גבאי התנקם בנאשם כי הנאשם סילק אותו מהמנגל.   7. עד הגנה מר טאפש אזוועד סיפר , כי הפקח גבאי בהגיע ברכבו למדורה מילא את כל האוכל בעפר וביקש לשבת ולאכול איתם. הפקח אמר שבא לשתות איתם קפה והנאשם אמר לו כי אין לו הכבוד לשתות איתם קפה. בדרך חזרה כ- 150 - 200 מ' מהכניסה לכפר בית ג'אן, עמד רכבו של הפקח גבאי בסיבוב עם אורות גבוהים שסינוורו אותם. הפקח גבאי פנה אליהם וטען כי צדו חזירי בר. הם החזיקו פנס אך לא בנשק.   8. עד הגנה מר נאהי טאפש סיפר בעדותו בפני כי עשו מנגל בחלקה פרטית של אביו בזבוד. הגיע הפקח גבאי, תוך שהעיף אבק על המנגל וביקש לכבות האש ולהסתלק מהמקום כי יש בכך פגיעה בשמורת הטבע. הפקח גבאי ביקש להצטרף לכוס קפה, והנאשם התנגד לכך. הפקח גבאי עזב את המקום.   בנסיעה חזרה לכפר בית ג'אן, בהגיעם לעיקול בדרך הם נתקלו בג'יפ לפניהם של הפקח חמוד אשר הדליק אורותיו הגבוהים. הפקח חמוד בדק הרכב ולא מצא דבר. לא החזיקו נשק אלא פנס בלבד.   ניתוח הראיות והמסקנות   9. עדותו של הפקח אלי גבאי היתה אמינה בעיני. לא מצאתי בעדותו סתירות פנימיות או אמירות בלתי הגיוניות היכולות לערער מהימנות גרסתו, הגרסה משתלבת עם דברי עד התביעה חמוד, כאשר נוסח של שתי הגרסאות אינן זהות והתרשמתי , כי הגרסאות נמסרו על פי נקודת מבט וזכרונו האישי של כל אחד מן העדים, ללא נסיון לתיאום ביניהן.   התרשמתי מהופעתו של הפקח חמוד בפני שמסר את דבריו באופן החלטתי כי אמת העיד.   השוני בתיאור המפגש בין הפקחים לבין הנאשם הוא בסגנון ולא בתוכן. גרסתם של עדי התביעה אף מקבל חיזוק בדברי הנאשם בחקירתו על ידי פקח שמורת הטבע ביחס לבדיקה שערך, בעזרת פנס , במטע שלו. (ת/1 עמ' 2 ש' 4-6).   10. לעומת זאת, קיימות סתירות מהותיות בין גרסת הנאשם בפני לבין גרסתו בחקירתו (ת/1), ולבין גרסה זו, בחקירתו של הנאשם לבין גרסת העדים מטעמו.   הנה כי בחקירתו מוסר הנאשם כי בנסיעתם חזרה לכפר בית ג'אן :   "בדרך בסמוך לאדמה שלי עצרתי... וניגשתי עם הפרוזקטור לאדמה שלי והארתי כדי לראות אם הכל בסדר בשטח שלי כי יש שם גדר" (ת/1, עמ' 2 ש' 4-6).   עניין בדיקת השטח אינו מקבל ביטוי באף אחת מהגרסאות מטעם ההגנה.   על כן, גרסת הנאשם נדחית כבלתי נכונה. לפיכך, אני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. בעלי חייםבעלי חיים (ציד)