ערעור על מינוי אורטופד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על מינוי אורטופד: 1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט קמא למנות למשיבה את ד"ר פלבסקי כמומחה רפואי בשטח האורטופדיה. נוכח העובדה שעמדת שני הצדדים מצויה בפני, החלטתי לדון בבקשה כבערעור גופו. 2. המבקשת היא הנתבעת בתביעת נזיקין לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהגישה המשיבה - היא התובעת באותה תביעה. 3. המבקשת טוענת כי לא היה מקום למנות מומחה למשיבה בתחום האורטופדי שכן, מחד גיסא, לא נגרם למשיבה כל נזק אורטופדי לפי תעודת השחרור מבית החולים, ומאידך גיסא - סובלת המשיבה מילדות מעקמת בגבה. 4. המשיבה מודה ומאשרת כי היא סובלת מילדות מעקמת בגבה, אך טוענת כי התאונה גרמה לה ל"צליפת שוט", והיה בכך כדי לאלצה לעבור ניתוח לתיקון העקמת בגבה, ניתוח שהיה מיותר אלמלא התאונה. 5. לכאורה נראה כי אין כל קשר בין ניתוח העקמת בגב המשיבה, לבין תאונת הדרכים שעברה שלושה חודשים קודם לניתוח. 6. אולם, מאחר שמדובר בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - אין למשיבה רשות להביא חוות דעת רפואית מטעמה להוכחת טענתה, והיא תוכל להוכיח זאת רק באמצעות מומחה מטעם בית המשפט. 7. על מנת שלא לחסום לחלוטין את דרכה של המשיבה, (מה גם שהיא קטינה) - אני דוחה את הערעור. 8. עם זאת, אני מורה כי הוצאות המומחה האורטופדי יחולו בשלב זה על התובעת. 9. עוד אני מורה כי השאלה הראשונה שתופנה למומחה תהיה: "האם הנכות שיש לתובעת, אם קיימת, או כל חלק מאותה נכות - קשורים לתאונת הדרכים שהתובעת הייתה מעורבת בה ביום 16.10.97. אם התשובה חיובית - איזה חלק מנכות התובעת יש לייחס לתאונת הדרכים האמורה, ואיזה חלק יש לייחס לעקמת ממנה סבלה קודם לתאונה". 10. הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ יחולו על המשיבה - אם המומחה יקבע כי אין קשר בין תאונת הדרכים לבין נכות המשיבה; ותחול על המבקשת - אם המומחה יקבע כי יש קשר בין תאונת הדרכים לבין נכות המשיבה.ערעור