פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

דמ (חי') 1496/00 פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק 1. התובע עבד בחברת פר - גול הנדסה, בניה והשקעות בע"מ (להלן: "הנתבעת" או "חברת פר-גול") ופוטר. בתביעותיו לפנינו הוא תובע שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה ופיצויי פיטורים.   2. את עבודתו בחברת פר-גול החל התובע במרץ 1995. התובע הציג הסכם מיום 9.12.97 בין חברת פר-גול לבין ההסתדרות ולבין העובדים. התובע העיד כי הסכם זה חל עליו. וכך נאמר בהסכם: "הסכם בין חברת פרגול בע"מ לבין העובדים המצורפים לפי רשימה. לעובדים שהחברה חייבת משכורת חודש 10/97 ופיצויי פיטורין לחלק מהאנשים שמגיע להם לפי החוק יקבלו חלק מהתשלום עד סוף (דצמבר 97 עד 50%) והשאר עד-20.1.98 יסולקו כל החובות בגין משכורות 10/97 + פיצויי פיטורין לאותם העובדים שזכאים על פי החוק. עם סלוק כל החובות תיהיה אפשרות לעובדים לקבל מכתב פיטורין ולעבור לחברה אחרת כעובדים חדשים בחברה חדשה לפי רצונם."   3. התובע קיבל מחברת פר-גול מכתב פיטורים נושא תאריך 15.12.97 ובו נאמר: "הרינו להודיעך כי לאור הערכות מחודשת בעסקנו אנו נאלצים להודיעך על הפסקת עבודתך מתאריך 1.1.98."   4. לדיון שהתקיים בבית הדין ביום 2.1.2001 התייצב בשם חברת פר-גול אחד מבעלי מניותיה, מר ארקדי פריימק. הדיון נדחה למועד נוסף, במעמד הצדדים, ליום 26.2.2001, ברם ביום זה מר ארקדי פריימק לא התייצב ועל כן לא היתה התייצבות מטעם הנתבעת ביום זה הגם שהוזמנה, כאמור, כדין. בישיבת זו (ביום 26.2.2001) ביקש התובע לתקן את תביעותיו ובית הדין התיר לו ועל כן תביעותיו לאחר התיקון הינן: (‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר 1997 בסך 4,007 ₪. (‏ב) פדיון חופשה בגין 10 ימים בסך 1,500 ₪. (‏ג) דמי הבראה בגין שלושה ימים לפי 245 ₪ ליום ובסך הכל 735 ₪. (‏ד) פיצויי פיטורים בסך 10,342 ₪, בגין תקופת עבודה של שנתיים ועשרה חודשים לפי שכר חודשי בסך 3,650 ₪ X 34 חודשים.   5.מר ארקדי פריימק העיד בפנינו, ביום 2.1.2001, כי חברת פר-גול הוקמה על ידי שלושה בעלי מניות, והחברה עסקה בשלושה תחומי עיסוק: עבודות בניה, עבודת אינסטלציה ומסחר וכל בעל מניות ניהל תחום אחר בחברה. חברת פר-גול נכנסה לקשיים והפסיקה את פעילותה בסוף שנת 1997. בתחום האינסטלציה הפסיקה החברה לעבוד עוד בחודש אוקטובר 1997. אחד מבעלי המניות, מר איגור גולדברג, עזב את החברה והקים חברה חדשה בשם א. גולדברג הנדסה (1997) בע"מ (להלן: "חברת גולדברג") שעסקה באינסטלציה. לטענת מר פריימק כל עובדי האינסטלציה בחברת פר-גול, ובכללם התובע, עברו לעבוד בחברת גולדברג. לפני כן התובע עבד בתחום הבניה ולטענת מר פריימק הוא יכול היה להמשיך לעבוד בחברת פר-גול בבניה, אבל התובע כמו כל העובדים של עבודת האינסטלציה, החליטו לעבור לעבוד בחברה אחרת והתובע לא התייעץ אתו. בחודש פברואר היזם סילק את החברה משלושה פרוייקטים ואז החברה הפסיקה לפעול. מר פריימק העיד שהגם שקבוצת עובדים עברה בתחילת נובמבר לעבוד בחברת גולדברג, חברת פר-גול שילמה לעובדים אלה את משכורת חודש נובמבר 1997 וזאת משום שההסתדרות לחצה. בחודש דצמבר חברת פר-גול לא שילמה משכורות לאף אחד מהעובדים ובכלל זה לעובדי האינסטלציה. ההסתדרות ביקשה מחברת פר-גול להוציא מכתבי פיטורים לעובדים על מנת שיוכלו לקבל דמי אבטלה וזו הסיבה, לטענתו, שחברת פר-גול הוציאה את מכתבי הפיטורים לעובדים כחודשיים לאחר שהעובדים עברו לעבוד בחברת גולדברג.   6. התובע המציא תלושים מחברת פר-גול ומחברת גולדברג. התלוש האחרון מחברת פר-גול הוא לחודש אוקטובר 1997 והתלוש הראשון מחברת גולדברג הוא לחודש ינואר 1998 ובו רשום כי תחילת עבודת התובע בחברת גולדברג היא מחודש ינואר 1998.   7. עדותו של מר פריימק אינה מתיישבת עם האמור בהסכם בין העובדים להסתדרות מיום 9.12.1997 וכן אינה מתיישבת עם האמור בתלושי השכר של התובע מחברת גולדברג. ועל כן אנו קובעים כי התובע זכאי לכך שחברת פר-גול תשלם לו פיצויי פיטורים ושכר בגין חודש דצמבר 1997. אשר לזכאות התובע לפדיון חופשה ולדמי הבראה וכן לשיעור הסכומים הנתבעים, מר פריימק נציג הנתבעת, לא הביא ראיות ולא התייחס כלל בעדותו לעניין זה.   8. התובע הגיש תביעה נגד חברת גולדברג בתיק עב /98-3247. תיק זה הסתיים בפשרה ביום 2.1.2000 לפיה סוכם כי חברת גולדברג תשלם לתובע סך 6,000 ₪. במסגרת הפשרה הבהיר התובע, כי בהסכם הפשרה עם חברת גולדברג, אין משום וויתור על תביעותיו נגד חברת פר -גול בע"מ בגין תקופת עבודתו אצלה ממרץ 1995 ועד 31.12.97, ומיד לאחר מתן פסק הדין הגיש התובע ביום 10.1.2000 את התביעות מושא דיוננו.   9. לפי תלושי המשכורת שהמציא התובע מחברת פר-גול שכרו הממוצע של התובע בחודשים האחרונים הוא בסך 3,474 ₪ על כן התובע זכאי לתשלומים הבאים: (‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר בסך 3,474 ₪ + 420 ₪ נסיעות ובסך הכל 3,894 ₪. (‏ב) פדיון חופשה בגין 10 ימים, לפי 139 ₪ ליום, ובסך הכל 1,390 ₪. (‏ג) דמי הבראה בגין שלושה ימים לפי 245 ₪ ליום ובסך הכל 735 ₪. (‏ד) פיצויי פיטורים לתקופה מ - 3.1995 עד דצמבר 1997 - שנתיים ועשרה חודשים (34 חודשים) 3,474 X 34 חודשים = 9,843 ₪.   10. אשר על כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את התשלומים הבאים: (‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר 1997 בסך 3,894 ₪.   (‏ב) דיון חופשה בסך 1,390 ₪.   (‏ג) דמי הבראה בסך 735 ₪.   (‏ד) פיצויי פיטורים בסך 9,843 ₪.   11. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.98 ועד ליום התשלום בפועל.   12. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות בסך 750 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.   13. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15יום מקבלת פסק דין זה.  פיטורים