תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים: זוהי בקשת רשות ערעור שנדונה, בהסכמת הצדדים, כערעור. משיב 1הגיש תביעה בבי"מ השלום בת"א נגד משיבה 2(חברת ביטוח ישראלית) ונגד המבקשים. בתביעה טען שהוא עבד אצל המבקשים במצבעה שלהם שנמצאת בבית ג'לא ותוך כדי עבודתו נפגע. הוא תובע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לו לרבות הפסד השתכרות וכו'. ב"כ המבקשים טען בבימ"ש קמא, שבימ"ש בישראל איננו "פורום נוח" וכי יש להעביר את התביעה לבי"מ בבית לחם מפני שהפורום שם הוא הפורום המתאים והנוח. סגן הנשיא שלו דחה את בקשת המבקשים וקבע שבימ"ש השלום בת"א הוא בי"מש מוסמך משום שאחד הנתבעים (חברת הבטוח) נמצאת בתחום השיפוט של בימ"ש כאן. לעומת זאת, קבע, שאין סמכות להעביר את התביעה לבימ"ש בשטחים שהוא בבחינת בימ"ש זר, והבקשה נדחתה. על כך בקשת רשות הערעור שנדונה כערעור. אני דוחה את הערעור. אכן ההלכה היא שבימ"ש מוסמך בישראל רשאי למחוק תביעה שהוגשה לו אם ישתכנע שבימ"ש ישראלי איננו פורום מתאים ונוח לפי מקומם של הצדדים, נסיבות המקרה וכאשר קיים פורום נוח ומתאים לברר את התביעה במדינה אחרת. ב"כ המערערים מסתמך על החלטת בית-המשפט העליון שמחק תביעה בע"א 300/84 אבו עטה ואח' נ' ערבטיסי. בכל הכבוד, נראה לי שיש לאבחן בין המקרה הנדון כאן למקרה שהיה באותו תקדים. כאן בהבדל מהתקדים, חברת הביטוח הישראלית היא נתבעת ישירה ונושאת באחריות במישרין כלפי העובד לפי החוק הירדני משעה שאינה חולקת או שהיא קבעה שהיא היתה המבטחת. זאת ועוד, כיום התנאים בשטחים הם כאלה שכלל לא נוח לישראלים לנסוע ולהגיע למקומות ישוב ערביים שם וגם מבחינה זו, מההבט המעשי, אין לומר שנוח לחברת הביטוח להתדיין בשטחים. הערעור הוגש גם לענין תיקון כתב התביעה אולם ב"כ המערערים צמצם היום את הערעור בנקודה זו רק בקשר לטיעון שיש למחוק את כל התביעה מטעם של פורום לא מתאים. מכיוון שאני דוחה את הטענה האחרונה מהנימוקים דלעיל ממילא גם נדחית הטענה בענין כתב התביעה שתוקן. הוצאות בערכאה זו בסך 500, 1ש"ח ומע"מ על חשבון המבקשים ולזכות המשיבים. מחצית לכל משיב. ניתן והודע בפני ב"כ הצדדים ב-26.12..88שטחי יהודה ושומרוןנזיקין