בקשה להקדמת דיון - דוגמא

##בקשה דחופה מטעם התובע להקדמת מועד הדיון ## בית המשפט הנכבד מתבקש להקדים את הדיון הקבוע ליום_________ וכן לקבוע מועד לדיון הוכחות. ואלו נימוקי הבקשה: 1. המדובר בתביעה אשר עניינה _______________ 2. הנתבע, לא עמד (פעמיים) בחובתו להגיש חוות דעת נגדית תוך הזמן שהוקצב לו ע"י כב' הש________________ 3. כמו כן הנתבע התעלם כליל מהחלטת בית המשפט הנכבד מיום__________ בעניין הפקדת ______________בקופת בית המשפט. 4. יתרה מכך כפי שעולה מבקשת ב"כ הנתבע לשחרור מייצוג הנתבע אף "אינו משתף פעולה" עם בא כוחו. 5. התנהלותו של הנתבע בתיק זה, תוך התעלמות מוחלטת מהחלטות בית המשפט אי שיתוף פעולה עם בא כוחו, מעידה על כוונתו הברורה של הנתבע לנסות ולדחות עד כמה שאפשר את מועד ההכרעה בתיק. 6. התנהלות הנתבע מביאה למסקנה אחת ברורה - הנתבע "עושה צחוק" מהמערכת כולה - פשוטו כמשמעו. 7. לאור נסיבות התיק יהא זה מן הדין ומן הצדק "לזרז" את ההכרעה בתיק זה ולהיעתר לבקשת התובע או לחילופין לזרז את סיום התיק בכל דרך שכב' בית המשפט ימצא לנכון. ____________ ב"כ התובע דיון