גוש 6050 חולון

מידע על גוש 6050 חולון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תב (ת"א) 698/64 פקודת האפוטרופוס הכללי 1944 נ' רכוש הנעדר ראובן גורפינקל יהודי תושב סין בשם גרפינקל רכש בשנת 1933 שתי חלקות בא״י אשר נרשמו על שמו במשרד ספרי האחוזה. בשנת 1946 מכר גרפינקל את החלקות לתושב אחר מסין כשם פיגס. העיסקה נעשתה ע״י מסמך באנגלית, שעליו חתום רק המוכר גרפינקל בו הוא מאשך שהוא ceded את שתי החלקות לפעם תמורת מחירן המלא ושהוא מסר לידי פינם את כל המסמכים הנוגעים לשתי החלקות. פינס הגיע ארצה ומסר לעו״ד את המסמכים אשר נעלמו ונמצאו רק בשנת 1964. החלו בהליכים משפטיים עם האפוטרופוס הכללי וזה האחרון פנה לביהמ״ש ע״מ לקבל הוראות מביהמ״ש אם יש להעביר את החלקות לפינס ללא כל תמורה לאחר ניכוי ההוצאות. השאלה העיקרית שנתעוררה אם המסמך הנידון מהווה ״העברה״ disposition בגדר פקודת העברת קרקעות ואם כן היא פסולה מאחר שלא נרשמה במשרד ספרי האחוזה. תשובתו של ביהמ״ש לשאלה זו היא שלילית וע״כ ציווה להעביר את החלקות על שם הקונה מינם.בין הפרטים הראויים לתשומת לב אציין, כי ל פי הערכת השמאי המחוזי נמצאות שתי החלקות בחולון, בגוש 6050, בחלקן הדרומי מערבי המיועד לתכנון וחלוקה מחדש, שטח שתי החלקות ב יחד הוא 781 מ״מ ו בשנת 1946 בוצעו באותה סביבה עסקאות במחיר המוצהר 0,173 לא״י ו־0,195 לא״י למ״ר. יוצא איפוא ש באותה תקופה מחיר שתי החלקות היה —.150 לא״י ב ערך ולפי ד ולרים פ חות מ־500 דולר, ל פי ש ער החליפין באותה תקופה.קרקעותגוש חלקה