גוש 6572 הוד השרון

מידע על גוש 6572 הוד השרון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (מרכז) 14281-05-10 ראובן גולדשמיט ו- 21 תובעים אח' נ' טי.ג'י. אי. השקעות נדל"ן בע"מ ביום 8.8.2010, הגישו התובעים לבית המשפט, בקשה למתן סעדים זמניים במעמד צד אחד. בה התבקש ליתן: צווי עיקול זמניים על כל הנכסים ו/או הכספים ו/או הזכויות של מר טוביהו המוחזקים בחשבונות הבנקים. צווי עיקול על כל הנכסים ו/או הכספים ו/או הזכויות של חברת טי.ג'י.אי המוחזקים בחשבונות הבנקים. צווי עיקול על זכויות חברת טי.גי'.איי בנכסי המקרקעין הידועים כגוש 6523 חלקה 133 גוש 6523 חלקה 120, גוש 6572 חלקה 2 וגוש 6409 חלקה 5. צווי הגבלת שימוש בנכס ("צווי מרווה") כנגד הנתבעות הזרות, על מנת למנוע דיספוזיציה בחלקם של התובעים בנכסיהם בקנדה ובתיאלנד. באותו היום ניתנה החלטה במעמד צד אחד לפיה בית המשפט נענה לבקשה והטיל את העיקולים המבוקשים, וביום 11.8.2010 ניתן צו הגבלת השימוש בנכסים. ומכאן בקשה זו. תא (מרכז) 3551-06-10 טי,גי אי, השקעות נדל"ן בע"מ נ' יצחק דולב בקשת העיקול כנגד המבקשת מס' 2 (טי.ג'י.אי השקעות מניבות (2008) בע"מ)- נדחית. ככל שקיים צו עיקול זמני כנגד המבקשת 2, הוא יבוטל. צו העיקול הזמני שניתן כנגד המבקשת 1 (טי.ג'י.אי השקעות נדל"ן בע"מ)- ישאר על כנו, למעט העיקול על חלקי הנכסים שנמכרו לצדדים שלישיים בטרם הטלת העיקולים הזמניים במעמד צד אחד בתיק זה, והערות האזהרה שנרשמו בגינם (נכס הידוע כגוש 6572 חלקה 2 החלק שנמכר למר מרדכי גולן, נכס הידוע כגוש 6409 חלקה 5 החלק שנמכר למר פול מתי).קרקעותגוש חלקה