גוש 6590 הרצליה

גוש 6590 מכיל 105 חלקות: גוש 6590 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 419, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 420, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 421, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 422, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 423, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 442, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 443, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 444, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 445, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 446, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 447, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 448, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 449, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 450, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 451, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 452, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 453, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 454, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 455, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 456, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 457, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 458, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 459, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 460, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 461, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 462, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 463, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 464, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 465, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 466, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 467, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 468, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 469, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 470, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 471, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 472, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 473, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 474, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 475, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 476, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 477, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 478, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 479, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 480, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 481, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 482, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 483, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 484, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 485, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 486, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 487, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 488, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 489, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 490, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 491, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 492, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 493, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 494, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 495, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 496, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 497, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 498, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 499, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 500, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 501, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 502, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 503, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 504, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 505, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 506, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 507, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 508, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 509, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 510, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 511, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 512, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 513, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 514, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 515, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 516, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 517, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 518, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 519, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 520, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 521, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 522, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 523, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 524, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 525 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 526, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 527, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 528, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 529, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 530, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 531, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 532, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 533, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 534, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 535, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 537, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 538, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 539, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 540, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 541, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 542, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 543, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 544, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 545, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 546, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 547, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 548, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 549, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 550, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 551, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 552, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 553, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 554, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 555, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 556, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 557, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 558, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 559, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 560, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 561, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 562, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 563, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 564, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 565, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 566, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 567, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 568, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 569, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 570, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 571, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 572, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 573, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 574, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 575, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 576, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 577, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 578, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 579, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 580, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 581, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 582, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 583, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 584, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 585, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 586, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 587, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 588, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 589, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 590, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 591, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 592, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 593, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 594, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 595, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 596, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 597, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 598, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 599, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 600, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 601, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 602, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 603, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 604, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 605, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 606, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 607, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 608, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 609, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 610, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 611, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 612, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 613, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 614, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 615, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 616, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 617, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 618, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 619, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 620, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 621, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 622, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 623, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 624, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 625 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 626, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 627, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 628, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 629, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 630, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 631, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 632, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 633, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 634, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 635, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 637, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 638, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 639, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 640, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 641, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 642, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 643, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 644, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 645, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 646, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 647, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 648, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 649, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 650, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 651, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 652, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 653, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 654, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 655, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 656, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 657, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 658, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 659, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 660, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 661, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 662, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 663, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 664, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 665, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 666, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 667, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 668, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 669, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 670, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 671, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 672, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 673, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 674, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 675, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 676, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 677, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 678, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 679, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 680, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 681, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 682, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 683, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 684, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 685, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 686, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 687, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 688, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 689, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 690, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 691, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 692, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 693, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 694, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 695, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 696, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 697, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 698, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 699, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 700, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 701, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 702, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 703, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 704, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 705, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 706, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 707, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 708, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 709, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 710, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 711, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 712, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 713, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 714, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 715, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 716, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 717, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 718, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 719, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 720, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 721, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 722, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 723, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 724, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 725 , סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 726, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 727, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 728, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 729, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 730, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 731, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 732, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 733, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 734, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 735, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 737, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 738, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 739, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 740, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 741, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 742, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 743, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 744, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 745, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 746, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 747, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 748, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 749, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 750, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 751, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 752, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 753, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 754, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 755, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 756, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 757, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 758, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 759, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 760, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 761, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 762, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 763, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 764, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 765, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 766, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 767, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 768, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 769, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 770, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 771, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 772, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 773, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 774, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 775, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 776, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 777, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 778, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 779, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 780, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 781, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 782, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 783, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 784, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 785, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 786, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 787, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 788, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 789, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 790, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 791, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 792, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 793, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 794, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 795, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 796, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 797, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 798, סטטוס:מוסדר גוש 6590 חלקה 799, סטטוס:מוסדר מידע על גוש 6590 הרצליה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עתמ (ת"א) 16109-08-11 קאסיופיאה ארועים בע"מ נ' עיריית הרצליה קסיופיאה אירועים בע"מ (להלן: "העותרת") ומנהלה, מר יצחקי שמעון, מנהלים, החל מסוף שנת 2005, עסק של אולם אירועים המכונה "קסיופיאה", ברח' השונית 2, קניון ארנה, הרצליה פיתוח (חלקות 5 ו-26 בגושים 6590, 6516). חלק מאירועי החתונה במקום, ובפרט - קבלת הפנים והחופה - מתקיימים ברחבת "דק" פתוחה מחוץ לאולם, אשר נבנתה על ידי העותרים ללא היתר, עליה הציבו העותרים בר, אדניות, דוכנים, מחיצות, שולחנות, כיסאות וספות, מתקני תאורה והגברה (רחבת הדק מכונה על ידי הצדדים גם "הרחבה הפתוחה" או "הרחבה הצפונית"). אין חולק, כי רחבת הדק נבנתה על שטח המוגדר בתכנית מפורטת מס' הר/2003 א (מרינה הרצליה) כשצ"פ מיוחד, פתוח לרשות הציבור, בו מותרות תכליות כגון: שטחים לנופש פעיל, מתקנים פתוחים לספורט ומשחקים, שבילים, רחבות מרוצפות, כיכרות ומעברים, מתקני תשתיות שונים, בריכות ותעלות נוי, ועוד (ראו נספח 2 לעתירה). תא (ת"א) 2131/05 חלי מולדבסקי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ המנוח היה בעלים משותפים, עם עוד בני משפחה, של קרקע בשטח 7 דונמים בגוש 6590 חלקה 4 בהרצליה (להלן: "המקרקעין" או "הנכס"). חלקו של המנוח בנכס היה שלוש שביעיות. ביום 18.2.94 חתמו המנוח ובני משפחתו השותפים במקרקעין על שטר משכנתא ללא הגבלה בסכום, לפיו שועבדו לטובת הבנק זכויותיהם במקרקעין להבטחת כל הכספים "המגיעים או שיגיעו לבנק" מן השותפות (להלן: "המשכנתא" - נספחים ו'-ז' לתצהיר רודיך, וראה סעיף 3 לתנאים המיוחדים). אין מדובר בנכס של השותפות. עא 45/80 יואל קלמס נ' מנהל מס שבח מקרקעין, נתניה השופט יהודה כהן: הנושא, שעמד לדיון לפנינו בערעור זה, נדון בהרחבה בע"א 208/78 [1] וההלכה שנפסקה באותו ערעור - מפי כבוד השופט ויתקון - הייתה נר לרגלי המשיב, מנהל מס שבח מקרקעין בנתניה, כשבא לקבוע את שיעור מס השבח, שחל על עיסקת מכר במקרקעין, אשר בוצעה עלידי המערערים, והמהווה נושא ערעור זה. המערערים, מלכה ליננברג ויואל קלמס, הם אח ואחות, שירשו, במועדים שונים, חלקים בלתי מסוימים בחלקת אדמה (החלקה 13בגוש 6590). בשנת 1969נפטרה אמם, שהייתה אחד הבעלים השותפים בחלקה הנ"ל (להלן - החלקה או הנכס), והורישה למערערים ולאביהם - שאף הוא היה שותף בבעלות על החלקה - את חלקה בנכס. בשנת 1972נפטר האב, וחלקו בנכס עבר למערערים בירושה. בכך לא תמה פרשת ההורשות, כי בשנת 1975נפטרה סבתם של המערערים, שאף לה היה חלק בלתי מסוים בחלקה האמורה, והיא הורישה למערערים את חלקה זה בנכס. נמצא, שהמערערים היו לבעלים משותפים של הנכס, כאשר לכל אחד מהם חלקים בלתי מסוימים בו, אשר באו לו בירושה בשלשה מועדים שונים. וע (ת"א) 1019/09 אדריאן איצקוביץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה ביום 14.1.2008 רכשו העוררים (אדריאן ושירה איקוביץ) מליאוניד נבזלין "דירת נופש" בגוש 6590 חלקה 5 דירה מס' 210 בבניין מספר 46 ברחוב העוגן 7, המרינה הרצליה פיתוח (להלן - "הדירה"). הדירה נמצאת במתחם המרינה בהרצליה שהוקמה על קרקע המוגדרת בתב"ע כ"תמ"א 13" - קרקע המיועדת לאיזור מלונאות ונופש ואשר נאסר לבנות במרחק של כ- 100 מטרים מחוף הים. בש (הרצ') 41/07 קסיופאה ארועים בע"מ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ביום 10.10.07 ניתן על ידי המשיבה צו הריסה מנהלי על פי סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"). בצו נאמר כי הוא מתייחס לבניה שנבנתה ללא היתר והיא "מבנה מעמודים וקורות פלדה וסגירתו בקירות אלומיניום וזכוכית וגג מחומר קל בגובה משתנה וממוצע של כ- 3.40 מ' בשטח כולל של כ- 295 מ"ר ברחבה עליונה וצפון מזרחית בקניון ארנה כתוספת לבית עסק קסיופאה", רחוב השונית 2 בהרצליה, חלקות 5 ו - 26 בגושים 6590, 6516. בצו נאמר כי הוא ניתן "לאחר שהוצג תצהיר חתום בידי מהנדס שהוסמך לכך ע"י מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה מרחב הרצליה ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של העירייה". בשא (ת"א) 7461/04 ברזלי בעז מנהל עזבון המנוח מולדבסקי ז"ל נ' זהבי מרדכי כונס הנכסים לפני בקשת עו"ד בעז ברזילי, מנהל עזבון המנוח עופר מולדבסקי ז"ל (להלן: "המנוח") להורות על עיכוב הליכי הוצאה לפועל הננקטים על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") למימוש משכנתא שנרשמה בלשכת רשום המקרקעין ב-20.4.94 לטובת הבנק על חלקו של המנוח בחלקה 4 בגוש 6590 (להלן: "המשכנתא"). הפ (ת"א) 11144-12-11 דן צבי גולן נ' פלוני לאחר עיון בבקשות מיום 19.03.12 ומיום 7.6.12, בהמרצת הפתיחה ובכתב ההגנה (שהוגש ביום 1.3.12) בו נאמר כי אין לנתבע התנגדות לקבלת התביעה, אני מורה למשיב 2 רשם המקרקעין נתניה: (א) למחוק את רישום צו המניעה הזמני שניתן במסגרת התיק הנוכחי ואשר נרשם בלשכת רישום המקרקעין לגבי הנכס הידוע כחלקה 37 בגוש 6590 הרצליה בהתאם לשטר מס': 024714-0001 (ב) לבטל את רישום הזכויות אשר בוצע ביום 15 בספטמבר 2011 על שם משיב 1 בחלקה הנ"ל בהרצליה הידוע כחלקה 37 בגוש 6590, באופן שהזכויות בחלקה הנ"ל ישובו ויירשמו על-שם המנוחה. 2069/07 )ת"א) חסן מנור נ' סוניה מכילובסקי כתב התביעה בהליך העיקרי בתיק אשר הוגש ביום 5.7.2007, נסב על הסכם מכר מיום 10.3.2005 (להלן: "ההסכם"), בקשר למכירת זכויות המשיבה 2 (להלן: "המוכרת"), בדירת מגורים "הידוע כיחידה מס' 132 - C + חניה כפולה מס' 107, כל אלו בגוש 6590 חלקה 5, מגרש מס' 7 בפרוייקט המרינה ויליג' במרינה בהרצליה" (להלן: "הדירה"). בהתאם להסכם, רכשה המשיבה 1, היא התובעת (להלן: "התובעת"), מהמוכרת את זכויות האחרונה בדירה. המשיב 2, הנו עורך דין במקצועו, (להלן: "עוה"ד"), קרוב משפחה של המוכרת, אשר לטענת התובעת ערך את ההסכם מטעם שני הצדדים. המבקש, הינו נכדה של התובעת (להלן: "המבקש"), ומי שהיה מעורב בעסקה נשוא התובענה. קרקעותגוש חלקה