גוש 6606

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תפ (ת"א) 588/00 שושנה גנוד נ' האפוטרופוס הכללי: נשוא תובענה זו הוא שליש מחלקה 27 בגוש 6606 בהרצליה. ביום 13.7.97 נתן בית משפט זה (בתיק א.כ. 93/97) צו לניהול הנכס על ידי האפוטרופוס הכללי. המבקשת היא אלמנתו של המנוח זאב גנוד שנפטר בתל אביב ביום 7.8.92, ויורשתו היחידה. לטענת המבקשת בעלה המנוח זאב גנוד הוא הבעלים של החלק הרשום בשמו של וולף שוורץ. לטענתה וולף שוורץ היה שמו הקודם של בעלה המנוח, זאב גנוד, ובשם זה נרשמו זכויותיו בנכס. המבקשת פנתה לאפוטרופוס הכללי וביקשה לשחרר את הנכס מצו הניהול על מנת שהזכויות בו תהיינה למבקשת. ביום 14.2.00 החליטה ועדת השחרורים שליד האפוטרופוס הכללי לדחות את פנייתה של המבקשת מאחר שלא הוכח כי בעלה המנוח של המבקשת הוא הנעדר שבשמו רשום הנכס בלשכת מרשם המקרקעין. קרקעותגוש חלקה