גוש 6607 הרצליה

מידע על גוש 6607 הרצליה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 3546/10 אליהו מישאלי נ' אולגה קליין ענייננו בחלקות 81 ו-179 בגוש 6607 (להלן: החלקות) אשר נרכשו בשנות הארבעים על ידי המנוח דזידריו פודור (פרידמן) שנספה בשואה ויורשתו היא אשתו המנוחה גיזלה פודור שנפטרה ברומניה בשנת 1975. האחים הם יורשיה של המנוחה גיזלה פודור מכוח צוואתה והיו זכאים לרישום החלקות על שמם. משך כל השנים החלקות נוהלו על ידי האפוטרופוס הכללי, ורק ביום 11.1.1991 נרשמו האחים כבעליהם בלשכת רישום המקרקעין. האחים התגוררו כל חייהם ברומניה, ומי שטיפל מטעמם ברישום החלקות מכוח צו הירושה של המנוח פודור וצו קיום הצוואה של המנוחה פודור, היה עו"ד ג'ורג' יעקובוביץ' ז"ל (להלן: עו"ד יעקובוביץ'), אשר התמנה בשנת 1978 כמנהל העזבון ומוציא לפועל של צוואתה של המנוחה גיזלה פודור. הפ (ת"א) 855-08 אולגה קליין נ' אליהו משאלי המבקשות הן יורשות המנוחים פרנצ'יסק קליין וקרול קליין (להלן: "המנוחים" או "המוכרים"), אשר היו רשומים כבעלים של חלקות 179, 81 בגוש 6607 (להלן: "המקרקעין"). המבקשות הגישו תביעה למתן סעד הצהרתי, כי המקרקעין נרשמו על שם המשיבים בתרמית, לאחר שחתימות הבעלים זויפו על גבי חוזי המכר והמסמכים הנלווים. לטענתן, הדבר נודע להן באקראי, לאחר פטירתו של עו"ד ג'ורג' יעקובוביץ’, אשר ייצג את הבעלים טרם פטירתם והתיימר למכור את המקרקעין בשמם. עתמ (ת"א) 1376/06 רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת"א מדובר בחברה קבלנית עסקית שנהנתה מחילופי הקרקע הנ"ל עפ"י תוכנית יזומה שלה, כחלף קרקע לחלקות אחרות ולאישור תכנית אחרת שרצתה ביקרה ונהנתה ממנה בבניית יחידות דיור בחלקות 172, 173 בגוש 6607 בהרצליה פיתוח. בשא (ת"א) 17042/09 אליהו מישאלי נ' אולגה קליין בבקשה נטען, כי המבקשים רכשו ביום 3.9.09 את זכויות הבעלות בשני מגרשים, הידועים כחלקה 81 וחלקה 179 בגוש 6607, מאת המוכרים, שהיו הבעלים הרשומים של המגרשים והתגוררו ברומניה. העיסקה בוצעה באמצעות עו"ד דוד שחור, שייצג את המבקשים, ועו"ד גו'רג' יעקובוביץ, אשר ייצג את המוכרים. המבקשים טוענים כי הם מתגוררים בארה"ב דרך קבע, אך היו מגיעים לישראל מידי פעם. לדבריהם, מאז שרכשו את שני המגרשים, טיפל המבקש 1 בכל הקשור במגרשים הללו והקפיד לשלם את מס הרכוש, באמצעות שוברי תשלום שהוצאו על שמו. לפני כארבעה שבועות, גילה המבקש 1 באקראי לדבריו, בעת ביקור בלשכת רישום המקרקעין, כי לגבי שני המגרשים הללו מוקפאת כל פעילות, בהתאם להחלטה שניתנה על ידי ביהמ"ש. תא (ת"א) 2578/05 אלטשולר עודד ואח' נ' קלוד ספז ביום 21.6.10 נעתרתי לבקשת המשיבים 2- 5 (להלן - התובעים שכנגד) והוריתי על מתן צו עיקול זמני על נכסי המשיב 1 (להלן - הנתבע שכנגד) עד לסך של 500,000 ₪, על הנכסים שפורטו בבקשה, ובכלל זה, על נכס מקרקעין הידוע כגוש 6607 חלקה 343 (להלן - הנכס). ביום 11.8.10 הגישו המבקשים בקשה לביטול צו העיקול הזמני ביחס לנכס (להלן - הבקשה לביטול צו העיקול הזמני), מהטעם כי ביום 30.11.09 נחתם בינם לבין הנתבע שכנגד הסכם מכר, במסגרתו רכשו המבקשים את הנכס. לטענת המבקשים, ביום 8.12.09 נרשמה לטובתם הערת אזהרה על הנכס, וביום 3.2.10, שילמו את מלוא התמורה בגין העסקה. עא 3546/10 אליהו מישאלי נ' אולגה קליין לאחר הדיון בערעור נקבע, בפסק-הדין מיום 18.4.2012, כי: הערעור מתקבל באופן שפסק-דינו של בית משפט קמא יבוטל והרישום בחלקות 81 ו- 179 בגוש 6607 יוחזר על שמם של המערערים. המשיבות יישאו בשכר-טרחת המערערים בסך 40,000 ₪. גוש 6607 מכיל 416 חלקות: גוש 6607 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 6607 חלקה 416, סטטוס:מוסדרקרקעותגוש חלקה