גוש 6657 הוד השרון

מידע על גוש 6657 הוד השרון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (ת"א) 1268-08 אילה הדרי נ' מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל תביעה למתן צו המצהיר כי התובעים הינם הבעלים של מחצית מזכויות החכירה במקרקעין המצויים ברחוב שח"ל 9 בהוד השרון, והידועים כחלקה 158 בגוש 6657 (לשעבר חלקה 84 - להלן: "החלקה"). עוד מבוקש להורות לנתבעים לתקן הרישום בפנקסי המקרקעין כך שישקף את זכויות התובעים כאמור, ולהרוס כל חריגת בניה שבוצעה על ידי נתבעים 3-4 בשטחם של התובעים. לחלופין, מבוקש לפצות את התובעים בגין הפגיעה בזכויותיהם הקנייניות בסך של 151,500 דולר. תאמ (כ"ס) 1639/08 משה שנברן נ' (גואטה) קדמי שולמית במהלך שנת 2005 בקשו הנתבעת ובעלה לשעבר למכור נכס שבבעלותם, קוטג' בן 5.5 חדרים ברחוב ששת הימים 32, הוד השרון, חלקה 365 גוש 6657 (להלן: "הנכס"). הנתבעת התקשרה עם מתווכים שונים באזור שחלקם פנו אליה נוכח תלית שלט למכירה על הנכס. אין חולק, כי ביום 22.5.05 נחתם טופס הזמנת שירותי תיווך במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם דמי תיווך בשיעור של 2% מתמורה עתידית אשר תתקבל בגין מכירת הנכס. לגרסת הנתבעת פנה אליה עובר לחתימת הסכם התיווך מתווך בשם מר דוד כהן והציע לטפל במציאת רוכשים לנכס. עת שחתמה על הטופס השאירה לו את פרטי גרושה לטיפול בעניין ומאז לא ראתה את אותו מתווך. תא (ת"א) 1228/04 פרנק פביאן נ' עו"ד יוסף שטבהולץ בשלהי שנות ה- 80 חבר פביאן לאדם בשם ג'ון אליאסוב (להלן: "אליאסוב") - עימו עסק במתן ייעוץ וסיוע למשקיעים פוטנציאליים בישראל. במסגרת פעילות זו, ובאופן שלא הוברר די הצורך, היו פביאן ואליאסוב בעלי עניין בחברה אחרת בשם אם. אס. איי ספנות מסחרית (ישראל) בע"מ (להלן: "MSI"). בראשית שנות ה- 90 החליטה MSI להתקשר עם אדם בשם עזרא קריגר (להלן: "קריגר") ועם אדם נוסף על מנת לרכוש יחדיו קרקע בהוד השרון בשטח של כ- 62,000 מ"ר שהיתה ידועה כחלקה 12 בגוש 6657 (להלן: "הקרקע") - ולצורך ביצוע העסקה הם הקימו את חברת מ.ק.ר. MSI החזיקה ב- 40% ממניותיה של מ.ק.ר וקריגר החזיק ב- 30% מהמניות תא (פ"ת) 6378/01 מדינת ישראל רשות הפיתוח מנהל מקרקעי ישראל נ' דואני יצחק התובעת הינה הבעלים החוקי והרשום של מקרקעין הידועים כגוש 6657, חלקי חלקות 12, 28, 29 ו - 31 והנמצאים ברח' הפטיש באזור התעשייה המזרחי הוד השרון (להלן: "המקרקעין"). לטענת התובעת, הנתבע ו/או מי מטעמו פלשו לשטח המקרקעין בשנת 1987. בעקבות זאת הגישה התובעת תביעה לפינוי וסילוק ידו של הנתבע במקרקעין (ת.א. 407/89 בית משפט השלום בפ"ת). תא (ת"א) 73186/04 זילבר חנה ואח' נ' אביעד גוז במבוא זה אציין את השתלשלות האירועים כפי שהיא עולה מהמסמכים, ולאחר מכן, בגוף פסק הדין, אנתח את תוקפם המשפטי של חלק מהמסמכים הרלוונטיים. ביום 10/6/2004 נחתם הסכם הלוואה בין אופיר ואורנה גוז - הטוענים 5, 6 ובין אחיו של אופיר גוז, אביעד גוז - הטוען 1 (להלן: "הסכם ההלוואה"). בהתאם להסכם ההלוואה, אישרו אורנה ואופיר גוז כי הם קיבלו בין השנים 97 ל- 2004 סך של 680,000 ₪ מאביעד גוז, וכבטוחה להחזרת ההלוואות, ימושכן ביתם הנמצא ברחוב שנת היובל 44 בהוד השרון הידוע כגוש 6657 חלקה 1 (להלן: "הנכס"). תא (רח') 1320-04 מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב נ' דוד דגה על פי התביעה, המקרקעין הידועים כגוש 6657 חלקה 298 (לשעבר 31) (להלן: "המקרקעין") הם מקרקעי ישראל על פי הגדרתם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל ומנוהלים מכוחו על ידי התובע. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע בבית משפט השלום בכפר-סבא לפינוי וסילוק יד מהמקרקעין (ת.א. 1926/97). ביום 25.11.97 ניתן כנגד הנתבע פסק דין לפינוי המקרקעין (להלן: "פסק הדין לפינוי") (צורף לתביעה כנספח א'). התובע עותר לחייב את הנתבע לשלם דמי שימוש ראויים עבור התקופה שמיום 1.1.97 ועד יום 31.12.03 בה עשה הנתבע שימוש בלתי חוקי במקרקעין הכולל מבנה מגורים, חנות ושטח חצר. תאמ (כ"ס) 1639-08 משה שנברן נ' (גואטה) קדמי שולמית התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת בתשלום דמי תיווך בסך של 31,778 ₪ למרות שהצדדים לעסקת מכר מקרקעין לא חתמו על הסכם מכר אצל עורך דין. במהלך שנת 2005 בקשו הנתבעת ובעלה לשעבר למכור נכס שבבעלותם, קוטג' בן 5.5 חדרים ברחוב ששת הימים 32, הוד השרון, חלקה 365 גוש 6657 (להלן: "הנכס"). הנתבעת התקשרה עם מתווכים שונים באזור שחלקם פנו אליה נוכח תלית שלט למכירה על הנכס. אין חולק, כי ביום 22.5.05 נחתם טופס הזמנת שירותי תיווך במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם דמי תיווך בשיעור של 2% מתמורה עתידית אשר תתקבל בגין מכירת הנכס. לגרסת הנתבעת פנה אליה עובר לחתימת הסכם התיווך מתווך בשם מר דוד כהן והציע לטפל במציאת רוכשים לנכס. עת שחתמה על הטופס השאירה לו את פרטי גרושה לטיפול בעניין ומאז לא ראתה את אותו מתווך. תא (כ"ס) 5414-07 ירון יריב נ' ליאור רובינשטיין ביום 4.08.05 נכרת בין התובעים לבין הנתבעים חוזה מכר (להלן: "ההסכם"), על פיו התחייבו הנתבעים למכור לתובעים בית צמוד קרקע, במבנה דו משפחתי השוכן ברחוב מבצע קדש 9, הידוע כתת חלקה 2 בחלקה 137 בגוש 6657 בהוד השרון (להלן: "הבית"). בהסכם, נקבע כי הנתבעים ימכרו את הבית לתובעים וכן יעבירו את זכויות החזקה והבעלות בבית, כשהוא נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול או זכויות צד ג' כלשהן, תמורת 265,000 $. במהלך ביצוע ההסכם דיווחו הנתבעים, או מי מטעמם, לעירייה על ביצוע עסקת המכר וזאת לצורך קבלת אישורה לביצוע העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. בהמשך לפנייה כאמור, שלחה העירייה, במהלך חודש דצמבר 2005, פקח לנכס אשר מצא כי בבית קיימות חריגות בניה ו/או עבודות בניה שבוצעו ללא היתר ו/או בניגוד להיתר, אותם נדרשו הנתבעים להסדיר ללא דיחוי אל מול גורמי העירייה, כתנאי לקבלת אישורה. תא (נת') 8786/03 קרן קיימת לישראל באמצ' מנהל מקרקעי ישראל נ' נהרי שמואל ביום 30.5.04 נחתם הסכם בין התובע לנתבע מס' 3 שהינו אביו של נתבע מס' 1 ולפיו בתמורה לתשלום דמי שימוש שנתיים מהוונים הוקצה לנתבע מס' 3 מגרש המיועד לתעשיה ומלאכה בשטח של 1,947 מ"ר בגוש 6657 חלקה 280, בכפוף להריסת הנגריה שבנה ביחד עם נתבע1 בחלקה 5. לטענת התובע, אכן הרס נתבע מס' 3 את הנגריה, ובמקומה הקימו הנתבעים 1-2 מחסן על הרכוש המשותף. הנתבעים טוענים שהנגריה נבנתה לפני כ-30 שנה ולאחר שחדלה לשמש כנגריה שימשה כמחסן במשך כל השנים. תא (כ"ס) 2165-08 אמירה רחמים נ' רונן קיסר התובעת רשומה כבעלים של חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 25 בגוש 6657 (5 דונם מתוך 21,801 מ"ר) (להלן: "המקרקעין"). על המקרקעין בנוי בית בן קומה אחת, אשר לצידו מבנה עזר (להלן: "המחסן"). הבית והמחסן הושכרו לנתבעים החל מיום 18.6.97 לתקופות שכירות שונות שהסתיימו ביום 14.8.07 להלן: "המושכר"). במושכר התנהל גן ילדים כאשר בבית התנהל הגן עצמו והמחסן הפך לתינוקיה. תא (פ"ת) 4622/01 יתום דני נ' נהרי יוסף במסגרת חקירתו הנגדית לב"כ הנתבע מציין העד "אני רואה שהוא בא לכאן עם החשבונית" (6) וכשהכוונה לבנו של הנתבע ואזי, מוגשת החשבונית נ/1, אשר מוצאת היא ע"י ג.ל.י.מ סחר עץ בע"מ לינוב, וכשמצויין בה "סיוע ותווך בהזמנת ביצוע בניית בנין שלד במגרש בגוש 6657 באזור תעשיה ג.ל עמל בהוד השרון" וכשבנו של הנתבע מאשר בעדותו בעמ' 7, שהוא אכן זה שהוציא את החשבונית (7) וכן כי מדובר בשווה ערך ל-10,000 דולר דאז, בתוספת מע"מ. כן מסתבר כי החשבונית הוצאה , לכאורה, אכן בחודש דצמבר 94 (להלן: "החשבונית"). בעמ' 6 מציין העד, כי הנוסח שבחשבונית נעשה "כאילו שהוא המתווך". הכוונה לבנו של הנתבע, אשר אמר "כי יש לו הוצאות, בין היתר, הוצאות תווך". בשא (ת"א) 30433/07 מזרחי אמיר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון בפני בקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיבה 2 ו/או מי מטעמה לבצע ו/או להמשיך לבצע כל עבודות בניה ו/או הקמה של תחנת התדלוק המוקמת על חלקה 305 בגוש 6657 (להלן: "תחנת התדלוק") וזאת עד להכרעה בעתירה. אין מחלוקת שהמשיבה 2 מצויה בעיצומן של עבודות הקמה של תחנת תדלוק בהוד השרון, תחנה הגובלת בדירת המגורים של המבקשים הנמצאת ברח' שנת היובל 66 הוד השרון גוש 6657, חלקה 1 (להלן: "הבית"). המבקשים הגישו ביום 18/3/07 עתירה מנהלית להצהיר כי היתר הבניה מס' 4160 מיום 20/9/06 שהוצא ע"י המשיבה 1 לבקשת משיבה 2 להקמת תחנת התדלוק בטל מעיקרו וחסר כל תוקף ולהורות על הפסקת הבניה וההקמה של תחנת התדלוק מכוח ההיתר האמור. טענתם העיקרית של המבקשים הינה שההיתר שניתן הינו בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנות דלק שינוי מס' 4 (להלן: "תכנית 18/4") התשס"ו-2006 וכן בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנת דלק שינוי מס' 2, התשס"ו-2006 (להלן: "תכנית 18/2"), עקב זאת שלא מתקיים הנדרש לגבי קיומו של מרחק מינימלי בין ביתם של המבקשים לבין איי עמדות התדלוק ופתח המילוי של מיכלי הדלק, העומד על פחות מ-40 מטר כנדרש מהתכניות הנ"ל. הפ (כ"ס) 258/04 חביב רווה נ' יגאל רצון הצדדים לתובענה גרים זה לצד זה בהוד השרון ברחוב גולומב 19 במקרקעין הידועים כחלקה 216 בגוש 6657 (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין רשומים בבעלות קק"ל בשלמות והצדדים חוכרים במקרקעין. ההליך שלפני נפתח ביום 18.4.04 והוא מהווה חוליה בשרשרת הליכים המתקיימים בין הצדדים זה 15 שנים ומונחים על שולחנה של המערכת השיפוטית בערכאות שונות. בבקשה עותר המבקש כי ביהמ"ש יצהיר כי קו הגבול הנוכחי המפריד בין קטע המקרקעין המוחזק על ידו לבין קטע המקרקעין המוחזק ע"י המשיבים ממוקם במקום שגוי. כיוון שכך, עותר המבקש כי המשיבים יעתיקו את הגדר ממיקומה הנוכחי למיקום שהוא עותר לו. תוך כדי ניהול ההליכים הוריתי על צירוף ממ"י כמי שמנהל את מקרקעי המדינה ולענייננו את קרקעות קק"ל. תא (רמ') 1232/00 בן נון ציפורה נ' מדינת ישראל מ.ע.צ מחלקת עבודות ציבוריות לטענת התובעים הם חוכרים את מחצית הזכויות של חלקה 47 בגוש 6657, בשטח של 2 דונם המצויה בשכונת גיל עמל בהוד השרון (להלן "החלקה"). על החלקה בנוי בית המגורים של התובעים. לאחרונה החלה הנתבעת בסלילת קטע בכביש מספר 55 , בסמוך לחלקה ובתחום המועצה המקומית דרום השרון. הכביש הוא בן 4 מסלולים, ברוחב משתנה והוא מחבר בין כפר סבא לבין נווה ירק. הכביש במהותו הוא כביש בינעירוני והוא יעביר עומסי תנועה כבדים בסמוך לבית המגורים של התובעים. תא (פ"ת) 3810/00 אלימור יוסף נ' גן הפקאן קבלנות והנדסה בע"מ בתאריך 25.2.98 נעשה הסכם מכר (להלן: "ההסכם"), בין התובעים והנתבעת, לפיו רכשו התובעים מהנתבעת קוטג' (להלן:"הבית"), בן ששה חדרים, במגרש 32 , בגוש 6657 חלקה 1 וחלק מחלקות 2 ו- 12 .  התובעים טוענים כי הנתבעת בנתה את הבית עם ליקויים שונים. לטענתם, הנתבעת ביצעה תיקונים חלקיים בלבד, ואת מרבית הליקויים לא תיקנה. גם ליקויים שתוקנו, לא בוצעו כהלכה והם חזרו לאחר זמן. התובעים טוענים, כי על פי חוות דעת מומחה פרטי מטעמם, עלות תיקון הליקויים הינה סכום של 132,226 ₪, כולל מע"מ (כולל פיקוח הנדסי, ותוספת לחוות הדעת בגין רטיבות). בנוסף, דורשים התובעים פיצוי בגין צער, עוגמת נפש ואי נוחות בסך 50,000 ₪, וכן החזר הוצאותיהם.   ערר (מרכז) 21/03 מירי גלבוע ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב הדרים ביום 10.12.02, החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים" לדחות התנגדותם של העוררים למתן היתר לשימוש חורג ולהקמתו של מקווה לגברים ונשים במגרש 62 חלקה 1 גוש 6657 הוד השרון. על החלטה זו הוגש הערר שבפנינו. העוררים הם תושבים של שכונת "נאות הפקאן" המהוה חלק משכונה גדולה יותר הידועה כשכונת "גיל עמל" בהוד השרון. החלטת הועדה המקומית אינה מנומקת, אף כי במסגרת התנאים למתן ההיתר נכללו תנאים שקבעה הועדה על מנת להקטין את המטרדים נטענים ולמנוע הפגיעה בעוררים ובין אלה - כניסה מצד אזור התעשייה, בניית חומה דקורטיבית, נטיעות עצים ומיגון אקוסטי. ערר (מרכז) 267/01 סלקום נ' ועדה מקומית לתו"ב הדרים הערר הוגש על החלטת הועדה המקומית לתו"ב הדרים מיום 19/7/01, בה דחתה הועדה את בקשת העוררת להוספת תורן למתקן תקשורת על גג בנין ברחוב הפטיש 8 הוד השרון חלקה 303 בגוש 6657, וקבעה כי יש צורך בפרסום הקלה לשימוש חורג. מדובר במתקן תקשורת קיים אשר אושר בהחלטת ועדת הערר בערר 72/99 עליו מבקשת העוררת להוסיף אנטנות נוספות, גג בו נמצאים תרנים של חברות תקשורת אחרות. אין מחלוקת כי על המקרקעין חלה תוכנית הר / 453 / 3א' ומייעדת את המקרקעין להקמת בתי חרושת, חנויות למסחר, מוסדות ציבור הדרושים להפעלת אזור תעשיה וכן להעמדתם ותפעולם של מתקנים הנדסיים שונים ותכליות נוספות (סעיף 4 לתוכנית). ערר (מרכז) 99/72 סלקום בע"מ נ' ועדה מקומית לתו"ב הדרים בפנינו ערר על החלטת מליאת הועדה המקומית "הדרים", מיום 6.1.99 בה קבעה כי היא מאשרת את בקשת העוררת להקמת מתקן תקשורת בכפוף לתיקון הבקשה והמצאת האישורים הנדרשים והוראות הנחיות לתוכנית המנחה לאנטנות ומתקני תקשורת. העוררת הגישה לועדה המקומית את הבקשה להיתר, להקמת מתקן תקשורת בגוש 6657 חלקה 303 ברח' הפטיש 5 א.ת. הוד השרון ביום 21.4.98, מדובר בגג בניין תעשייתי קיים בן 3 קומות. אין חולק כי על המקרקעין נשוא ערר זה חלות תוכניות מפורטות 3/453 ו - 3/453א', המייעדות את המקרקעין למטרות תעשייה. כמו כן, אין חולק כי בלוח האזורים אשר בתוכנית הר3/453/א' נקבע כי: "השימושים והתכליות הבאים מותרים באזור ... : בתי חרושת... מתקנים הנדסיים שונים". ערר (מרכז) 353/08 בגפן הוד השרון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית הוד השרון (להלן:"הועדה המקומית") לדחות תכנית הר / מק / 600 / 1 / 2 / מו', אשר תכליתה להמיר כ - 550 מ"ר מתוך 1100 מ"ר המיועדים למסחר לדירות מגורים, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 370 בגוש 6657 שהינם מגרש בשטח של כ - 2620 מ"ר בשכונת נאות הפקאן שבמזרח הוד השרון. התכנית הומלצה בשעתו על ידי הצוות המקצועי אשר סבר כי נוכח הסטגנציה בפיתוח המגרש מזה למעלה מעשור, יש מקום לשקול שינוי תמהיל השימושים כמבוקש על ידי היזמים. הועדה המקומית סירבה ברוב של 3 נגד 1 בנימוקים כי התכנית לא משפרת מהותית את גובה המבנים בצמוד לקוטג'ים, נכון יותר לשמר את כל מכסת המסחר הקבועה בה, בתכנית המקורית, קיימת הפחתה במספר החניות, התכנית אינה תואמת הנחיות איכות הסביבה בנושאי מרתפים, התכנית טומנת בחובה הגדלת התכסית. ערר (מרכז) 461/07 פז חברת נפט בע"מ נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון ענייננו בבקשה להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' על מקרקעין הידועים כחלקה 304 בגוש 6657 בשכונת גיל עמל בהוד השרון (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין מיועדים לתעשייה ומלאכה והבקשה הוגשה במסלות של היתר תואם תמ"א 18 תיקון מס' 4. סמוך למקרקעין בחלקה 305 הוקמה לא מכבר תחנת תדלוק אחרת, הכוללת המבנה בהיקף של 402.73 מ"ר. ערר (מרכז) 353/08 בגפן הוד השרון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית הוד השרון (להלן:"הועדה המקומית") לדחות תכנית הר / מק / 600 / 1 / 2 / מו', אשר תכליתה להמיר כ - 550 מ"ר מתוך 1100 מ"ר המיועדים למסחר לדירות מגורים, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 370 בגוש 6657 שהינם מגרש בשטח של כ - 2620 מ"ר בשכונת נאות הפקאן שבמזרח הוד השרון. התכנית הומלצה בשעתו על ידי הצוות המקצועי אשר סבר כי נוכח הסטגנציה בפיתוח המגרש מזה למעלה מעשור, יש מקום לשקול שינוי תמהיל השימושים כמבוקש על ידי היזמים. הועדה המקומית סירבה ברוב של 3 נגד 1 בנימוקים כי התכנית לא משפרת מהותית את גובה המבנים בצמוד לקוטג'ים, נכון יותר לשמר את כל מכסת המסחר הקבועה בה, בתכנית המקורית, קיימת הפחתה במספר החניות, התכנית אינה תואמת הנחיות איכות הסביבה בנושאי מרתפים, התכנית טומנת בחובה הגדלת התכסית. ערר (מרכז) 129/11 יריב וחן ירון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון (להלן: "הועדה המקומית"), שלא לאשר תוספת בניה לבית קיים הכוללת פרגולה, סגירת מרפסת, חניה מקורה ומשטח חניה במקרקעין הידועים כחלקה 137 בגוש 6657 (להלן: "המקרקעין") , ברחוב מבצע קדש 9 בהוד השרון. מדובר בהכשרה של בניה שנעשתה לפני עשרות שנים, וחריגותה נתגלתה עת רכשו העוררים המקרקעין לפני כ - 6 שנים. בין העוררים והמשיבים 2 נתגלעה מחלוקת אשר נדונה בערכאות מספר, כאשר גם בחלקתם של המשיבים 2 התגלו חריגות, בהיקף גדול אשר חייבו הסדרתם בתכנית בסמכות הועדה המחוזית. קרקעותגוש חלקה