הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הרמת משאות כבדים במהלך העבודה: .1בפני תביעת התובע להכיר בליקוי בגבו תוצאה של תאונת עבודה שאירעה בתאריך: 13.03.95, במשמעות סעיף 79לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995(להלן-החוק) .2בכתב ההגנה נטען כי לא אירעה לתובע כל פגיעה בעבודה במועד הנטען כמשמעותה בסעיף 79לחוק. עוד נטען כי אין קשר בין עבודת התובע לבין המחלה בה לקה שהינה על רקע מצבו הבריאותי - הקונסטיטוציונאלי. לחלופין, נטען כי השפעת העבודה על הופעת המחלה הינה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. .3התובע, יליד שנת 1962, עבד כשכיר בחברת עילית. במסגרת עבודתו, היה התובע אחראי על קו חלוקה. עבודתו כללה מילוי וריקון מכונות שתיה וחטיפים, ריקון מטבעות כסף מהמכונות, טעינה ופריקת הרכב. .4בתצהיר שהוגש לבית הדין מפרט התובע את פרטי האירוע כדלקמן: "בתאריך: 13.03.95, יצאתי ממקום העבודה וביצעתי את עבודתי בקו החלוקה. באותו יום רוקנתי את הכסף מהמכונות, והמטבעות הוכנסו לתוך שקיות מיוחדות (כל שקית מלאה שוקלת כ - 10ק"ג). כאשר הגעתי בחזרה למקום העבודה, התחלתי לפרוק את הרכב. הרמתי מס' שקיות מטבעות וביקשתי להכניס אותם למשרד הממוקם במחסן, אולם כאשר התכופפתי כדי להניח את שקיות המטבעות על הרצפה, הרגשתי פתאום כאב חזק ביותר בגב (להלן תאונת העבודה). מיד לאחר הרגשת הכאב העצום בגב, הפסקתי לעבוד וניגשתי לנוח במחסן. לאחר שנחתי מעט, נסעתי הביתה והמשכתי את המנוחה בבית". .5בטופס התביעה שהוגש לנתבע (נ/1), בתאריך: 06.10.96, כשנה ומחצה לאחר מועד האירוע הנטען, מציין התובע כי התאונה אירעה בחודש .08/95 התובע אינו מציין בתביעתו אירוע ספציפי מסויים שאירע בעבודה אלא נרשם: "הרמת משאות כבדים במהלך העבודה". .6בהודעתו בפני חוקר המוסד מיום: 12.02.97, (נ/2), מסר התובע כי איננו זוכר תאריכים. גם בחקירתו זו לא ציין התובע קרות אירוע מסויים בעבודה במועד הנטען אלא כדבריו: "כל הסיפור של הגב התפתח במהלך העבודה בנהיגה הממושכת שעות ארוכות 12- 14שעות על ההגה, כל היום עבודת סבלות". (עמ' 4ל- נ/2). לשאלות חוקר המוסד בדבר הגורם שהביא לבעיות בגב, השיב התובע: "בגלל שלא עבדנו בצורה מבוקרת ובשעות נורמליות ובלי אמצעים לפרוק את הסחורה". (נ/2). עוד מסר התובע בחקירתו (נ/2), כי סבל מכאבי גב עוד לפני האירוע הנטען ואף באותו בוקר של האירוע חש כאבים בגבו. .7גם באשר לשעת הפגיעה מתגלית סתירה בגרסת התובע. בתצהירו מציין התובע כי התאונה אירעה לאחר סיום קו החלוקה במהלך פריקת הרכב במחסן החברה, במקום העבודה. (סעיף 9- 13לתצהיר), ואילו בהודעתו בפני החוקר מציין התובע כי האירוע קרה לפני השעה: 10.00בבוקר או יותר מוקדם. בטופס התביעה (נ/1), אין כל איזכור כאמור של תאריך ספציפי ו/או שעה מסויימת בה אירעה הפגיעה, כאשר כאמור הפגיעה מתייחסת לחודש .08/95 מחקירתו הנגדית של התובע עולה גרסה שונה באשר לשעת הפגיעה ואשר לפיה יצא התובע לחלוקה בשעה: 06.00בבוקר ושב למקום העבודה בשעה: 16.00לצורך פריקה והעמסת הסחורות במקום העבודה. (עמ' 5לפרוטוקול) .8סתירה נוספת בגרסת התובע מתגלה בנוגע לדיווח על האירוע למעביד. בתצהירו מוסר התובע כי לא דווח למעבידו ביום האירוע אודות התאונה וזאת לדבריו מאחר והתאונה אירעה לאחר שכבר סיים את קו החלוקה. (סעיף 13לתצהירו). בטופס התביעה למוסד ציין התובע כי הודיע למעביד על התאונה בחודש .08/95 בהודעתו לחוקר מסר התובע: "באותו רגע הודעתי לשרה ניב שתפוס לי כל הגב ואני לא יכול לזוז ואני ניגש לראות רופא". (נ/2) גרסה זו אינה מתיישבת עם דברי התובע בחקירתו הנגדית: "בשעה 10.00כנראה דיווחתי שכואב לי הגב ושאסיים את יום העבודה אלך לנוח. כאשר חזרתי אחה"צ מיום העבודה למקום העבודה דיווחתי לגב' שרה ניב". (עמ' 5לפרוטוקול). לציין כי לא הובאה כל ראייה שהיא מטעם המעביד לאישוש גרסת התובע. .9בטופס התביעה (נ/1), צויין שהיו עדים לאירוע אולם פרטיהם לא נרשמו. לעומת זאת, בהודעתו בפני החוקר (נ/2), ציין התובע כי לא נכחו עדים לאירוע הנטען. בתצהירו מוסר התובע כי נכחו שני עובדים נוספים אשר היו עדים לאירוע, יעקב רוט ואודי אופיר אשר הגישו תצהיר עדות ראשית זהה בתוכנו. העדים רוט ואופיר, בחקירתם הנגדית מסרו שלא היו עם התובע בקו החלוקה וכי שעת הפגיעה הייתה בין השעה: 15.00לבין השעה: 17.00בעוד שכאמור התובע מסר לחוקר המוסד כי נפגע בשעה: 10.00בבוקר. .10כאמור, התובע דיווח למוסד על תאונת עבודה שאירעה בחודש 08/95ללא ציון תאריך מדוייק וכך גם מסר לחוקר המוסד תוך שהוא מדגיש כי אינו זוכר את תאריך הפגיעה. מנגד, בכתב התביעה ובתצהירו זכר התובע לציין את מועד הפגיעה המדוייק. בתשובה לשאלות שנחקר בחקירה נגדית לענין זה ציין התובע כי כאשר בדק אחורנית את מועד האירוע ואת השתלשלות הענינים הסתבר לו שטעה ברישום התאריך בטופס. (עמ' 3לפרוטוקול). לא נחה דעתי מהסברו זה של התובע וזאת גם על רקע הסתירות הרבות שמתגלות בגרסאות השונות לגבי מועד ושעת הפגיעה כפי שמפורט לעיל. .11בנוסף, מעיון במסמכים הרפואיים לא ניתן למצוא תימוכין לקרות אירוע תאונתי כלשהו במקום עבודתו של התובע, בתאריך הנטען ו/או בכל תאריך אחר. התובע לא המציא תעודות לנפגע בעבודה. ברישומים רפואיים מחודש 08/95נרשמה אבחנה של כאבי גב תחתון תוך ציון שהתובע עובד עבודה גופנית וללא איזכור של אירוע שאירע בעבודה בתאריך זה או אחר. גם ברישום בכרטיס הרפואי מיום: 14.03.95, עליו, בין היתר, מבסס התובע את גרסתו, אין כל עדות לאירוע תאונתי כלשהו במקום עבודתו של התובע, ושאירע יום קודם לכן כגרסת התובע. כל שצויין בכרטיס הרופא האורטופד הוא שהתובע עובד בעילית בקו חלוקה. עפ"י הרישום מיום: 24.03.95, קיבל התובע חופשת מחלה עד 31.03.95וגם במועד רישום זה אין כל איזכור לגבי אירוע בעבודה הקושר את כאבי הגב מהם סובל התובע לאירוע כלשהו שאירע בעבודה בתאריך ספציפי. למעלה מן הצריך אוסיף כי גם בתעודות חדר המיון מביה"ח "אסף-הרופא" מהתאריכים: 31.05.96, 01.06.96ו- 02.06.96, אין כל איזכור לאירוע כלשהו במועד כזה או אחר שאירע בעבודה והקושר את כאבי הגב לעבודה. בתעודת חדר המיון מיום: 02.06.96, מספר התובע כי מזה שנה הוא סובל מכאבי גב, בעוד שהתובע טוען לאירוע שאירע בתאריך: .13.03.95באותו מסמך מציין ד"ר מירובסקי כי התובע מתלונן על כאבים בע"ש מותני מזה 5חודשים (ההדגשה במקור) כאשר לאחרונה חלה החמרה. גם רישום זה אינו מתיישב עם גרסת התובע באשר למועד קרות האירוע. יש לציין כי בסיכום המחלה מיום: 11.06.96, עם שחרורו של התובע מביה"ח לאחר הניתוח שעבר בגבו, צויין כי התובע סובל מזה כשנה מכאבי גב תחתון, "ללא סיפור חבלה". .12לאור האמור לעיל, ונוכח הסתירות הרבות שמתגלות בגרסת התובע, ומשלא עלה בידו להוכיח כי אירע אירוע כלשהו במקום העבודה במועד הנטען, דין תביעתו להידחות. .13אין צו להוצאות.הרמת משקל