התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה: .1התובעת עבדה במרפאת שיניים של "הילה המכונים לבריאות המשפחה בע"מ" (להלן:ב"הנתבעת") בפעם האחרונה, מחודש פברואר 1991ועד 30.6.95, עת התפטרה. לטענתה נסיבות פיטוריה היו הצורך לטפל באמה החולה. לכן תבעה היא מהנתבעת פיצויי פיטורים. אלו לא שולמו לה בטענה שהתפטרה מעבודתה כדי לעבוד במקום עבודה אחר. .2לכן הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה, בה תובעת היא פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. הנתבעת בכתב ההגנה טוענת שמשהתפטרה התובעת מיוזמתה ומרצונה אינה זכאית לפיצויי פיטורים (סעיף 6לכתב ההגנה); כי בשיחות שקדמו לפיטוריה הודיעה התובעת שבדעתה להתפטר כיוון שקיבלה הצעת עבודה אחרת בתנאים טובים יותר (סעיף 7א' לכתב ההגנה) וכי "רק בשלב מאוחר יותר העלתה התובעת את הטענה שהתפטרותה באה עקב מצבה הבריאותי של האם (סעיף 7ב' לכתב ההגנה). .3כלומר השאלה שבמחלוקת בין הצדדים היא האם התפטרה התובעת לרגל מצב בריאותה של אמה, והאם לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות - שרק אם יוכח כך תהא התובעת זכאית לפיצויי פיטורים שתבעה (ראה סעיף 6לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963). .4בפני העידה התובעת ומעדותה עולה: א. היא עבדה בנתבעת 6ימים בשבוע. 3פעמים משעה 45: 07- 00: 14(ביום שישי עד 00:13) ו- 3פעמים משעה 00: 14- 30: 20(פ: 1ש: 24-26). ב. האם, שגרה לבדה מאז נפטר אבי התובעת ז"ל, לפני שנתיים, עברה תאונה ראשונה בשנת 1994עת נפלה, שברה את צד שמאל של רגלה ועברה תקופת שיקום בביתה של התובעת. בדצמבר 1994האם נפלה שוב, ושברה את רגלה השניה. כשניסו לאחות לה את המקום, בניתוח, היא עברה התקף לב, לכן הניתוח הופסק. מאז נותרה האם מרותקת לכסא גלגלים. בחודש פברואר 1995, נעשתה לאם טופס הערכת תלות (ת/1) ונמצא שהיא תלויה בעזרת הזולת: בניידות בבית; בניידות מחוץ לבית; ברחצה; בהלבשה; שמוש בשירותים וזקוקה לעזרה בקניות מוצרי מזון והכנתם. (פ: 4ש: 18- 24). ג. מאז הפכה האם לתלותית בעזרת הזולת הרי שמחד התובעת נאלצה לברר כל הזמן מה מצבה (פ: 1ש: 26). מאידך, האם היתה מתקשרת לעבודת התובעת שתבוא לעזור לה: במיוחד עזרה בשירותים והאכלה. הצלצולים התכופים הביאו את התובעת להעדר תכופות מהעבודה עד שנאלצה לבקש מחברותיה לומר לאמא שאינה נמצאת בעבודה. (פ: 2ש: 8-15). ד. הגיעו דברים לידי כך שמנהל כ"א בנתבעת התרה בתובעת, על העדרויותיה ואף הוריד לה הטבות כספיות שניתנו לה במרוצת עבודתה ונתנן למשהיא אחרת. משהוזמנה התובעת לשיחה עם מנהל כח אדם היא פרסה בפניה את קשייה המרובים עם אמה, הביאה לו מסמכים המעידים על מצבה הרפואי הקשה ותלותה הרבה (ת/ 1- ת/2) ואמרה לו שכנראה לכן תאלץ לעזוב (פ: 3ש: 10-13). ה. בשלב מאוחר יותר אכן פנתה התובעת לד"ר רף שהיה הממונה הרפואי על סניף הנתבעת בה עבדה התובעת, הסבירה גם לו את מצבה הקשה מאוד של אמא וביקשה לברר אם היא זכאית לפיצויי פיטורים. התובעת, אף כתבה מכתב התפטרות ובו נאמר: "ברצוני להודיע על הפסקת עבודתי במכון הילה לוד בתאריך 30.6.95עקב מחלתה של אמי. מ.צ.ב. דוחות המציינים את מצב בריאותה של אימי ובשיחתנו נאמר שתברר בקשר לקבלת הפיצויים. בתודה מראש (-) " .5די בכך שניתן אמון - ואני נותן אימון מלא בעדות התובעת - כדי לקבוע שהסיבה היחידה שהועלתה על ידה, שוב ושוב, כמניע להתפטרותה, ואף מצאה ביטוי במכתב ההתפטרות הוא מצבה הבריאותי של האם, והצורך של התובעת לטפל בה - טיפול שלא יכול היה להשתלב עם שעות עבודתה של התובעת בנתבעת ולכן יש לקבוע שהיא זכאית לפיצויי פיטורים בנסיבות להתפטרותה. .6אולם לא רק מעדות התובעת השתכנענו בזכאותה כאמור, אלא שגרסתה זוכה לתמיכה מלאה בעדות ד"ר רף, עד הנתבעת, המעיד כך: א. לאורך התקופה המתקרבת למועד התפטרות התובעת, תקופה הנמדדת בחודשים ולא בשבועות, ידעו בנתבעת וגם הוא עצמו על בעיות קשות שיש לתובעת עקב מצב הבריאות של האם. (פ: 9ש: 20-22). ב. היו לתובעת בתקופה זו איחורים, העדרויות ועזיבה מוקדמת לפני תום המשמרת - עד כדי כך שהוא, כמנהל, העיר לה על כך והוא מתאר לעצמו שגם המנהלת האדמינסטרטיבית העירה לה, כמו גם מנהל כ"א בנתבעת אף קראו לה לשיחה (פ: 10ש: 8-13). ג. העד נשאל במה תירצה התובעת את תפקודה הלקוי ומשיב: "היא תירצה הכל בבעיות הבריאות של אמא" (פ: 10ש: 14) ומוסיף ומעד ד"ר רף: "אני בתפקידי מסוף שנת .1989הכרתי את התובעת לפני שהיו הבעיות. יפה עד שהתחילו הבעיות עם אמא היתה פקידה טובה ומסורה" (פ: 10ש: 16-17). הנה כי כן - הוכח בפני, הפעם מטעם העד היחידי שהובא להעיד מטעם הנתבעת שהתובעת היתה עובדת טובה בנתבעת, ושתפקודה הפך ללקוי מאד עד כדי צורך להעיר לה - מאז החלו הבעיות עם אמא. והסיום בהתפטרותה, ובכתיבת המכתב שצוטט לעיל (סעיף 4ה'), הוא רק תוצאה התפתחותית הנובעת מהצורך היומיומי של התובעת לטפל באמא. .7ניתן לסיים פסק דין זה בשלב זה - הואיל וכאמור הוכח מעל לכל ספק שהתפטרות התובעת נבעה ממצב בריאותה הלקוי של אמה, מצב בריאות שלא אפשר לה לעבוד שישה ימים בשבוע באותם משמרות שנקבעו לה (ראה בענין זה עדות ד"ר רף המעיד שלא ניתנה לתובעת אפשרות של גמישות במשמרות (פ: 9ש: 25-28). אולם נבדוק להלן האם השכילה הנתבעת להוכיח את טענתה העובדתית שהתפטרות התובעת היתה עקב העובדה שהוצעה לה עבודה אחרת בתנאים טובים יותר: לא זו בלבד שלא הוכח שהתובעת עברה לעבוד במקום עבודה אחר סמוך להתפטרותה (ב- 30.6.95) אלא שכל שהוכח היה שבסוף ספטמבר אוקטובר 1994התחלפו המנהלות האדמינסטרטיביות בסניף לוד של הנתבעת. כאשר קודם לכן הדרדרו היחסים בין ד"ר רף למנהלת הקודמת. ואז החלה נשירה של עובדות מהנתבעת למקום העבודה החדש של המנהלת האמורה, מרפאת שורש ברחובות. (פ: 10סוף תחילת עמ' 11). האם זו הוכחה כסיבה להתפטרות התובעת? ד"ר רף מודה בעדותו, שכאשר שוחח עם התובעת בעת שהודיעה על התפטרותה היא נימקה כנימוק ראשי להתפטרות את מחלת אמא, אבל אמרה גם, ללא נקיבת מועד לכך, שהיא תעבור לשורש (פ: 11ש: 18-22). התובעת בעדותה הכחישה שהתפטרה כדי לעבור לשורש והעידה שרק ב- 17.10.95(לאמור למעלה מ- 3חודשים לאחר שהתפטרה מהנתבעת) התחילה לעבוד בשורש אולם לאחר תקופה קצרה עזבה את העבודה הזו כיוון שהשעות היו רבות והיא עובדת כיום כמחליפה בגנים למשך 4שעות ביום (פ: 5ש:20-29). התובעת עוד הבהירה בהמשך עדותה כיצד נתאפשר לה להתחיל לעבוד בשורש: היא שמצאה בחורה צעירה שתבוא לאמא משעה 00: 17ועד למחרת. זה בנוסף למישהיא שבאה לשעתיים וחצי בבוקר. זה היה פתרון לבעיה שהיתה קודם שמצאה את אותה בחורה (פ: 7ש: 25-29). אני מאמין לעדות התובעת, גם בענין זה, הן מתוך התרשמותי ממנה והן לאור הגיונם של הדברים. מה גם שהלכה היא שאת נסיבות ההתפטרות יש לבחון לפי המצב שהיה קיים ביום ההתפטרות (30.6.95) ולמצב שהיה שלושה וחצי חודשים לאחר אותו מועד אין כל רלוונטיות לעניננו. .8סוף דבר: אני קובע שבנסיבות התפטרותה של התובעת, מתקיימים בה התנאים שבסעיף 6לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963, ולכן זכאית היא לפיצויי פיטורים. .9תקופת עבודתה של התובעת (פברואר 1991- 30.6.95) אינה שנויה במחלוקת. התובעת הציגה 7תלושי משכורת (ת/3) מהם ניתן ללמוד שמשכורתה הממוצעת ברוטו הסתכמה בסך 444, 1ש"ח, לחודש. הנתבעת בכתב הגנתה לא הביאה כל גירסה לענין משכורתה הממוצעת של התובעת. .10לפיכך על הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסך 257.77, 6ש"ח. .11אשר לתביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים: א. כאשר אין חולק, ועד הנתבעת מאשר שהתובעת הודיעה על התפטרותה בגלל מצב בריאותה של אמא, ואף המציאה מסמכים המעידים על תלותה הרבה של האם; ב. כאשר עד הנתבעת מודה שהתובעת היתה עובדת טובה עד שהחלו הבעיות עם האם שבעקבותיהן מעירים לתובעת על תפקודה, מורידים לה בונוס שקיבלה, והיא תולה הכל במצב האם; ג. כאשר במכתב הפיטורים קושרת התובעת את הסיבה הזו כסיבה להתפטרותה. הרי שנטל הראיה כבד יותר על הנתבעת להוכיח שהסיבה המפורשת, המפורטת והנתמכת במסמכים שהמציאה התובעת לנתבעת - אינה הסיבה להתפטרותה, ולהוכיח את הסיבה הנטענת על ידה להתפטרותה. לא רק שלא הובאו כל עדים שיכלו לתמוך בגרסת הנתבעת, הרי שגם לא נטען שלנתבעת הוכחות שמיד עם התפטרותה עברה התובעת לעבוד במקום עבודה אחר. לכן, גם אם היתה הנתבעת סבורה (וכך כתבה באת כוחה לתובעת - נספח א' לכתב ההגנה) שישנה סיבה אחרת להתפטרות התובעת הרי משהוגשה התביעה, היה עליה לבסס את "סברתה" בראיות כלשהן וזאת כאמור היא לא עשתה. לפיכך, עד למועד הגשת התביעה אני מפחית את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים ומעמידם על הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אולם מיום 1.11.95(מועד הגשת התביעה) ועד לתשלום מלוא הסכום בפועל - אין כל הנמקה או סיבה אשר על פיה בסמכות ביה"ד לשלול או להפחית את פיצויי הלנת פיצויי הפטורים ולכן ממועד זה יתווספו לפיצויי הפיטורים, גם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר התשי"ח .1958 .12התובעת זכתה בתביעתה לכן זכאית היא להוצאותיה בסך -. 350ש"ח. .13לנתבעת הזכות לפנות לשופט ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה, תוך 15ימים מיום שתקבל עותק ממנו. עותק פסה"ד ישלח בדואר לצדדים.רפואההתפטרות