חוב בגין אספקת חומרי גלם

פקר פלדה הגישה תביעה כספית בסך 4,892,918 ₪ כנגד מפעלי תאורה, וטענה שמפעלי תאורה נותרה חייבת לה סכום זה בגין חומרי גלם שסופקו למפעלי תאורה, ולא שולמו על ידה. כן נתבעו בתביעה נתבעים 2-4 מכוח ערבותם האישית לחובות מפעלי תאורה לפקר פלדה. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב בגין אספקת חומרי גלם: 1. התובעת [להלן:"פקר פלדה"] הינה חברה שעסקה בעיקר בייצור ובשיווק חומרי גלם מפלדה ומאלומיניום. הנתבעת 1 [להלן:"מפעלי תאורה"] הינה חברה שעסקה בייצור גופי תאורה, תקרות אקוסטיות , תריסים ומוצרי אלומיניום נוספים. הנתבעים 2-3 היו בעלי המניות ומנהליה של מפעלי תאורה. הנתבע 4 היה מנהל השיווק והמכירות של מפעלי תאורה ואחיו של הנתבע 3 . באוק' 04' נרשם הנתבע 4 כבעל מניות וכמנהל בחברה [ ראו עדות הנתבע 4 בעמ' 320 שורות 19-22]. 2. פקר פלדה סיפקה למפעלי תאורה כספק עיקרי חומרי גלם, ונתנה למפעלי תאורה אשראי ספקים [שוטף +120] שהיווה תחליף לאשראי בנקאי. ב- 7.3.00 מפעלי תאורה שכרה שטח של 1,564 מ"ר במתחם של פקר פלדה בחיפה [ ראו נספח ח' לכתב התביעה ] , והשתמשה בשטח זה לייצור מוצריה מפב' 00' ועד פב' 03' . ב- 8.5.01 חתמו הנתבעים 2-4 על כתב ערבות ללא הגבלת סכום להבטחת החיובים הכספיים של מפעלי תאורה לפקר פלדה [ראו נספח ג' לכתב התביעה]. 3. היחסים העסקיים בין פקר פלדה לבין מפעלי תאורה הסתיימו בפב' 03' [ראו עדות מנכ"ל מפעלי תאורה אייל הכט בעמ' 231 שורות 29-30] . פקר פלדה הגישה תביעה כספית בסך 4,892,918 ₪ כנגד מפעלי תאורה, וטענה שמפעלי תאורה נותרה חייבת לה סכום זה בגין חומרי גלם שסופקו למפעלי תאורה, ולא שולמו על ידה. כן נתבעו בתביעה נתבעים 2-4 מכוח ערבותם האישית לחובות מפעלי תאורה לפקר פלדה. מפעלי תאורה טענה שמכרה לפקר פלדה את המלאי שלה בסכום של 4,842,771 ₪ , ולפיכך בוצע קיזוז ולא קיימת יתרת חובה. כנגד טענה פקר פלדה שהמלאי של מפעלי תאורה לא נמכר לפקר פלדה אלא ניתן לה כבטוחה מוסווית, ומלאי זה נלקח על ידי מפעלי תאורה עת סיימה לשכור את השטח במתחם פקר פלדה בחיפה . התביעה נדונה בפני מותבים אחרים, והועברה לשמיעת הוכחות בפני באפריל 2010. 4. בית המשפט הורה בראשית ההליך שתחילה יוכרעו הסוגיות הבאות : א. האם המלאי של מפעלי תאורה נמכר על ידה לפקר פלדה או ניתן לפקר פלדה כבטוחה מוסווית בלבד. ב. האם לאחר תום השכירות נלקח המלאי על ידי מפעלי תאורה או נשאר אצל פקר פלדה. עוד הורה ביהמ"ש שלאחר מתן פסק הדין החלקי בסוגיות הנ"ל, ידון ביהמ"ש במינוי רו"ח לצורך עריכת תחשיב החוב הסופי. אם יתעוררו בעריכת התחשיב סוגיות נוספות המצריכות הכרעת ביהמ"ש - ידון בעניין בית המשפט. 5. ב- 28.8.01 נחתם בין פקר פלדה לבין מפעלי תאורה הסכם שכותרתו: "הסכם לרכישת מלאי בחוזר "[להלן: " הסכם המלאי " - נספח ט' לכתב התביעה ]. בהסכם נקבעו ההוראות כדלקמן : א. " כפי שהוסכם בינינו אנו [מפעלי תאורה- י.ג.] מחזירים לכם [ לפקר פלדה] בזאת מלאי ומוכרים לכם תוצר גולמי ומוציאים בעבורו חשבונית לפקר בסך כולל של 4,842,771 ₪. יחד עם הוצאת החשבונית נעביר...את המלאי [של מפעלי תאורה- י.ג.] לאדקסטיל בחיפה [המתחם בחיפה בו היו ממוקם מפעל פקר פלדה, ושחלק ממנו הושכר ושימש את מפעלי תאורה - י.ג. ] ללא ספירה ובדיקה של תכולתו , תוך שפקר מסתמכת על המידע שנמסר על ידינו ". ב. "פקר תמכור חלקים של המלאי על פי דרישתנו [דרישת מפעלי תאורה - י.ג.] , עד למכירת המלאי כולו , בדרך הבאה . אנחנו [ מפעלי תאורה - י.ג.] נודיע לפקר בכל פעם בה אנחנו מעוניינים לרכוש כמות מוגדרת מתוך המלאי ... ". ג. " ... פקר לא תממן כוח אדם לשם ניהול המלאי ומעקב אחרי תנודותיו בהתאם לסיכום בינינו , והוצאת החשבוניות על ידי פקר יהיו בהתאם לדיווחינו [ דיווח מפעלי תאורה - י.ג.] ... ". ד . " אנחנו [ מפעלי תאורה - י.ג.] מתחייבים להודיע לפקר במועד בו רכשנו את חלק המלאי האחרון, ולא נותר מלאי או חלק ממנו באדקסטיל [ מתחם פקר פלדה- י.ג.] " . ה. " אנו [ מפעלי תאורה - י.ג.] מסכימים מראש כי כאשר סיימנו לרכוש מחדש את כל המלאי כמפורט למעלה, פקר תוציא חשבונית סופית על כל יתרת המלאי שנרשמה על פי דיווחינו ביום השבת המלאי לאדקסטיל...". ו. " אנו [ מפעלי תאורה - י.ג.] מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתהיה לו [צ.ל. :"לנו" - י.ג. ] או שיכולה להיות לנו בקשר עם החשבונית הסופית. הסכמה זו נובעת מהסכמתה הראשונית של פקר שלא לנהל את המלאי לרבות רישומים בגינו, והסתמכותה המלאה על דיווחינו". 6. חשבוניות המלאי שבמחלוקת בסך 4,842,771 ₪ [ נספח י' לכתב התביעה] לפי הפירוט כדלקמן : חשבונית 12581 ע"ס 510,280 ₪, חשבונית 12582 ע"ס 782,118 ₪, חשבונית 12583 ע"ס 2,455,888, חשבונית 12584 ע"ס 1,094,485 ₪. החשבוניות הונפקו ע"י מפעלי תאורה ביום 14.8.01 [ראו עדות מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי בעמ' 21 שורה 15 ]. מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי, העיד בעמ' 87 שורות 16-24, שחשבוניות 12581 ו- 12584 התייחסו למלאי שכלל מוצרים מוגמרים בלבד של מפעלי תאורה, וחשבוניות 12582 ו-12853 התייחסו למלאי שכלל גם מוצרים מוגמרים של מפעלי תאורה וגם חומרי גלם. עדות זו תואמת את עדות מנכ"ל פקר פלדה, מאיר ברוך בעמ' 138 ו- 139. עוד הבהיר מנכ"ל פקר פלדה בעדותו בעמ' 136 , שורות 9-13, שחומרי הגלם שבמלאי מפעלי תאורה כללו חומרי גלם שנקנו מפקר פלדה וגם חומרי גלם שנקנו מספקים אחרים. הסכם המלאי נחתם ב- 28.8.01, כשבועיים לאחר הוצאת חשבוניות המלאי שבמחלוקת ע"י מפעלי תאורה ב- 14.8.01. 7. מפעלי תאורה ופקר פלדה פעלו על פי הסכם המלאי. נמכר מלאי של מפעלי תאורה לצדדים שלישיים והוצאו חשבוניות על ידי פקר פלדה למפעלי תאורה [ ראו סעיף 74 לתצהיר ברוך מאיר , מנכ"ל פקר פלדה , וחשבוניות - נספחים כ"ה 1- כ"ה 5 לתצהיר ברוך מאיר ]. לאחר חתימת הסכם המלאי ב- 28.8.01, נמכר מלאי של מפעלי תאורה, שנכלל במלאי נשוא ההסכם הנ"ל על פי המנגנון שנקבע בהסכם, בסך 490,959 ₪ , לפי הפירוט כדלקמן : חשבונית 10043596 מ-30.9.01 [נספח כ"ה1 לתצהיר ברוך מאיר]- 53,820 ₪. חשבונית 10047513 מ-31.12.01[נספח כ"ה2 לתצהיר ברוך מאיר]-13,845 ₪. חשבונית 10047512 מ-31.12.01[נספח כ"ה3 לתצהיר ברוך מאיר]-60,191 ₪ . חשבונית 10043595 מ- 30.9.01[ נספח כ"ה4 לתצהיר ברוך מאיר]-239,055 ₪ חשבונית 10046020 מ-26.11.01[נספח כ"ה5 לתצהיר ברוך מאיר]-124,048 ₪ סה"כ : 490,959 ₪ 8. בע"א 3966/01 יהושע TBW Aפרסום ושיווק בע"מ נ' בון מארט מילניום בע"מ [ בפירוק] ואח' תקדין- עליון 2003(2) , 2265 הדגישה כב' השופטת דורנר : " מהותה של העסקה היא פועל יוצא מכוונתם האמיתית של הצדדים, להבדיל מן הכינוי שהם כינו את העסקה . כוונה זו ניתן לדלות מן הנסיבות החיצוניות האופפות אותה ... ". ברע"א 1690/00 מ.ש. קידוחי הצפון בע"מ נ' א. אבגל בע"מ פ"ד נ"ז (4) 385, 420 הוסיפה כב' השופטת שטרסברג כהן : " העברת נכס מאדם לרעהו יכול שתעשה בצורות שונות ותשובץ במשבצות משפטיות שונות . השאלה מהו הדין שיחול בכל מקרה נתון מעוגנת בראש ובראשונה בחוזה שבין הצדדים על פי מהותו האמיתית, ולאו דווקא על פי מילותיו". 9. הונחו בפני בית המשפט ראיות למכביר שהמלאי של מפעלי תאורה, שכלל חומרי גלם ומוצרים מוגמרים, ניתן לפקר פלדה כבטוחה מוסווית בלבד, לא נמכר על ידי מפעלי תאורה לפקר פלדה, ולכן לא הביא לסילוק מלוא החוב של מפעלי תאורה לפקר פלדה . הטעמים לכך הם כדלקמן : ראשית, מפעלי תאורה צברו חובות בהיקף של מיליונים בהתנהלותם העסקית מול הספק של חומרי הגלם- פקר פלדה, ופקר פלדה היתה עסוקה ברוב הזמן בדרישה לקבלת בטחונות נוספים ויצירת מנגנוני בטחון נוספים שיבטיחו את החזר החוב שחבה מפעלי תאורה לפקר פלדה. אברהם נובוגרוצקי, מנהל הכספים של קבוצת פקר פלדה, העיד בחקירתו : "ש. כמה היה החוב באותו זמן [ של מפעלי תאורה לפקר פלדה - י.ג.]? ת. החוב היה מעל 5 מיליון ₪ " [ עמ' 11 שורות 28-31] ; " יש כ - 5 מיליון ₪ שהנתבעת לא שילמה" [עמ' 12 שורה 13] ; זה היה מהחובות הגדולים [החוב של מפעלי תאורה לפקר - י.ג.] " [ עמ' 24 שורות 32-33] ; " היו לא מעט אורות אדומים סביב ההתנהלות של החברה [ של מפעלי תאורה - י.ג.] וסביב זה אני נקראתי לשמה " [ עמ' 25 שורות 2-3 ] ; " שיקים [ של מפעלי תאורה - י.ג.] באים ומוחלפים, ומוזזים ולא ניתנים בזמן . אלה התנהלויות שנקראות אצלנו אור אדום מאד " [ עמ' 25 שורות 7-8]; " היה לאורך הדרך דיבורים על עוד בטחונות " [ עמ' 31 שורה 1]. מאיר ברוך, מנכ"ל פקר פלדה העיד בחקירתו : " היה להם חוב כספי גדול ... אנחנו ידענו שהמצב שלהם לא טוב " [ עמ' 146 שורות 11-16 ]. גם עיון בסיכומי הישיבות שהתקיימו בהשתתפות מנהלי מפעלי תאורה ומנהלי פקר פלדה, לפני הסכם המלאי שנחתם ב- 28.8.01 , מעיד על כך שמנהלי פקר פלדה היו מוטרדים בנושא הביטחונות שנועדו להבטיח את החזר החובות של מפעלי תאורה לפקר פלדה . בסיכום ישיבה מ- 5.3.01 [ נספח כ"א2 לתצהיר ברוך מאיר ] , בה השתתפו הנתבע 2 , הנתבע 4 ומנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר, נאמר: " הכט [ מפעלי תאורה- י.ג.] תשעבד לפקר את כל מלאי חומר הגלם ותוצר גולמי ... ערך משוער כ-3 מיליון ₪ . פקר תקבל מהכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] המחאת זכות על החוב הפתוח של אביוני ושל א. סיני , ערך משוער של 600- 700 אלף ₪ לכל אחד. הערבויות האישיות יתוקנו כך שיכללו ערבות לפעילות של כל חברות הכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] מול פקר " . בסיכום ישיבה מ- 29.5.01 [ נספח כ"א3 לתצהיר ברוך מאיר ] , בה השתתפו הנתבע 2 , הנתבע 4 , מנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר , מנהל הכספים של פקר פלדה אברהם נובוגרוצקי, נאמר: " הסכם מישכון ושיעבוד על חומר גלם יערך בתיאום עם עו"ד מיכל מפקר ועו"ד של הכט[ מפעלי תאורה- י.ג.] ". בסיכום ישיבה מ- 4.7.01 [ נספח כ"ד לתצהיר ברוך מאיר ] נאמר : " ... יש לטפל בדחיפות בקבלת המחאות זכות מסיני. יש לטפל בהארכת תאריך מסמך שעבוד מחסני ח.ג. . הועלתה חשיבות שיעבוד נכס משמעותי [ בניין חדש] . ברוך מאיר יטפל בנושא מול אלי / אייל". בסיכום ישיבה מ- 29.7.01 [ נספח כ"א4 לתצהיר ברוך מאיר], בה השתתפו הנתבע 2 ומנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר , נאמר: " גובה המלאי בהכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] כיום כ- 11 מיליון ₪ , מתוכו כ- 2.5 מיליון ₪ חומרי גלם , והיתרה תוצר גולמי ... עד 31.7.01 תינתן תשובה בדבר קבלת שעבוד על מניות אלי הכט ואייל הכט בחברה ... השעבוד הקיים על המלאי שתוקפו עד 31.7.01 יוארך ללא הגבלה . יבוצע ביום 31.7.01 ". בסיכום ישיבה מ- 19.8.01 [ נספח כ"א5 לתצהיר ברוך מאיר] , בה השתתפו הנתבע 2, הנתבע 4 ומנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר, נאמר : " מסמכי שעבוד קו התריסים ימסרו ביום 20.8.01 " . בסיכום ישיבה מ- 22.8.01 [ נספח כ"א6 לתצהיר ברוך מאיר ], בה השתתפו הנתבע 4 ומנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר, נאמר: " מסמכי שעבוד קו התריסים ימסרו ביום ה' לנובו ". מנכ"ל מפעלי תאורה, אייל הכט, העיד בחקירתו : " כל הזמן היה מערך של בטחונות , היו שיקים עתידיים, היו שעבודים, היו בטחונות ... המחינו את הזכויות שלנו " [ עמ' 194 שורות 7-9]. הועלו גם רעיונות ראשוניים לבחון אפשרות כניסת פקר לשותפות במפעלי תאורה או לרכוש את המלאי על ידי פקר, אולם רעיונות אלה לא הגיעו לכלל מימוש ונדחו על ידי פקר. מנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר העיד בחקירתו: "בפועל לא קנינו חזרה חומר גלם שמכרנו להם ... בפועל החלטנו לא לעשות את זה " [עמ' 145 שורות 24-26] . " אפשרות להיכנס לשותפות בדרך זו או אחרת איתם זה בהחלט נושא שעמד על הפרק ובדקנו אותו " [ עמ' 146 שורות 12-13] ; " להפוך את החוב הכספי להשקעה ...זה דבר שעליו דובר... זה לא דבר שהוסכם " [עמ' 146 שורות 30-31]. מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי, העיד בחקירתו: " הרבה מאד מהחברות שנמצאות בקשיים, אחת הדרכים שאנחנו בודקים כדי לצאת מאותו חוב, שהחייב חייב לנו, זה להיכנס איתו או לשיתוף פעולה מסוים... ככה לנסות לראות את הכסף בחזרה...לא זכור לי שזה הבשיל לידי משהו רציני " [עמ' 14 שורות 27-30] . שנית, ב-28.8.01 נחתם בין פקר פלדה לבין מפעלי תאורה הסכם המלאי . ההסכם לא היה הסכם למכירת מלאי מפעלי תאורה לפקר פלדה אלא הסכם בו ניתן המלאי כבטוחה מוסווית בלבד להבטחת החזר החוב של מפעלי תאורה לפקר פלדה, ולכן עסקה זו לא הביאה לסילוק מלוא החוב של מפעלי תאורה לפקר פלדה . על ההסכם חתם בשם מפעלי תאורה הנתבע 4, שהשתתף דרך קבע בישיבות ההנהלה המשותפות של מפעלי תאורה ופקר פלדה [ראו - כ"א2 , כ"א3, כ"א5 , כ"א6 לתצהיר ברוך מאיר ], שהנפיק את חשבוניות המלאי ב- 14.8.01 נשוא ההסכם הנדון [הנתבע 4 העיד בעמ' 343 שורות 16-20 : "ש. על המסמך שמונח לפניך אתה חתמת ב- 28 באוגוסט? ת.כן ... ש. ב- 14 לאוגוסט יצאו אותן חשבוניות מהכט [ מפעלי תאורה- י.ג.] לפקר ? ת. אני הוצאתי "], ושחתם בשם מפעלי תאורה גם על הסכם השכרת חלק ממתחם פקר בחיפה ב- 7.3.00 [ נספח ח' לכתב התביעה] . הטענה לפיה יש לראות פגם בחתימת הנתבע 4 בשם מפעלי תאורה על ההסכם מ- 28.8.01 - נשללה. מנכ"ל פקר פלדה, מאיר ברוך, הצהיר לעניין טיב עסקת המלאי בסעיף 63 לתצהירו, שלא נסתר: " בהסכם זה [ ההסכם מ- 28.8.01 - י.ג.] נקבע כי הנתבעת [מפעלי פלדה - י.ג.] תוציא לתובעת חשבונית מס בגין המלאי האמור כך שלהלכה ייחשב מלאי זה כמלאי שנמכר לתובעת [ פקר פלדה - י.ג.] וכך יהיה חסין בפני מפרק או נאמן בהקפאת הליכים, הגם שבפועל המלאי נותר בחזקתה ובשליטתה הבלעדית... של הנתבעת וגם לא שולם בגינו תשלום כלשהו מהתובעת לנתבעת... היתה זו בעצם מעין בטוחה לחוב למקרה שהנתבעת תיקלע להקפאת הליכים או למצב של חדלות פירעון ". באשר למנגנון של הפעלת הבטוחה בעניין המלאי , הסביר מנכ"ל פקר פלדה, מאיר ברוך, בסעיף 64 לתצהירו, שלא נסתר : " הנתבעת [ מפעלי תאורה - י.ג.] היא זו שהתחייבה בהסכם הנ"ל לנהל את המלאי ולפעול למכירתו ... ובכל פעם שתהיה מעוניינת למכור כמות מסוימת מתוכו ללקוח שלה, היה עליה להודיע על כך לתובעת וזו היתה "מוכרת" את אותה כמות מלאי מבוקשת בחזרה לנתבעת , ומקבלת לידיה את התמורה הכספית בגין חלק זה מהמלאי שנמכר [לצד שלישי- י.ג.], ומוציאה בגינו חשבונית...לנתבעת בהתאם להודעה ולנתונים שימסרו לה על ידי הנתבעת ". בהסכם המלאי מ-28.8.01 הודגש, שלא נערכה ספירה של המלאי ובדיקת תכולתו . אין זה סביר שעסקת מכירת מלאי, שכללה חומרי גלם ומוצרים מוגמרים של מפעלי תאורה,בסך כולל של 4,842,771 תעשה ללא ספירה וללא בדיקה של תכולת המלאי. עובדה זו מתיישבת יותר עם עסקת בטוחה מוסווית. באשר לחשבוניות עסקת המלאי [נספח י' לכתב התביעה] , בחשבוניות שמתייחסות למרבית שווי המלאי [חשבונית 12582 ע"ס 782,118 ₪ וחשבונית 12583 - 2,405,888 ₪] אין פירוט של מלאי. מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי, העיד בחקירתו : " נספח י' חשבונית 83 [חשבונית 12583 - י.ג.] ... אין שום פריט אלומיניום שעולה 295,000 דולר, אין ... מגולוון שעולה 87,000 דולר . המחיר של הפריטים האלה הוא 1,000 דולר , 3,000 דולר... נרשם ... כמשפחה אבל זה לא ניהול מלאי " [ עמ' 89 שורות 5-8 ] . בהסכם המלאי מ- 28.8.01 נקבע שמכירת המלאי תעשה בהודעה חד צדדית של הנתבעת : " פקר תמכור חלקים של המלאי על פי דרישתנו " . הוראה זו אינה מתיישבת עם הטענה שהמדובר בעסקת מכר של מלאי , שהרי פקר פלדה אינה יכולה לעשות במלאי כרצונה ואינה יכולה למכור אותו למי שתחפוץ ומתי שתחפוץ . בהוראה זו נשללה מפקר פלדה הזכות לנהוג במלאי מנהג בעלים. בהסכם המלאי מ- 28.8.01 נקבע שמפעלי תאורה תנהל את המלאי ותפקח אחר השינויים בו בעקבות המכירות העתידיות של המלאי, ושפקר פלדה תסתמך על הדיווחים וההודעות של מפעלי תאורה בעניין המלאי. אם אכן המלאי נמכר ע"י מפעלי תאורה לפקר פלדה היה מצופה שלא יהיה עניין ונגיעה למפעלי תאורה באשר לניהול המלאי, פיקוח ומעקב אחר המלאי, וקבלת דיווחים אחר תנועותיו. מפעלי תאורה היו אחראים גם לאיסוף המלאי ולהעברתו לרוכשים כאשר לפקר פלדה לא היתה החזקה ושליטה במלאי, והדבר אינו מתיישב עם טענה בדבר מכר מלאי ע"י מפעלי תאורה לפקר פלדה . בהסכם המלאי מ-28.8.01 נקבע שמפעלי תאורה תודיע לפקר פלדה על המועד בו הסתיימה מכירת החלק האחרון של המלאי . אין זה סביר שפקר פלדה רכשה מלאי בשווי של כ- 5 מיליון ₪ והסירה מעליה כל פיקוח , מעקב ומידע על המלאי שרכשה ונסמכה רק על דיווחי מפעלי תאורה - המוכרת. בהסכם המלאי מ-28.8.01 נקבע שמפעלי תאורה מוותרת על כל טענה בקשר לחשבונית הסופית שתוצא לאחר רכישה מחדש של המלאי ומכירתו לצדדים שלישיים. גם הוראה זו אינה מתיישבת עם טענה בדבר עסקת מכר מלאי . שלישית, מנכ"ל פקר פלדה, מאיר ברוך, העיד בחקירתו, ועדותו לא נסתרה : " מה שבסופו של דבר הסכמנו ... זה בעצם כדרך לקבל בטחון ... באותה תקופה היו הרבה מאד הקפאות הליכים ופשיטות רגל של מפעלים בענף שלנו, וחברות כמונו מצאו את עצמן בעצם עומדים בפני שוקת שבורה במצב של הקפאת הליכים " [ עמ' 136 שורות 21-25];"כשאנחנו עשינו את רכישת המלאי הזאת בחוזר כבטוחה , הוציא לנו חשבונית על כל מה שהיה במלאי : חומר גלם , מלאי מוגמר , מוצרים שאנחנו מכירים, מוצרים שלא מכירים ... חשבוניות שביחד... 4.8 מיליון ₪" [עמ' 137 שורות 20-24]; " בסך הכל רציתי איזשהו בטחון למקרה שחלילה הם יכנסו להקפאת הליכים ... בכלל לא עניין אותי מה יש שמה. כמה יותר או פחות " [ עמ' 155 , שורות 3-9]; "אמרתי אני רוצה איזשהו בטחון, לא אידיאלי, לא מושלם אבל משהו שישפר... למקרה שחלילה תהיה הקפאת הליכים. לא עניין אותי איפה המלאי ומה עושים איתו, מתי הם לוקחים ומתי הם שמים" [ עמ' 168 שורות 16-19] . מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי, העיד בחקירתו: "הטכניקה שנקבעה בין פקר להכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] שהמלאי הוחזק כמלאי בטחון בידי פקר ... ברגע שחלק מזה ממומש פקר רואה את הכסף , וזו היתה הטכניקה לביצוע " [ עמ' 65 שורות 8-14 ] ; "כשברוך מאיר [ מנכ"ל פקר פלדה - י.ג.] הציג לנו את הדבר הזה [ הסכם המלאי - י.ג.] אנחנו מאד שמחנו . אמרנו יש לנו עוד בטוחה" [ עמ' 98 שורות 29-30] ; " תבין באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים ... יש לנו לקוח שחייב לנו הרבה מאד כסף" [ עמ' 98 שורות 32-33]. עדויות אלו באשר לטיב עסקת המלאי מ- 28.8.01 - מהימנות על בית המשפט. רביעית, מנכ"ל מפעלי תאורה, אייל הכט, העיד בחקירתו : " החוב התאפס ב-30.8.01 " [ עמ' 255 שורה 27 ] ; "אמרתי שהם [פקר פלדה - י.ג.] היו חייבים לי ... בזמן המכירה 4.8 מיליון [ בעסקת המלאי- י.ג.] " [ עמ' 258 שורות 11-12] . חרף העובדה שמפעלי תאורה טענה שעסקת המלאי בסך 4,842,771 היתה עסקת מכר ולכן קוזז החוב שחבה מפעלי תאורה לפקר פלדה, ולא היתה קיימת עוד יתרת חובה לפקר - לא בוצע קיזוז ברישומי מפעלי תאורה לאחר חתימת ההסכם מ- 28.8.01 , ומפעלי תאורה המשיכה להתנהל לאחר אוגוסט 2001 מול פקר פלדה כמי שחייבת לה כספים , ולא התכחשה לחובה. בכרטיס הנהלת החשבונות של מפעלי תאורה [ מוצג ת/3 ] בסוף אוגוסט 01', לאחר חתימת הסכם המלאי ב-28.8.01 ולאחר הוצאת החשבוניות של המלאי, היתה עדיין מפעלי תאורה חייבת לפקר פלדה כ- 3.4 מיליון ₪ . על פי כרטסת הנהלת החשבונות של מפעלי תאורה [מוצג ת/2] נכון ל- 1.1.02 חבה מפעלי תאורה לפקר פלדה סך של 3,335,458 ₪ . אין זה סביר שהמלאי נמכר "והחוב התאפס" כהגדרת מנכ"ל מפעלי תאורה, והדבר לא מצא ביטוי בכרטיסי הנהלת החשבונות של מפעלי תאורה בשנת 01' ובשנת 02'. לעניין זה נדגיש, כי המדובר בטענה של מכירת מלאי בסך 5 מיליון ₪ , ולא בעסקה בסכום מזערי. הטענה בדבר איפוס החוב, המסתמכת על טענה בדבר מכר המלאי בסך 4.8 מיליון ₪, נולדה רק ב-29.9.03 במכתבו של מנכ"ל מפעלי תאורה, אייל הכט. במכתב [ נספח י"ז לכתב התביעה ] שהפנה מנכ"ל מפעלי תאורה למנכ"ל פקר פלדה נרשם : " קיבלנו את מכתבך מיום 21.8.03 ... בעקבות מכתבך פנינו לרו"ח החברה ... רו"ח מצא כי החברה שהפסיקה את פעילותה עמכם עוד בחודש מרץ 03' - אינה חייבת לכם כל כספים " . מנכ"ל מפעלי תאורה, אייל הכט, העיד בחקירתו: " אני כבר למדתי את האיפוס מהבדיקה שעשה רואה החשבון שלי ... הם פנו אלי חודש קודם ואמרו שאני חייב להם , עשיתי בדיקה ואני כבר בודאות יודע בסוף אוגוסט 03' שההתנהלות מאופסת בין החברות " [ עמ' 245 שורות 15-19] . לאחר אוגוסט 01', מועד חתימת הסכם המלאי, המשיכו להתנהל ישיבות הנהלה של 2 החברות, ובישיבות המשיכו לדון בקיום החוב של מפעלי תאורה לפקר פלדה ואופן פרעונו. בישיבה שהתנהלה ב- 24.3.02 , בנוכחות הנתבע 2,הנתבע 4 , ומנהל הכספים של פקר פלדה [ נספח כ"א 10 לתצהיר ברוך מאיר],נרשם בתרשומת בעמ' 3 : "נתתי להם הרגשה שכשהחוב ירד ל- 6 מיליון ברוטו ייתכן ותהיה אוזן קשבת ". בישיבה שהתנהלה ב- 8.10.02 , בנוכחות הנתבע 1, הנתבע 2 ,מנכ"ל פקר פלדה ברוך מאיר [ נספח כ"א 14 לתצהיר ברוך מאיר ] , נרשם : " הבטיחו לפרוע את שני השיקים שחזרו בסך של כ- 200 K ... ותוך שבועיים שלושה - לבצע פריסה חדשה על יתרת החוב . הכל מותנה בסיכום שיושג עם הבנק ". פקר פלדה המשיכה ליטול בטחונות ממפעלי תאורה גם לאחר עריכת הסכם המלאי ב- 28.8.01, ולא מצינו טענה מפי מפעלי תאורה שאין צורך בביטחונות באשר "החוב אופס". חמישית, לא היה מדובר בעסקת מכר רגילה באשר הצדדים פתחו כרטיס הנהלת חשבונות מיוחד ונפרד לעסקה זו, בו נרשמו המלאי והרכישות החוזרות ממנו [ ראו מוצג ת/4 ] . הרישומים בעניין המלאי לא בוצעו בכרטיס הנהלת החשבונות השוטף שהתנהל במהלך העסקים הרגיל בין 2 החברות . לעניין מהלך העסקים הרגיל הצהיר מנכ"ל מפעלי תאורה, אייל הכט, בסעיף 19 לתצהירו: "במסגרת יחסי המסחר ההדדיים... גדלו היקפי הרכישות ביניהם... עד למיליוני שקלים בשנים 00' לערך ועד חודש מרץ 03' ". מנהל הכספים של פקר פלדה, אברהם נובוגרוצקי , העיד : " מכיוון שלקחנו את המלאי הזה כבטוחה בלבד ... ניהלנו את זה בכרטיס נפרד מלכתחילה , היה מדובר ... שכל מכירה שתימכר מתוך המלאי המנוהל הזה תנוהל ותימכר על ידי הכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] ... והתמורה שתתקבל תועבר לפקר ולכן זה נוהל ככלל בכרטיס נפרד, כמלאי שהוא מלאי לבטוחה . זה ההסדר שהיה" [ עמ' 62 שורה 36 - עמ' 63 שורה 2]. ששית, המלאי של העסקה היה מורכב גם ממוצרים מוגמרים של מפעלי תאורה, שאין להם כל ערך מסחרי עבור פקר פלדה, שהינה ספקית של חומרי גלם ולא של מוצרים מוגמרים. מנהל הכספים של פקר פלדה, מר אברהם נובוגרוצקי, העיד בחקירתו : "לפקר כפקר עם מלאי הכט[ מפעלי תאורה- י.ג.] אין מה לעשות ... פקר לא מוכרת תריסים, פקר מוכרת חומר גלם " [עמ' 17 שורות 2-4]; "מלאי הכט [מפעלי תאורה- י.ג.] לא יכול לשרת את פקר . היא [ פקר- י.ג.] לא יודעת למכור תריסים בודדים עם מידות שונות בצבעים שונים. זה לא תחום עיסוקה " [ עמ' 17 שורות 9-10] ; " הסחורה שלנו זה גלילי פלדה גדולים או סרטים של פלדה או לוחות של פלדה . הסחורה של הנתבעת ... זה תריסים שמלאים בפוליטילן או חומר אחר מוצף. זה נראה ויזואלית שונה לחלוטין " [עמ' 43 שורות 1-7 ]. שביעית, פקר פלדה לא התנגדה להעברת המלאי מהמתחם של פקר פלדה בחיפה עם תום השכירות של מפעלי תאורה ופינויה מהמתחם, באשר ראתה במלאי בטוחה מוסווית ולא מלאי שנמכר לה. מנכ"ל פקר פלדה , מאיר ברוך, העיד בחקירתו : "אני רציתי את המלאי הזה כבטוחה ... אם חלילה הם היו נכנסים להקפאת הליכים , אז בין אם המלאי באדקסטיל או בתל חנן או בכל מקום אחר - אני הבעלים שלו " [ עמ' 157 שורות 7-10 ]; " אמרתי אני רוצה איזשהו ביטחון, לא אידיאלי, לא מושלם אבל משהו שישפר... למקרה שחלילה תהיה הקפאת הליכים . לא עניין אותי איפה המלאי ומה עושים איתו , מתי הם לוקחים ומתי הם שמים " [ עמ' 168 שורות 16-19] . שמינית, לרו"ח לביא ולרו"ח גרשגורן לא היתה ידיעה אישית על עסקת המלאי ונסיבות עריכתה . רו"ח לביא העיד : " ש. אתה כרו"ח של החברה [מפעלי תאורה - י.ג.] לא נטלת חלק בעסקה עצמה ? ת. ודאי שלא " [ עמ' 367 שורות 12-13] ; " למדתי מהמסמכים " [ עמ' 367 שורה 14]. רו"ח גרשגורן הודה שלא הוצג בפניו הסכם המלאי שנערך ב- 28.8.01, והוא רואה אותו לראשונה על דוכן העדים . אין די בטענה בדבר קיזוז המע"מ כדי לקבוע שהמדובר בעסקת מכר . ההכרעה בדבר טיבה של העסקה נגזרת מאומד דעתם של הצדדים, וממכלול נסיבות העסקה. העסקה לא היתה עסקת מכר מלאי אלא עסקת בטוחה מוסווית, שנועדה להבטיח את פקר פלדה אם מפעלי תאורה תגיע למצב של חדלות פרעון . המלאי שימש כבטוחה לחיוב, ואין חשיבות לענייננו לשאלה האם הבטוחה קיימה את מאפייני המישכון. עוד נציין שברע"א 1690/00 קידוחי הצפון בע"מ נ' אבגל בע"מ [ בפירוק זמני] פ"ד נז[4] 385 מבטא בית המשפט העליון גישה, שאין לראות בחוק המשכון הסדר ממצה של דיני בטוחות, ויש להכיר באפשרות יצירתן של בטוחות הסכמיות אחרות שלגביהן לא התקיימו מאפייני המישכון. 10. בית המשפט השתכנע שלאחר תום השכירות נלקח המלאי ממתחם פקר בחיפה ע"י מפעלי תאורה, ולא נשאר אצל פקר פלדה. הטעמים לכך הם כדלקמן : ראשית , בהסכם השכירות מ- 7.3.00 של חלק ממתחם פקר פלדה בחיפה , עליו חתמו מפעלי תאורה ופקר פלדה [ נספח ח' לכתב התביעה ] נקבע בסעיף 3: " כל הפעילות- התקנת מתקנים, הפעלתם, תחזוקתם, מצד אחד, ופירוקם מהאתר והוצאתם ממנו מיד בתום תקופת ההסכם- תהיה באחריות הכט [מפעלי תאורה - י.ג.] , ועל חשבונה". בהסכם המלאי מ- 28.8.01 [ נספח ט' לכתב התביעה] , שעליו חתמו מפעלי תאורה ופקר פלדה, נקבע , שניהול המלאי והפיקוח עליו יהיה אך ורק בידי מפעלי תאורה . פקר פלדה לא החזיקה במלאי, לא ניהלה אותו ולא פיקחה אחר תנועות המלאי. שנית, יצחק בסט, מנהל אתר מתחם פקר פלדה בחיפה, הצהיר בסעיף 8 לתצהיר עדותו הראשית: " זכור לי כי בתחילת שנת 03' עזבה הכט[ מפעלי תאורה - י.ג.] את חצרי אדקסטיל [ מתחם פקר פלדה בחיפה - י.ג.] לאחר שפירקה את קווי הייצור שלה ולאחר שהוציאה משמה את כל הציוד , המלאי והתוצרת הגמורה ... זכור לי שמשאיות מטעמה עסקו בפינוי, שהיה פינוי מורכב ונמשך מס' ימים . לאחר הפינוי, לא נותר בשטח שהושכר לנתבעת [מפעלי תאורה - י.ג.] כל ציוד או חומר או מלאי והשטח נשאר נקי". בחקירתו הנגדית לא נחקר יצחק בן בסט על סעיף 8 לתצהירו , והצהרתו זו לא נסתרה. מנכ"ל פקר פלדה, ברוך מאיר, העיד: " ש. השטח הזה שהכט [מפעלי תאורה - י.ג.] שכרה, שהם עזבו היה ריק ? ת. זה היה ריק ... הם לקחו מאדקסטיל כל דבר שהיה שלהם " [ עמ' 172 שורות 7-12] ; " מה שנשאר זה רק שלנו " [ עמ' 172 שורות 21-23] . שלישית, מנכ"ל פקר פלדה , מאיר ברוך, העיד בחקירתו : " אנחנו לא ניהלנו את המלאי, לא בדקנו אותו... מתי שנחתם ההסכם ... עבר פרק זמן . בטח דברים נכנסו ונמכרו . הלא בסך הכל זאת היתה בטוחה . אנחנו לא בדקנו ... בסך הכל רציתי איזשהו בטחון למקרה שחלילה הם יכנסו להקפאת הליכים ... בכלל לא עניין אותי מה יש שמה . כמה יותר או פחות" [ עמ' 155 שורות 3-9] ; " זה נראה לי בסדר גמור שהם לקחו את המלאי ... אני רציתי את המלאי הזה כבטוחה ... אם חלילה היו נכנסים להקפאת הליכים , אז בין אם המלאי ... בכל מקום אחר - אני הבעלים שלו " [ עמ' 157 שורות 7-10] ; "בין הזמן שהם הוציאו את החשבוניות [ חשבוניות המלאי - נספח י' לכתב התביעה] לבין הזמן שהם עזבו, עבר פרק זמן ... היה שמה מלאי תוצר גולמי, מלאי חומר גלם, והם המשיכו לייצר והמשיכו למכור . זה לא היה בדיוק אותו מלאי " [עמ' 158 שורות 1-5] ; " ש. בכלל לא נגעת במלאי שלהם ? ת. שלהם- לא. הלא הם לקחו אותו " [ עמ' 159 שורות 13-14] ; " המלאי היה אצלם , בניהולם... לא התעסקתי איתו " . המלאי נוהל והיה תחת פיקוח של מפעלי תאורה, ופקר פלדה לא היתה מעורבת ולא היתה לה שליטה על המלאי. אין זהות בין המלאי של מפעלי תאורה נשוא העסקה נכון לאוג' 01' לבין המלאי נכון לפב' 03' - מועד עזיבת מפעלי תאורה את מתחם פקר בחיפה . לא ניתן ללמוד ממקום החזקת המלאי במתחם פקר פלדה בחיפה - מי נטל את המלאי לאחר תום תקופת השכירות. מנכ"ל פקר פלדה, מאיר ברוך, העיד בחקירתו, ועדותו לא נסתרה: " הם [ מפעלי תאורה - י.ג.] החזיקו סחורה הרבה פעמים גם בתוך המעבר, גם במקומות אחרים " [ עמ' 170 שורות 28-29]; " הם החזיקו גם בחוץ... דברים שלהם. מחוץ לחצר . הם החזיקו בשטח שלהם, החזיקו גם ליד המעברים ... אבל היתה סחורה שלהם כל הזמן מחוץ לשטח שלהם. כל פעם בא התלונן אלי אייזי תשמע הם מפריעים. אמרתי, עזוב הם לקוחות" [עמ' 171 שורות 14-20] ; "הם כל הזמן הביאו חומר ולקחו חומר. הוא [מנהל האתר, יצחק בסט - י.ג.] לא ידע בדיוק מה שייך לעסקת הבטוחה" [ עמ' 172 שורות 1-2] . גם השטח השכור על ידי מפעלי תאורה במתחם פקר בחיפה- לא היה מגודר במלואו . רביעית, באשר להתנהלות של מפעלי תאורה במתחם פקר פלדה בחיפה העיד מנהל האתר יצחק בסט :"... ומה שהיה קשור לחברה השניה [ מפעלי תאורה - י.ג.] אז בעצם הם היו הבוסים שלו... אנחנו אמרנו אתם בעצם הבוסים של השומר , מה שקשור אליכם הוא בכלל לא דיווח לי " [ עמ' 204 שורות 7-9]; " משאיות שלא שייכים לנו - זה לפי הוראות שהם קיבלו, אני אפילו לא יודע " [ עמ' 204 שורות 23-24]. מנהל האתר הצהיר בסעיף 6 לתצהירו שלא נסתר : " הכט [ מפעלי תאורה - י.ג.] היתה היחידה שיכולה היתה להכניס לחצרים [ של המתחם- י.ג.] משאיות מטעמה ללא ידיעתי". השומר בכניסה למפעל קיבל הוראות ישירות ממנהלי מפעלי תאורה והתייחס למשאיות שהובילו סחורה עבורה. למנהל האתר יצחק בסט לא היתה שליטה על התנועות במלאי נשוא הדיון. השליטה במלואה היתה בידי מפעלי תאורה. חמישית, לא הובאו ראיות מהימנות, שחרף העובדה שבהסכם המלאי השליטה והפיקוח על המלאי היו בידי מפעלי תאורה, ושבהסכם השכירות אחריות הפינוי הוטלה על מפעלי תאורה - נותר המלאי בשליטת פקר פלדה. הוכח בעדותו של מנהל האתר שלאחר הפינוי - השטח נשאר נקי מציוד וממלאי. ששית, הפחתה חשבונאית של המלאי בספרי הנהלת החשבונות של פקר פלדה אין בה כדי ללמד שהמלאי נותר בידי פקר פלדה, באשר ההפחתה נעשתה ללא זיקה למלאי המצוי במתחם, וללא ספירה בפועל של המלאי. מנהל הכספים של פקר פלדה העיד בחקירתו שלא נסתרה: "זו היתה הערכה, לא בדקו את המלאי. זה היה על פי הערכת רואה חשבון ... רואה החשבון מסתכלים על המלאי הזה כמלאי חשבונאי " [עמ' 71 שורות 33-35 ]. שביעית, אין לייחס משקל לעדותו של אברהם נובוגרוצקי, מנהל הכספים של פקר פלדה, בעניין הטענה שמלאי מפעלי תאורה נמכר לפוליפח לאחר שמפעלי תאורה פינתה את מתחם פקר פלדה בחיפה . לא הוכח בראיות מהימנות שהיו מכירות מהמלאי של מפעלי תאורה ע"י פקר פלדה, לאחר שמפעלי תאורה פינתה את מתחם פקר פלדה בחיפה בפב' 03'. בעוד שהוצגו חשבוניות 10043596, 10047513, 10047512, 10043595, 10046020 [ נספחים כ"ה1- כ"ה5 לתצהיר ברוך מאיר], שהוכיחו מכירת מלאי מפעלי תאורה בחודשים ספט'- דצ' 01' בסך 490,950 ₪ - לאחר חתימת הסכם המלאי ב-28.8.01 - לא הוצגו חשבוניות בעניין מכירת מלאי לאחר פינוי מתחם פקר בחיפה בפב' 03', ולא העידו מטעם מפעלי תאורה מנהלי פוליפח מפעלים בע"מ, שנטען שרכשה חלק מהמלאי לאחר שמפעלי תאורה פינתה את המתחם. טענה על מכירת המלאי של מפעלי תאורה על ידי פקר פלדה לאחר פינוי המתחם - לא נטענה בכתבי הטענות על ידי מפעלי תאורה, ולא נטענה בתצהירי העדות הראשית של מפעלי תאורה, שהוגשו לאחר הליך גילוי מסמכים. מפעלי תאורה בתגובתם מ- 25.4.10 , שהוגשה לאחר חקירת העד הראשון של התביעה, נובוגרוצקי אברהם, התנגדו להגשת תצהיר משלים מטעם התביעה בעניין העסקאות שערכה פקר פלדה עם פוליפח מפעלים בע"מ. מפעלי תאורה נמנעה מהעדת מנהלי פוליפח מפעלים בע"מ חרף העובדה שעניין זה עלה בעדותו של העד הראשון מטעם התביעה שהעיד במשפט. העד נובוגרוצקי אברהם, מנהל הכספים של פקר פלדה, העיד בחקירתו הנגדית : " בפקר באותה תקופה היו כ- 600-700 עובדים עם בערך 8 אתרים. נראה לך שאני מכיר כל מכירה ומכירה ? הנושא הזה מי טיפל פה ... הוא אותו ברוך מאיר שיעיד פה אחרי" [עמ' 96 שורות 32-34 ]; " אני לא מתחמק, אני אומר לך מה אני יודע ומה אני לא יודע, הוא [ ברוך מאיר- י.ג.] מכיר טוב את כל סוגי הפריטים, את מקום האחסנה, את המכירה, זו לא רזולוציה שמנהל כספים בחברה כזאת נכנס אליה "[ עמ' 96 שורה 36 - עמ' 97 שורה 2]; " כאן את מסמכי המכירה לאותו פוליפח- אין את זה כאן " [עמ' 96 שורה 18];" ש. מה מכרתם[ מחשבוניות המלאי - י.ג.]? ת. אני לא יודע" [עמ' 96 שורות 11-12] ; " ש. איך אנחנו יכולים לדעת מהמלאי איזה סחורה, באיזה סכום, כמות? ת. לשאול את ברוך מאיר .ש. אתה לא יכול לענות ? ת. אני לא יכול לענות " [עמ' 97 שורות 19-22] ; " ש. שיהיה ברור , מהמלאי באיזה סכום מכרתם? מהמלאי לאחר שהם עזבו ? ת. אני לא יודע, זה צריך לענות ברוך מאיר, אני לא יודע , אני בפירוש לא יודע " [ עמ' 95 שורות 35-36 ]; "המכירה ... נעשתה לפני שאתה טוענים שלקחו את כל המלאי או אחרי ? ת. לדעתי אחרי. המכירה מפריטי פקר לדעתי אחרי שהכט עזב " [ עמ' 94 שורות 16-17]; " בעין שלי אני לא יודע להבדיל אם זה פריטי פקר או פריטי הכט " [עמ' 95 שורות 22-23] ; " ש. אתה תסכים איתי שבעצם, אותם מוצרים שאתה טוען שפקר מכרה לאחר שהנתבעת עזבה ... הם לא היו בשטח של X שמסומן שם, כי הרי זה היה מפונה ? ת. ... אני אומר שאני לא יודע. זה לא יעזור לך " [ עמ' 96 שורות 24-28 ] . העד נובוגרוצקי אברהם העיד בחקירתו הנגדית פעם אחר פעם שאינו יודע נתונים ופרטים על מכירת מלאי מפעלי תאורה לאחר הפינוי של המתחם ומקום החזקת המלאי עובר לפינוי, ושאין זו רזולוציה שמנהל כספים של חברה גדולה כמו פקר פלדה, שלה 8 אתרים - אמור להיות מעורב בה. אין לייחס משקל לאמירת העד בעמ' 94 שורה 17: " המכירה מפרטי פקר לדעתי אחרי שהכט עזב" , במיוחד לאור האמירות החוזרות ונשנות של העד שאין לו כל ידיעה על פרטי העסקה, מקום החזקת המלאי, שאינו יכול לענות על שאלות נוספות בעניין זה, שעדותו ניתנה ללא שהיו בפניו מסמכים אודות העסקה עם פוליפח, ובמיוחד כאשר אמירה זו לא נתמכה בראשית ראייה אחרת . על אף שהעד נובוגרוצקי אברהם, מנהל הכספים של פקר פלדה, הפנה בחקירתו והעיד שברוך מאיר מנכ"ל פקר פלדה מעורה בעסקה עם פוליפח - ברוך מאיר, מנכ"ל פקר פלדה, לא נחקר בעניין זה , על אף חקירתו הממושכת בעמ' 124 - 199 . 11. סוף דבר א. המלאי של מפעלי תאורה ניתן לפקר פלדה כבטוחה מוסווית בלבד, ולא נמכר על ידי מפעלי תאורה לפקר פלדה. ב. לאחר תום השכירות נלקח המלאי על ידי מפעלי תאורה ממתחם פקר פלדה בחיפה, ולא נשאר אצל פקר פלדה. ג. נקבע להמשך דיון ליום 19.6.13 בשעה 14:00. במועד הדיון ידון ביהמ"ש במינוי רו"ח מטעמו לצורך עריכת תחשיבי החוב. ד. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 60,000 ₪ + מע"מ. אספקהחוב