טענות עובדתיות סותרות

בעל דין אינו יכול להישמע בטענות עובדתיות סותרות, בין באותו הליך ובין בהליכים שונים תקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984; רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים בע"מ, פ"ד נט(6) 625, 633-634, 637; ע"א 6181/08 וינוקור נ' ממונה מס ערך מוסף עכו 28.8.2012), פסקאות 10 ו-13 לפסק הדין). טענות סותרות