עוולת גזל - סעיף 52 לפקודת הנזיקין | עו"ד רונן פרידמן

##מהי עוולת "גזל" ?## עוולת הגזל מעוגנת בסעיף 52 לפקודת הנזיקין: "גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא לתובע, על ידי שהנתבע לוקח אותם, מעכב אותם, משמיד אותם, מוסר אותם לאדם שלישי או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת". ##עוולת הגזל - אחריות בנזיקין על צד שפעל בתום לב:## עוולת הגזל מעוררת קושי לא מבוטל נוכח היותה עוולה קניינית, שהאחריות בגינה אינה מותנית באשם, והיא מאפשרת להטיל במסגרתה אחריות נזיקית גם על צד תם-לב. עוולה זו, המבוססת על הגנת הקניין, מטילה חבות על כל מי שמעביר שלא כדין מטלטלין שהזכות להחזיקם היא של התובע. כב' השופט ש' ל וין תמצת את ההלכה ביחס לעוולה זו במסגרת דנ"א 2568/97 כנען נ' ממשלת ארצות הברית, פ"ד נז(2) 632, 650 (2003): "עוולת הגזל הוגדרה כאן בדרך נרחבת. לקיחת נכס של התובע על-ידי הנתבע, עיכובו של הנכס, השמדתו או העברתו לאדם שלישי די בהם כדי להפוך את הנתבע לגזלן, ולעניין זה אין תום-לבו וידיעתו את הנסיבות מעלים או מורידים. אף אם הגיע נכס של התובע לחזקת הנתבע, וזה העבירו בתום-לב מרשותו, עשוי הנתבע להתחייב בתשלום נזיקין לתובע. כך למשל נפסק שגם על המתווך בעיסקת מכר (אם תפקידו היה משפטי-מטריאלי) יכול שתחול אחריות כגזלן: ע"א 448/74 אוטו בלה שותפות למסחר בכלי רכב נ' לקי דרייב בע"מ [7]; ע"א 526/75 רובינשטיין נ' אלקלעי [8]; וכך הדבר לגבי כל אחת מן החוליות שבהן החזיק הנתבע בנכס הגזול. " ##עוולת גזל - אחריות מובילים:## לאור תוצאותיה הקשות האפשריות של עוולת הגזל ניסו בתי המשפט להימנע מהטלת אחריות על מובילים אשר פעלו בתום לב להעברת רכוש ולאחר מעשה הסתבר כי העבירו רכוש שהוא בבעלות אדם אחר מזה אשר הזמין את ההובלה . אולם בנסיבות שם עלה כי המוביל נהג בתום לב וכמוביל סביר ולא התרשל ולפיכך לא הוטלה עליו אחריות. בת"א 5002/00 (שלום פ"ת) באולינג גהה בע"מ נ' אפשטיין, פסק דין חלקי בעניין הנתבעת 3, 24.12.01, נדחתה תביעה כנגד מוביל מהטעם כי נתבע בעוולת הרשלנות בלבד וביחס להסגת גבול במיטלטלין מצא בית המשפט שם כי עומדת למוביל הגנה. שם המוביל נסע עם המזמין, המכולה היתה במקום פתוח באור יום ונסיבות ההובלה לא עוררו חשד. בת"א (שלום ב"ש) 8047/02 צימנד נ' אוחנה, 31.8.06, נדחתה תביעה כנגד מוביל מהטעם שביצע הובלת מכולה מאתר פרוץ ופתוח. לטעמי בית המשפט נטל לעצמו שם חירות רבה מדי בניתוחו את עוולת הגזל, בניגוד להלכות בית המשפט העליון, אולם לא מצאתי צורך להדרש לעניין זה נוכח ההבדל המהותי בנסיבות ביצוע ההובלה. ##עוולת הגזל - תקנת השוק:## נוכח מקורותיה של עוולת הגזל מתחום דיני הקניין תוצאותיה לעיתים קשות ואף אדם תם לב עלול להיפגע במידה ואינו חוסה תחת ההגנה המצומצמת ביחס לרכישת המיטלטלין בתום לב בהתאם לתנאי סעיף 34 לחוק המכר, תקנת השוק. (לעניין מקורותיה של עוולת הגזל ראה דניאל פרידמן "דין הקנין ודין האשם", ספר זוסמן, תשמ"ד, 241 , כן ראה ת"א (ת"א) 63345/05 פרדייס עסקי רכב בע"מ נ' דומיקאר בע"מ, 11.10.12.נזיקיןגזל