ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר במשפט הפלילי ? ספק סביר המצדיק זיכוי הוא "ספק המותיר על-פי מבחני שכל ישר, הגיון וניסיון החיים שאלה אמיתית באשר לאשמת הנאשם ... על הספק להעלות תהייה אמיתית ביחס לאשמתו של הנאשם על רקע מכלול הראיות הקיים נגדו" (ע"פ 6295/05 וקנין נ' מדינת ישראל (מיום 25.1.07)). בע"פ 9809/08 אורנלדו לזרובסקי נ' מדינת ישראל ( מיום 25.11.10) (להלן: "ענין לזרובסקי") הוגדרו השאלות הרלוונטיות שעל בית המשפט להציב לעצמו, כדלקמן: "האם לאחר שמיעת המשפט, לרבות סיכומי הצדדים ושקילת מכלול הראיות בניסיון להגיע להכרעה ולקבוע ממצאים עובדתיים - עדיין קיימת סבירות, אף אם אינה גבוהה, כי הנאשם חף מפשע? האם הספק המקונן בי (בשופט השומע את התיק) סביר? ודוק, "סביר" - לא פחות מכך, אך גם לא יותר. בל נשכח, וליתר דיוק אין לשכוח, כי הספק הסביר נועד למקרה בו לאחר סיום הליך שמיעת הראיות ותהליך קביעת העובדות - המסקנה אינה ברורה. אף אם נוטות המאזניים לכיוון האשמה - לא די בכך במשפט הפלילי. ההיפך הוא הנכון. די בכך כדי לזכות אך לא להרשיע".משפט פליליספק סביר