שכר טרחת עורך דין לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי

בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טירחה בטיפול בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) תשל"ז - 1977, שכר הטירחה לא יעלה על 13% "מהסכום שנפסק", ולא מסכום "הנזק", ואין ספק כי הסכום שנפסק לתובע הינו לאחר ניכויי המוסד לביטוח לאומי. כבוד השופט א. ריבלין ציין בספרו "סדרי הדיון וחישוב הניכויים", עמ' 857 כי: "שכרו של עורך דין נקבע מתוך סכום הפיצוי אותו מקבל התובע, לכן מחושב השכר לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, כאשר אלה האחרונים אינם חלק מהפיצוי המשתלם לתובע". עורך דיןשכר טרחת עורך דיןשכר טרחהביטוח לאומי