גוש 10209 בנימינה

מידע על גוש 10209 בנימינה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עתמ (חי') 33176-12-10 יעקב הרבסט נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה העותרים הינם הבעלים והמחזיקים במקרקעין הידועים כגוש 10209 חלקה 9 (להלן "חלקה 9") וגוש 10224 חלקה 63 (להלן "חלקה 63") (שתי החלקות להלן "המקרקעין"). המקרקעין נמצאים בבקעת הנדיב, הנמצאת מצפון ליישוב בנימינה. חלקה 9 מצויה כ-8 מ' מגדות נחל תנינים. חלקה 63 מצויה במרחק של כ-12 מ' מגדות נחל תמסח. שתי החלקות מצויות בשטח המיועד על פי תכנית המתאר של בנימינה ש/23א' לייעוד חקלאי. בפועל משמשות החלקות לגידולים חקלאיים. בשנת 2009 הגישו העותרים לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - השומרון (להלן "הוועדה המקומית") שתי בקשות לקבלת היתר בניה; האחת - בקשה למתן היתר לבניית אורווה לסוסים ומתבן בחלקה 9; והשנייה, בקשה למתן היתר לבניית סככה חקלאית ומחסן חקלאי בחלקה 63. עתמ (חי') 33176-12-10 יעקב הרבסט נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה העתירה הוגשה כנגד החלטות הוועדה המחוזית, על-ידי וועדת המשנה לתוכניות ג', בישיבתה מיום 1.9.2010, בבקשה מספר 13/33/608 - הקמת מתבן ואורווה קטנה ובבקשה מספר 13/33/609 - הקמת סככה ומחסן חקלאי. א - הבקשות והמצב התכנוני המקומי א.1 -בקשה מס' 13/33/608- חוות סוסים הכוללת אורוות סוסים ומתבן בחלקה 9 גוש 10209 העותרים הגישו לוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון (להלן: "הוועדה המקומית") בקשה להיתר בנייה להקמת חוות סוסים בשטח של 361.8 מ"ר הכוללת מתבן (261 מ"ר) ואורווה הכוללת ארבעה תאים (100.8 מ"ר). משרד החקלאות המליץ לאשר את הבקשה בכפוף לקביעה כי כל שימוש אחר יהווה סטייה ניכרת. בהתאם להוראות תוכנית המתאר של בנימינה, ש/23א' (להלן: "התוכנית"), מיועדת חלקה 9 בגוש 10209 (להלן: "חלקה 9") לשימוש חקלאי. קרקעותגוש חלקה