גוש 3727 פתחיה

מידע על גוש 3727 מושב פתחיה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תאק (ת"א) 60163-07 אבנר פיימן נ' עו"ד איריס גולן עיון בהתחייבות נשוא התביעה מגלה כי מדובר ללא ספק בהתחייבות אישית של הנתבעת ולא התחייבות של הנתבעת בשם הגב' גל. להלן נוסח ההתחייבות המדבר בעד עצמו: "הריני לאשר בזאת כי הופקד בידי סכום אגרות הפיתוח עבוטר המגרש המקרקעיןם בגוש 3727 חלקות 22, 24 (להלן "המגרש") עבור רכישת המגרש ע"י פיימן אבנר בהסכם מיום 26.8.99 ע"י כונס הנכסים עו"ד רחל כרמי מהגב'ק שרה גל, והנני מתחייבת להסדיר תשלום אגרות הפיתוח בגין מגרש זה בעיסקהב זו ישירות בעיריית ראשון- לציון". גם טענה זו דינה להידחות, שכן היא נסתרת מעדות הנתבעת עצמה, שלפיה על פי מידע שקיבלה מב"כ הוועדה המוקמית בשיחה מיום 2.4.09, נאמר לה כי האגרות שחלו בשנת 1999 לא השתנו לאחר ההקצאה מחדש של החלקה, וכלשון הנתבעת בעדותה (ההדגשות שלי-י.ד.): "כל מי שרצה ופנה, יכול היה לשלם בשנת 99'. הוא ציין בפני שהיו 4 חלקות, ביניהן חלקת מרשתי שמכיוון שבהקצאה הראשונית הוקצו חלקים, הוגשה בקשה לשינוי בהקצאה, לאיחוד מגרשים במקום מגרשים בחלקים, אך השטח נשאר זהה ולא היה שום שינוי באגרות הפיתוח. לא שאלתי לגבי השמות".      קרקעותגוש חלקה