גוש 10100 פרדס חנה

מידע על גוש 10100 פרדס חנה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ערר (חי') 8061/10 רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון החלטה בעניין ערר על שומת השמאי המכריע מר ניקי פרימו מיום 29.7.2010 בגין המקרקעין הידועים כגוש 10100 חלקה 43 בפרדס חנה. העוררת 1 הינה חברה פרטית אשר הינה בעלת הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 10100 חלקה 43 בפרדס חנה (להלן: "המקרקעין"). העוררת 2 הינה חברה ציבורית אשר שוכרת את המקרקעין מידי העוררת 1. על המקרקעין חלה תכנית ש/136 אשר מייעדת את המקרקעין לייעוד של מלאכה, ומכוח התכנית נבנה בהיתר מבנה תעשיה בשנת 1996 בשטח של כ- 2,050 מ"ר. העוררת 1 הגישה בקשה לשימוש חורג במבנה מייעוד של מלאכה לייעוד של סופרמרקט. המשיבה אשרה ביום 21.12.2000 את הבקשה לשימוש חורג לתקופה של חמש שנים וזאת לשטח של סופרמרקט בסך כולל של 1,925 מ"ר. עפ (חי') 21440-07-09 המרוב נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה-שומרון ע"פ נסח הטאבו שבתיק המוצגים של בית משפט קמא, הנאשם הינו הבעלים של חלקה 78 בגוש 10100 בפרדס חנה-כרכור. בתיק המוצגים נמצא גם מכתב זימון למתן גירסא מאת מפקח הוועדה המקומית לתכנון ולבניה-השומרון לנאשם, מיום 31.12.07, לפיו בבדיקה שנערכה בחלקה 78 בגוש 10100 נמצא שימוש במבנה מגורים שנבנה ללא היתר בשטח של כ-250 מ"ר, אשר מהווה עבירה לכאורה לפי החוק. משכך, באותו היום נשלח לנאשם זימון, למועד 15.1.08, למשרדי הוועדה בכדי למסור את גרסתו. צילומים של המבנה הלא חוקי מצויים בתיק. חנ (חד') 10757-07-08 ועדה מקומית לתכנון שומרון נ' המרוב על פי עובדות כתב האישום,ביום 31/12/07 ,התגלה כי בחלקה 78 בגוש 10100 בפרדס חנה (להלן:המקרקעין),נעשה שימוש למגורים במבנה בשטח של כ-250 מ"ר,שנבנה ללא היתר בקרקע חקלאית; וכי השימוש בוצע ללא היתר הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון,ובסטייה מתכנית מתאר ש/1 לפיה המקרקעין מיועדים לחקלאות. כן גם נרשם ,בסעיף א.3.לכתב האישום,כי הנאשם הינו בעל המקרקעין, המשתמש בפועל במקרקעין, האחראי לשימוש במקרקעין ומי שהיה אמור להשיג היתר כדין. עמש (חי') 5138/99 חנוביץ יצחק נ' מנהל מס שבח מקרקעין חדרה מטעם שני הצדדים הוגשו עסקאות מכיר להשוואה לפי הפירוט הבא: חלקה 28 בגוש 100096 עסקה בין העוררים מ- 30.6.96 שווי מוצהר 35 דולר למ"ר. חלקה 90 בגוש 10109 חוזה מיום 8.11.96 שווי מוצהר 35 דולר למ"ר. חלקה 7 בגוש 10099 חוזה מיום 19.3.97 שווי מוצהר 34 דולר למ"ר. חלקה 64 בוש 10100 חוזה מיום 11.8.97 שווי מוצהר 30 דולר למ"ר. חלקה 21 בגוש 10097 חוזה מיום 20.1.99 שווי מוצהר 63 דולר למ"ר. חלקה 3 בגוש 10100 חוזה מיום 24.6.99 שווי מוצהר 25 דולר למ"ר לרכישת 10 דונמים. חלקה 21 בגוש 10108 חוזה מיום 29.8.99 שווי מוצהר 27 דולר למ"ר. חלקה 3 בגוש10100 חוזה מיום 2.9.99 שווי מוצהר 60 דולר למ"ר. חלקה 37 בגוש 10100 חוזה מיום 22.11.99 שווי מוצהר 51 דולר למ"ר. גוש חלקהקרקעות