גוש 10404 חדרה

מידע על גוש 10404 חדרה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: הפ (חי') 268-07 כהן גדעון נ' מ.ע.צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ המבקשים טענו כי יש לפסוק פיצויי גם בגין חלקה 15 בגוש 10404 שאמנם לא הופקעה אך כלולה בתחום הגבלות הבניה (שכן הכביש מנתק את החלקה וכן שינוי צורה יוצר פגיעה ברצף העיבוד). המשיבה טענה כי הפיצוי, ככל שמגיע, נכלל בגדר הפיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. השמאי רביב קבע כי לא מגיעים פיצויים בגין חלקה זו במסגרת הליך זה, מאחר והחלקה אינה כלולה בתחום התכנית, אין הפקעה משטחה ואין ייעוד למגבלות בניה בתחומה ושטחה של החלקה (כ- 30 דונם) גדול מספיק על מנת לשמש יחידת עיבוד עצמאית. בנוסף, גובלת בחלקה מדרום דרך חקלאית המאפשרת גישה לחלקה גם לאחר ביצוע התכנית. ערר (מרכז) 9001/07 מטעי לאה ויוסף בע"מ נ' הוועדה המקומית לתו"ב חדרה ערר 9012/08 קציעה גיוין ואח' - ערר זה עניינו בפגיעות נטענות בחלקות 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 בגוש 10404 וחלקות 27, 47, 48 בגוש 10040. מדובר בחטיבת קרקע הנתחמת ממזרח בשכונת נווה אליעזר, ממערב בכביש מס' 4, מצפון באזורי מגורים של חדרה ומדרום בכביש מס' 9 והישוב אליכין. התביעה הוגשה בגין פגיעה ישירה הכוללת ייעוד לדרך על פי הפירוט הבא: כ- 6.6 דונם מחלקה 14, כ- 2.4 דונם מחלקה 19, כ- 6 דונם מחלקה 20, כ- 7.6 דונם מחלקה 21, כ- 11.9 דונם מחלקה 23, כ- 2.2 דונם מחלקה 24, כ- 2.4 דונם מחלקה 27, כ- 4.2 דונם מחלקה 47 וכ- 270 מ"ר מחלקה 48; כן נתבע פיצוי בגין פגיעה ישירה - מגבלות קוי בניין על פי הפירוט הבא: 8.5 דונם מחלקה 14, 5.7 דונם מחלקה 19, 4.2 דונם מחלקה 20, 5.5 דונם מחלקה 21, 2.6 דונם מחלקה 23, 4.6 דונם מחלקה 24, 5.7 דונם מחלקה 47, 4.7 דונם מחלקה 48. בנוסף נתבע ראש נזק נוסף של פגיעה עקיפה בקרקע שנותרה "עקב המפגע האקוסטי והסביבתי ופגיעה בפוטנציאל".קרקעותגוש חלקה