עורך דין מקרקעין בזכרון יעקב - גוש 11323 זכרון יעקב

מידע על גוש 11323 זכרון יעקב: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: הפ (חי') 258/03 יגר הניה נ' מינהל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה בין יגר לבין המינהל נחתם בשנת 1979 חוזה חכירה. זכויותיה של יגר מכוח הסכם חכירה זה נרשמו בלשכת רישום מקרקעין. המקרקעין נשוא החכירה הם מגרש בנייה המצוי בחלקה 44 בגוש 11323 בזכרון יעקב. אין חולקין כי חלקה 44 הנ"ל חצויה לשני מגרשים. יגר חכרה את המגרש המסומן כמגרש ב'. אחיה חכר את המגרש הסמוך המסומן כמגרש א'. לפני 26/3/9, אף על כך אין חולקין, שילמה יגר דמי חכירה מהוונים. חוזה החכירה המקורי פקע ביום 31/3/01. חוזה חכירה חדש לא נחתם, הגם שברי לשני בעלי הדין כי ככל שהייתה ניצבת דרישה היה נחתם חוזה חכירה חדש, הגם שלעניין תנאיו הצפויים ייאמרו דברים על ידי בהמשך. תא (חי') 6508/04 מרום יעקב נ' וילות בחורש בע"מ התובעים רכשו מאת הנתבעת, וילות בחורש בע"מ (להלן: "הנתבעת"), בית הבנוי על מגרש בזכרון יעקב (ברח' ארזים 18, גוש 11323, חלקה 124, להלן: "המגרש" ו-"הבית"), בהתאם לחוזה מיום ביום 13/4/95 (להלן: "החוזה"). אין חולק כי החזקה בבית נמסרה לידי התובעים ביום 27/5/98 וכי התובעים ביצעו עבודות בניה רבות מטעמם, הן לפני מסירת הבית לידיהם והן לאחר מכן. לטענת התובעים, קיימים בבית ליקויים רבים הנובעים מעבודות בניה לקויות שהאחריות להן רובצת על שכמה של הנתבעת. לטענתם עיקר הבעיה הינה בכל הנוגע לרטיבות, הנובעת משיפועים לא נכונים שנבנו בכל הנוגע למפלס הבית יחסית למפלס הגינה ומפלס המגרש יחסית לסביבתו. בנוסף, טוענים התובעים לליקויי בניה נוספים, מעבר לרטיבות והליקויים הנלוים לה, אשר מסתכמים בסך של כ-143,000 ₪, נכון לשנת 2001. תא (ת"א) 44312/99 ברהום דוד נ' וילות החורש בע"מ התובעים רכשו מן הנתבעת, חברת בנייה, ביום 11.5.95 בית ברחוב היסמין מס' 30 בזכרון יעקב במקרקעין הידועים כגוש 11323 בחלקה 121 על פי הסכם שנחתם בין הצדדים. (להלן: "הבית"; "ההסכם"). התובעים גורסים כי קיים ליקוי בבית אשר נבנה, לאמור, המסלעה אשר הוקמה בחצר הבית הוקמה באופן לקוי, לא הותקנה גדר התוחמת את המגרש - וכן נטען כי שטח המגרש קטן ממה שצויין בהסכם, לאמור, שטחו 672 מ"ר - ולא 729 מ"ר. הנתבעת מכחישה מכל וכל טיעון זה - ותמכה הגנתה בחוות דעת מומחים, כמפורט להלן.גוש חלקהמקרקעיןקרקעותעורך דין