עורך דין מקרקעין בראש פינה - גוש 13700 ראש פינה

מידע על גוש 13700 ראש פינה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תאק (קצ') 503-07 בנימין בוכריס נ' יורם כהן על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 1.11.06 הזמין הנתבע מהתובע שירותי תיווך למכירת ביתו, שהיה באותה עת במצב שלד, על המקרקעין הידועים כגוש 13942 ו-13700 חלקות 2-10 בראש פינה. לאחר מציאת קונה לנכס, חתמו הצדדים ביום 1.11.06 על הסכם שכותרתו "הזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין", לפיו התחייב הנתבע לשלם לתובע 10,000$ בצירוף מע"מ, אם העסקה תצא לפועל והנכס יימכר לקונה. העסקה אכן יצאה אל הפועל, והנכס נמכר לקונה אשר הובא ע"י התובע. הנתבע נדרש לשלם את דמי התיווך בגין העסקה, אך סרב לעשות כן. התובע עותר לחייב את הנתבע בסך 45,000 ₪ לא כולל מע"מ, על פי ההסכם בין הצדדים. ביום 4.10.07 ניתן פסק דין נגד הנתבע, בהעדר בקשת רשות להתגונן. בבקשתו לביטול פסק הדין והתצהיר שצורף לה (אשר הפכו לכתב הגנה), טוען הנתבע, כי התובענה נשענת על אדני שווא ומסמכים שנחזים להיות מזוייפים, ונוגדים את הדין. נטען, כי הנתבע פעל עבור זוגתו למכירת הנכס. לשם כך, התקשר עם תיווך "נדלן בירוק". התובע פנה אל הנתבע וטען בפניו, כי יוכל לפעול בצורה יעילה יותר. הוא התחייב בפני הנתבע, כי יישא בכל תביעה שתגיע מ"נדלן בירוק", בשל ההתקשרות עם התובע. עורך דיןקרקעותמקרקעיןגוש חלקה