גוש 29540 אבו גוש

מידע על גוש 29540 אבו גוש: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: הפ (י-ם) 35360-10-10 ג'בר נ' עזבון המנוחה ג'בר לפניי בקשה למתן פסק דין המצהיר כי המבקשות רשאיות להירשם, במקום המשיבים, כבעלות הזכויות בחלקה מס' 35 בגוש 29532. זאת, מכח ייפוי כח בלתי חוזר שנערך ביום 6.6.66. מדובר בחלקה בשטח של כחמישה דונם, הנמצאת באזור הכפר אבו-גוש. על פי הטענה, המנוח היה הבעלים של מספר חלקות קרקע, כמפורט להלן: גוש 29540 חלקה מס' 9. גוש 29524 חלקה מס' 6. גוש 29524 חלקה מס' 35. גוש 29523 חלקה מס' 10. גוש 29532 חלקה מס' 35 - חלקה זו הינה החלקה שבמחלוקת. חלקה נוספת, בשטח של כ-28 דונם, הנמצאת באזור גבעת יערים. הפ (י-ם) 506/95 עלי דיאב עבד אל סאלם סאלח נ' חסן דיאב עבד אל רחמן צאלח (סאלם) ז"ל זוהי תובענה לסעד הצהרתי בה מתבקש בית המשפט ליתן פסק דין המצהיר כי: א. שטר המתנה שנעשה בין המבקשים למשיב 1, ביום 21.10.1987, בירושלים, בטל. ב. להורות למשיב 2 למחוק את הערות האזהרה לטובת המשיב 1 שנרשמו ביום 3.3.93 על בעלותם של המבקשים בגוש 29540, חלקות 22 ו23-, ובגוש 29525 חלקה 6, בעקבות שטר המתנה. תא (י-ם) 26137-05-10 אמנה חסן זועבי אבו גוש נ' עזבון המנוח עלי דיאב סאלח ו- 26 אח' הצדדים הסכימו כי ההנמקה תינתן בקצרה. עם זאת, ומאחר ונראה כי הדברים עלולים להיוותר סתומים אם לא ייעשה כן, יובאו להלן תמצית העובדות הרלוונטיות על מנת להקל על מרוצת הקורא. כאמור, בין חסן לבין עלי ומוסא נחתם שטר מתנה ביום 21.10.1987. על פי שטר המתנה התחייבו עלי ומוסא להעביר לידי חסן את חלקה 6 בגוש 29525 ואת חלקות 22 ו- 23 בגוש 29540 (להלן: חלקות 6, 22 ו- 23). במקביל התחייב חסן להעביר לידי עלי ומוסא רבע מחלקה 38 שבגוש 29532 (להלן: חלקה 38). בפועל לא נעשה דבר מכוחו של ההסכם, והעסקאות לא דווחו לרשויות, למעט רישום הערת אזהרה לטובת חסן על חלקות 6, 22 ו- 23 שנעשה ביום 3.3.93. קרקעותגוש חלקה