גוש 6048 חולון ח-500

גוש 6048 מכיל 195חלקות: גוש 6048 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 442, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 443, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 444, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 445, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 446, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 447, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 448, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 449, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 450, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 451, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 452, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 453, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 454, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 455, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 456, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 457, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 458, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 459, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 462, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 463, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 464, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 465, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 467, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 468, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 477, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 485, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 486, סטטוס:מוסדר גוש 6048 חלקה 487, סטטוס:מוסדר מידע על גוש 6048 חולון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 5445/05 חיים יודוביץ בע"מ נ' חברת חלקה 16 בגוש 6048 בע"מ בין המבקשת לבין המשיבה 1 (להלן: המשיבה) נחתם ביום 21.8.95 הסכם לפיו רכשה המבקשת את המגרש המצוי בחלקה 16 בגוש 6048 בחולון (להלן: המגרש). בשם המשיבה חתם על חוזה המכר המשיב 3 (להלן: עו"ד איתן), אשר פעל על פי ייפוי כוח חתום על ידי מר חיים בן יאיר (להלן: בן יאיר). המבקשת טוענת כי בשעתו נמסר לה כי בן יאיר החזיק בשליטה הבלעדית במשיבה. בעקבות החתימה על ההסכם הפקידה המבקשת בידי עו"ד איתן כמחצית מן התמורה בגין המגרש ונרשמה לטובתה הערת אזהרה. בשלב מסוים, נתגלעה מחלוקת באשר לבעלות במשיבה ובפסק דין הצהרתי שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב נקבע כי מר יוסף אשר (להלן: אשר) הוא בעל מחצית הזכויות בה. במסגרת ההליך האמור נתן בית המשפט צו מניעה זמני המעכב את הליכי העברת הזכויות במגרש למבקשת. בהמשך, צומצמה תחולת צו זה, לבקשתו של עו"ד איתן, למחצית מן הזכויות במגרש. המבקשת סיכמה עם עו"ד איתן כי העסקה תתייחס רק למחצית מן המגרש ויושבו לה הכספים העודפים ששילמה. תא (פ"ת) 4932/99 גירון רינה נ' נאות דברת פיתוח ובנין בע"מ לתיק הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידי האח. במועד החקירה הנגדית היתה עדותו של האח מבולבלת משהו ונתברר, כי עובר לעדות עבר ארועים מוחיים. כמו כן הודיעו התובעים, כי בהמשך נפטר האח ממחלתו. את עדות האח יש, איפוא, לקרוא לאור מצבו הרפואי. לתצהיר האח צורף יפוי כוח נוטריוני , שהעניק לו וודקה הרי, עוד בשנת 1972 ובו צויין כך: "הואיל ואני ... הרי וודקה בעל דרכון אמריקאי..מתגורר באופן קבוע בחוץ לארץ...והואיל והורי ...עומדים להעביר לבעלותי מחצית המגרש הידוע כחלקה 208 בגוש 6048 בחולון...אי לכך אני ממנה בזאת את אחי אריה בן-יהודה בעל ת.ז.... להיות בא כוחי החוקי שלי בכל הנוגע לקבלת העברת בעלות...". לנתבעת טענות כלפי יפוי כח זה באשר צויין בו מספר גוש שגוי. בעוד שעניננו נסוב סביב הקרקע המצויה בחלקה 208 בגוש 6760 , הרי שיפוי הכח מתייחס לחלק 208 בגוש 6048 . קרקעותגוש חלקה