גוש 6632 תל אביב

מידע על גוש 6632 תל אביב: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עתמ (ת"א) 13681-12-12 עמוס מימון נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב את התנגדותם לתוכנית מבססים העותרים על העובדה שמתחום התוכנית הוצאו חלקות השייכות להם, קרי, חלק מחלקות 14, 15 ו-76 בגוש 6632 וכן חלקה 278 בגוש 6632 (להלן: "החלקות שבמחלוקת"). בכך לטענת העותרים פגעה הוועדה המחוזית באופן שרירותי, בלתי מידתי ובלתי סביר בזכויותיהם, באופן שהם הוצבו בפני שוקת שבורה מבלי שזכויותיהם מוסדרות בתוכנית כלשהי. לשיטתם, מדובר בהחלטה לא מנומקת ומפלה אשר נגועה בחוסר סבירות המצדיק התערבות בית המשפט. תא (ת"א) 25883-04-10 רבקה טפר נ' רשם המקרקעין תלֿֿאביב-יפו התובעים, הינם יורשיו של המנוח אהרון X, ת.ז. X (להלן: "המנוח"), בהתאם להחלטת ביה"ד הרבני האזורי ב"ש מיום 17.7.01. בין היתר, ירשו התובעים עפ"י צו הירושה, 179 חלקים מתוך 7690 חלקים בגוש 6632 חלקה 7, הממוקמים בגוש הגדול בתל-אביב (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין נרכשו ע"י המנוח עפ"י הסכם לרכישת המקרקעין משנת 1934, כאמור בנסח רישום מקרקעין משנת 1994, לפיו רשומים המקרקעין על שמו של המנוח. ביום 29.3.07 הגישו התובעים לרשם בקשה לרישום הזכויות במקרקעין עפ"י צו הירושה (להלן: "הבקשה"). ביום 15.4.07 דחה הרשם את הבקשה לרישום המקרקעין על שם התובעים מהטעם: "לא נמצאו זכויות ע"ש המנוח בנכס הנ"ל". תא (ת"א) 37368-12-10 ניסים בלפור נ' רפאל רבין רפאל רבין ("רבין") הציג עצמו כבעלי המגרש נשוא התביעה, הידוע כחלקה 328 בגוש 6632 באזורי חן בת"א ("המקרקעין" או "המגרש"). מר רוני הרוש ("הרוש") שימש כאיש הקשר בין התובע לרבין והציג עצמו כמתווך מורשה. עו"ד שי שלמה ("עו"ד שלמה"), ערך את הסכם המכר וייצג את שני הצדדים בעסקה הנ"ל. לשכת רישום המקרקעין במחוז ת"א ("הטאבו"), היא שרשמה את הערת האזהרה נשוא העסקה. במהלך שנת 2009 נכנס הרוש למשרדו של המתווך מיכאל טורג'מן ("טורג'מן"). הרוש, שהציג עצמו כמתווך נדל"ן, התעניין לגבי עבודה במשרד ונענה בשלילה. כשנה לאחר מכן, פנה הרוש לטורג'מן פעם נוספת וטען שבטיפולו מגרש אטרקטיבי למכירה. בפגישה בין השניים, שהתקיימה ביום 20.6.10, הציג הרוש, נסח טאבו ותיק מידע מעיריית ת"א, המפרט את זכויות הבניה והתב"ע נשוא המקרקעין. מהנסח עלה שהבעלים הרשום של המקרקעין, הינו מר דניאל אלקושי ("דניאל אלקושי" או "אלקושי"), בעל דרכון ישראלי מס' 382318. הרוש ציין שאינו מקבל דמי תיווך מהמוכר וכן שעסקה פוטנציאלית קודמת בנכס נכשלה. יצוין שבפועל, לעסקה נשוא התביעה, קדמו שתי עסקאות פוטנציאליות שנכשלו מסיבות עלומות - האחת עם מר טל הלל ("הלל") והשנייה עם מר אשר אילוז ("אילוז"). תא (ת"א) 1609-07 אריאל מולטיז נ' עיריית תל-אביב תביעה זו עוסקת בחלקה 197 בגוש 6632, בשטח של 506 מ"ר (להלן: "החלקה" או "המקרקעין"). בעלי הזכויות בה היו אביגדור אמן ז"ל ושרה מולטיז ז"ל (להלן: "הבעלים"); התובעים הם יורשיהם. בין הנתבעת (להלן: "הנתבעת" או "העיריה") לבין הבעלים נחתם חוזה ביום 2.12.70 (להלן: "החוזה"; נספח ד' לכתב התביעה). החוזה מנוסח כחוזה מכר מקרקעין והתמורה בגינם הועמדה על סך של 17,710 ל"י. שנים רבות קודם לכן, ביום 19.2.53, אושרה למתן תוקף תוכנית "ל", הנוגעת לשטחים שמעבר לירקון, ולפיה יועדה החלקה לשצ"פ, תוך מתן אפשרות למימוש מוגבל של זכויות בניה, לצורך הקמת בתי קפה, קיוסקים, בריכת שחיה וכו', הכל בכפוף להכנת תוכנית מפורטת (להלן: "תכנית ל'", נספח א' לתצהירו מר דני לס, מנהל מח' שרותי בניין עיר במינהל ההנדסה של העיריה). אין חולק כי הבעלים לא מימשו זכויות בניה במקרקעין מכוח תכנית זו. לוח זכויות / טבלת הקצאות - זכות לדירה / מלונאות - גוש 6632 מכיל 524 חלקות: גוש 6632 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 419, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 420, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 421, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 422, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 423, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 442, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 443, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 444, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 445, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 446, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 447, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 448, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 449, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 450, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 451, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 452, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 453, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 454, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 455, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 456, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 457, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 458, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 459, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 460, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 461, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 462, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 463, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 464, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 465, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 466, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 467, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 468, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 469, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 470, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 471, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 472, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 473, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 474, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 475, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 476, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 477, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 478, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 479, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 480, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 481, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 482, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 483, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 484, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 485, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 486, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 487, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 488, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 489, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 490, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 491, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 492, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 493, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 494, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 495, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 496, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 497, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 498, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 499, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 500, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 501, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 502, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 503, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 504, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 505, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 506, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 507, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 508, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 509, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 510, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 511, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 512, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 513, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 514, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 515, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 516, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 517, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 518, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 519, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 520, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 521, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 522, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 523, סטטוס:מוסדר גוש 6632 חלקה 524, סטטוס:מוסדרקרקעותגוש חלקהתל אביב