גוש 7650 רעננה

גוש 7650 מכיל 485 חלקות: גוש 7650 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 419, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 420, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 421, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 422, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 423, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 442, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 443, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 444, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 445, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 446, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 447, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 448, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 449, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 450, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 451, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 452, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 453, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 454, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 455, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 456, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 457, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 458, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 459, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 460, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 461, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 462, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 463, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 464, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 465, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 466, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 467, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 468, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 469, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 470, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 471, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 472, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 473, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 474, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 475, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 476, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 477, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 478, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 479, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 480, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 481, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 482, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 483, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 484, סטטוס:מוסדר גוש 7650 חלקה 485, סטטוס:מוסדר מידע על גוש 7650 רעננה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' קריסטין הורש ביום 1.12.1996 נחתם הסכם שיתוף בין בעלים שונים וביניהם המשיב 2 וחברה שבבעלותו, בקשר עם מקרקעין הידועים כחלקה 329 בגוש 7650. על פי הסכם השיתוף חולקו זכויות השימוש והחזקה במגרש בין קבוצת סדן, קבוצה שהמשיב 2 נמנה עליה, לבין קבוצת השותפים הנותרת. החברה שבבעלותו של המשיב 2 יזמה פרויקט בניה על המקרקעין האמורים (להלן: הפרויקט). לצורך הקמת הפרויקט נעשתה פניה על ידי המשיב 2 למערער לקבלת אשראי. ביום 10.12.1996 נחתם בין החברה שבבעלותו של המשיב 2 לבין המערער כתב התחייבות - אשראי למימון בניה (להלן: כתב ההתחייבות). כנגד האשראי התחייבו המשיב 2 והחברה שבבעלותו להמציא למערער בטוחות שונות וביניהן משכנתא מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על הזכויות במקרקעין שיועדו למשיב 2 ולקבוצת השותפים שהוא מייצג. המשיב 2, אשר היה אחד מבעלי הזכויות במקרקעין האמורים, יצר לטובת המערער משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על 2/20 חלקים במגרש (שטר מס' 30549/96/3). החברה שבבעלותו של המשיב 2 יצרה לטובת המערער משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על 46/200 חלקים במגרש (שטר מס' 30549/96/5). הפ (ת"א) 1106-04 קריסטין הורש נ' בנק פועלים בע"מ בתצהירו מיום 25.4.2010 מצהיר דוד כי רכישת המקרקעין (חלקה 329) נעשתה ביום 16.5.1996 על ידי מר אורן מנחם בנאמנות עבור קבוצת "כלפון" וקבוצת "סדן" שכללה אותו, את הוריו, את בת דודתו ואת החברה. ההתקשרות לרכישת המקרקעין נועדה לבניית שני בניינים, אחד לכל קבוצה, כשבכל אחד מהבניינים שבע דירות. דוד צירף לתצהירו הסכם שנכרת בין הסתדרות נשי מזרחי באמריקה לבין מנחם אורן, בחודש מאי 1996 (נספח ב) ממנו עולה כי מנחם אורן רכש את חלקות 327, 328 ו - 329 בגוש 7650 בלב הפארק ברעננה תמורת 4,650,000$. לתצהירו של דוד צורף הסכם שיתוף שנכרת ביום 16.5.1996 בין 3 קבוצות רוכשים לרכישת החלקות האמורות על ידי מר מנחם אורן בנאמנות (נספח ג). כן צירף דוד לתצהירו הסכם שיתוף שנכרת ביום 1.12.1996 בין יחידי קבוצת הרוכשים של חלקה 329 (נספח ד). מהסכמים אלה עולה שכל אחד מהפרטים המופיעים בכותרת הסכם השיתוף מיום 16.5.1996 רכש חלק מהחלקות האמורות. בהסכמי השיתוף מיום 16.5.1996 ומיום 1.12.1996 מופיע דוד באופן אישי כצד להסכמים. הפ (ת"א) 1155/05 פרזאד הלוי נ' ישראל אמויאל בסמוך לשנת 1972 רכש המבקש, אזרח ארה"ב, את חלקות 194, 195, 208 ו - 209 בגוש 7650 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). לאחרונה גילה המבקש, כי משיב 3 (להלן: "הבדלה") אשר יוצג על ידי משיב 5 (להלן: "עו"ד פנחס") התקשר בהסכם לרכישת המקרקעין עם מאן דהוא שהתחזה להיות המבקש (להלן: "המוכר") ומיד לאחר מכן מכר את המקרקעין למשיבים 1 ו - 2 (להלן: "האחים אמויאל") שיוצגו על ידי משיב 6 (להלן: "עו"ד רואש"), אשר שעבדו את המקרקעין לטובת משיב 4 (להלן: "בנק איגוד") להבטחת פרעון הלוואה שנטלו ממנו. לטענת המבקש, לא מכר את המקרקעין להבדלה ו/או לאחים אמויאל וככל שבוצעה מכירה כזו הרי שזו בוצעה בתרמית שהמשיבים ידעו עליה ו/או היו אמורים לדעת עליה ועל כך אף הגיש תלונה במשטרה. בתובענה שלפני, עותר המבקש להצהיר כי הוא הבעלים של המקרקעין וכי עסקאות המכר והמשכנתה שנעשו במקרקעין על ידי המשיבים, בטלות. כן עתר להורות על שינוי הרישום באופן שהזכויות במקרקעין ישובו וירשמו על שמו. הפ (ת"א) 52095-11-12 טרמוסינטקס החזקות בע"מ נ' מ.ע.צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על פי הנטען בתובענה, המבקשת היא בעלת הזכויות בחלקה 240 בגוש 7650 ששטחה 34.831 דונם. החלקה מצוייה בתחום הערים רעננה והרצליה. על פי הנטען, ביום 16.4.2007 הופקע מתוכה שטח של 11.307 דונם, המהווה 32.462% משטח החלקה. יצויין כי המשיבה טוענת שמדובר למעשה בשתי הפקעות: הראשונה פורסמה ביום 12.10.1997 ובגדרה הופקע שטח של 8,506 מ"ר והשניה פורסמה ביום 16.4.2007 ובגדרה הופקע שטח נוסף של 5,364 מ"ר. ביום 13.12.2007 פורסמה למתן תוקף תכנית לתשתיות לאומיות תת"ל 15- "מסילות השרון ודרך מס' 531" (להלן: "תת"ל 15"). מטרתה של תוכנית זו היא קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מס' 531 בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח וקביעת מגבלות בניה של שטחים הסמוכים לדרך. בהתאם לתת"ל 15 שונה יעוד החלק הצפוני של החלקה באופן המונע כליל את הבניה שם. המבקשת טוענת כי בגין ההפקעה, היא זכאית לקבל פיצויי הפקעה מהמטר הראשון, בלא הפחתה של 25%. בנוסף, כך טוענת המבקשת, היא זכאית לקבל פיצוי בגין אישורה של תת"ל 15 עבור פגיעה בשווי יתרת החלקה אשר לא הופקעה, עקב ירידת ערכה ופגיעה קשה באפשרויות השימוש והניצול שהיו קיימות לה בשטח שלא הופקע. הסכום הכולל של הפיצוי המבוקש בשני ראשי הנזק גם יחד הינו סך של 13,980,000 ש"ח, כמפורט בחוות דעתה של השמאית נחמה בוגין. עתמ (מרכז) 27326-12-10 נשי אמי"ת נ' עיריית רעננה ביום 2.11.10 התקבלו אצל העותרת דרישות תשלום בגין היטלי פיתוח (היטל ביוב, היטל אספקת מים, היטל סלילה והיטל תיעול), המתייחסות לנכסים בכפר בתיה בשטח של כ-120 דונם (גוש 7650 חלקות 4, 38 ו-273; גוש 7651 חלקה 5). ביום 8.11.10 פנתה העותרת אל המשיבה בבקשה שזו תמסור לה פירוט של כל העבודות שבגינן היא נדרשת לשלם את היטלי הפיתוח. ביום 7.12.10 מסרה המשיבה לעותרת את נימוקי דרישת התשלום, במסמך מפורט בן 75 עמודים. ברם, ביום 16.12.10 הודיעה העותרת למשיבה כי אין בכוונתה להתייחס לנימוקי דרישות התשלום לגופם, בטענה כי היא אינה בעלת הנכסים נשוא דרישות התשלום. ימים ספורים לאחר מכן הגישה העותרת את העתירה, שבה טענה כי יש לבטל את דרישות התשלום שהוצאו לה. לטענתה, החבות לשלם את היטלי הפיתוח מוטלת לפי חוקי העזר הרלוונטיים על "בעל הנכס", שהוא הבעל הרשום של הנכס, והיא אינה בעלת הנכסים. הבעלים של הנכסים הוא לטענתה "ארגון נשות מזרחי באמריקה אינק.", אשר קרוי, לפי הטענה, גם "הסתדרות נשי מזרחי באמריקה". נטען כי ארגון זה נרשם כבעל הנכסים בלשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה, עוד לפני ייסודה של העותרת. כן נטען כי העותרת אמנם מפעילה בנכסים אלה מוסדות חינוך בהסכמת בעליהם, אך אין בכך כדי להטיל עליה חבות כלשהי לשלם את היטלי הפיתוח. העתירה לא כללה טענות לגופם של החיובים, אך העותרת ציינה כי היא שומרת לעצמה את זכותה לטעון כל טענה גם בקשר לכך, אם לא יבוטל החיוב. כן צוין כי העותרת הגישה ערר על היטל הביוב, הכלול בדרישות התשלום, לוועדת הערר לענייני ביוב בנתניה. תא (מרכז) 18391-11-09 ליאור כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה זוהי תביעה בגין אי מתן היתר לשימוש חורג, בניגוד להבטחות ומצגים מצד הנתבעים, למתקן משחקים לילדים אותו ביקשו להקים התובעים - ליאור כהן וסיגל בכר (להלן: "התובעים"), על חלקה 11 בגוש 7650 (להלן: "המקרקעין"), המהווה מובלעת בתחום הפארק העירוני ברעננה. התביעה היא לפיצויים בגין אבדן הוצאות והשקעות ובגין הפסדים בהכנסות בסכום כולל של 7,033,168 ₪ (נכון ליום הגשת התביעה). עיקר העובדות הצריכות לעניין ביום 25.5.06 פנתה התובעת 2 בכתב לראש עיריית רעננה בהצעה להקים מתקן משחקים לילדים על המקרקעין (ת/3 נספח 1) (להלן: "המיזם"). בתגובה כתב ראש העירייה למר מוני בן-נון, שהיה חתום אף הוא על המכתב, כי העירייה מעוניינת לעודד את הקמת המיזם ועליו לפנות בעניין זה אל מהנדס העיר ואל הממונה על רישוי העסקים על מנת לקדם קבלת רישיון למיזם.קרקעותגוש חלקה