גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

מידע על גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (ת"א) 1862-07 1 ענת דונקלמן נ' 1 רפאל איכר כל הניסיונות לקדם את הרישום שבגינו הוגשה התביעה עלו בתוהו. למרבה הצער הואיל והודעות צד ג' הוגשו רק היום לא ניתן לקבוע את התיק להוכחות ואין מנוס אלא לקבוע קדם משפט נוסף. המועצה האזורית עמק חפר תמציא לעו"ד חימי תוך 30 יום מכתב ובו יפורטו החובות ככל שישנן כאלה המונעים את מתן אישורי ההעברה מטעם המועצה האזורית, ביחס לגוש 8212 חלקה 90 (בהתאם למכתב פניה מיום 17.02.2010). התובעים פטורים מהפקדת הפקדון על פי ההסדר הדיוני משום שהרישום לא הושלם עד היום. הפקדון שהופקד עד היום יוחזר למפקידים. קרקעותגוש חלקה