גוש 8243 נתניה

גוש 8243 מתחם לב המטרופולין בנתניה מכיל 123 חלקות: גוש 8243 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 8243 חלקה 123, סטטוס:מוסדר מידע על גוש 8243 נתניה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תלפ (נת') 2022-09 וי-שלי יזמות ובניין בע"מ נ' מדינת ישראל מבקשת הצו, היא המשיבה, טענה כי יש להותיר על כנו את הצו שהוצא במעמד צד אחד ביום 1.2.09 לפיו על מבקשי בטול הצו, ו/או מי מטעמם להמנע מכל פעולה המכשירה הקמת עסק טעון רישוי מסוג ניפוי וסינון של חול ואדמה, תחנת מעבר לפסולת בניין וכן הובלה מיון ואחסון של חומרי גלם ומוצרי בניה מוגמרים בגוש 8243 חלקה 96 בנתניה (להלן: "העסק" ו/או "צו למניעת פעולות" ו/או "הצו" בהתאמה), צו שניתן כדין. המבקשים טענו כי יש לבטל את הצו זאת מאחר ולא בוצעו במקרקעין פעולות הכנה לעסק הטעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, בקשת המשיבה למתן הצו נעדרת פירוט ואין בה כדי להצביע על פעולות הכנה שנעשו ע"י המבקשים ו/או מי מהם לעסק המנוי בבקשה, המצהיר מטעם המשיבה, מבקשת הצו, אינו בעל ידע והשכלה הדרושים לבסוס הטענות העומדות בבסיס הבקשה, המשיבה פעלה בהוצאת הצו בחוסר תום לב ובחוסר נקיון כפיים, יש בהוצאת הצו פגיעה בחופש העיסוק של מבקש 2 וכך גם לא נערך שימוע למבקשים טרם הוצאת הצו. בנסיבות אלו עתרו המבקשים לבטול הצו. תפ (נת') 5079-09 המשרד להגנת הסביבה - תב'/ת"א נ' וילנר בכתב האישום שהוגש נגד הנאשמים במסגרת תיק פלילי 5079/09 בית משפט השלום נתניה נטען כי בתאריך 3.8.08 בשעה 12:30 ו/או במועד סמוך לכך בנתניה אזור התעשייה הישן, שטח פתוח בסמוך לפסי הרכבת, גוש 8243 חלקה 96, הנאשמים השליכו פסולת בניין ברשות הרבים ממשאית מספר רישוי 5791051 שבבעלות נאשם 1 (להלן - "המשאית"), בכך שנאשם מס' 2 , אשר הינו עובד כנהג משאית שכיר עבור נאשם 1 המקבל הנחיות מנאשם 1, השליך פסולת בניין, המכילה אבנים, קרשים, ברזלים ניילונים וגושי בטון מתוך המשאית בשטח האמור ברשות הרבים בהוראת נאשם מס' 1 ובכך לכלכו הנאשמים את רשות הרבים. הוסיפה וטענה המאשימה כי באותו מועד והנסיבות האמורים לעיל הנאשמים בצוותא גרמו למטרד לציבור בכך ששפכו פסולת ברשות הרבים בשטח פתוח ללא גידור, ללא היתרים ו/או רישיונות וגרמו לציבור פגיעה, הטרדה ואי נוחות בשימוש בזכות הרבים. תאק (נת') 41157-05-12 עיריית נתניה נ' מ. אמיתי בע"מ התביעה המקורית התייחסה ל-7 נכסים (לפי סווג וקטלוג התובעת) המצויים במתחם הסמוך לכביש החוף, הידוע כגוש 8243 חלקה 102 המכונה "מפגש אמיתי". בתביעה פורט חוב ארנונה, ביחס לכל נכס בנפרד, בחלוקה לפי השנים 2004 ו-2005 בנפרד. סך סכום התביעה המקורית ליום הגשתה עמד על 141,893 ₪. התובעת הגישה, בעקבות הדיון מיום 7.2.2012, שבו נערך ניסיון ליישב את המחלוקת, עדכון חובות ביחס לשבעת הנכסים, כשהוא נערך ליום 20.09.2011. מתוך העדכון עולה כי החוב בגין נכס מס' 6 (96980900) שולם. חלק מהחוב לגבי נכסים 2 (31018000) ו-4 (573810100) בוטל. לפיכך, סכום התביעה ליום 20.09.2011 עומד על סך 161,586 ₪. קרקעותגוש חלקה